Jeugd en onderwijs

 • Leerplicht

  Leerplicht, ongeoorloofd verzuim en vrijstelling

 • Scholen

  Een overzicht van alle scholen in Gooise Meren

 • Jeugdhulp

  Wat de gemeente voor u kan doen als algemene ondersteuning niet toereikend is

 • Plan 18

  Als je 18 wordt, dan zijn er veel dingen die je moet regelen. Bereid je hierop goed voor met Plan 18

 • Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

  De meldcode gebruikt de gemeente om effectief te reageren op signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld

 • Verwijsindex Risicojongeren

  De VIR is een online meldingssysteem dat professionals gebruiken wanneer er sprake is van een dreigende verstoring in de ontwikkeling van het kind

 • Veilig thuis

  Voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Of als u iemand kent die hieronder lijdt
 • Leerlingenvervoer

  Vervoer naar en van school voor leerlingen van het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs

 • Centrum voor Jeugd en Gezin

  Gratis hulp en advies bij vragen over opvoeding en opgroeien

 • Bijdrage voor jeugdcultuur

  Geld van de gemeente voor culturele vorming van kinderen
 • Bijdrage voor jeugdsport

  Geld van de gemeente om het lidmaatschap van een sportclub voor alle kinderen mogelijk te maken