Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Leerlingenvervoer

Vervoer naar en van school is soms mogelijk voor speciale groepen leerlingen en/of als de school verder dan 6 kilometer van uw huis ligt. Leerlingenvervoer aanvragen kan via de gemeente.

Contact opnemen

Wat u moet weten

Leerlingenvervoer is er voor sommige leerlingen van het:

  • Basisonderwijs (RO)
  • Speciaal Onderwijs (SO)
  • Speciaal basisonderwijs (SBO)
  • Voortgezet Speciaal onderwijs (VSO)

Voorwaarden

Basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school waar de leerling terecht kan, is verder dan 6 kilometer van het woonadres. De gemeente gebruikt hiervoor de kortste route volgens de ANWB-routeplanner als norm. Wilt u niet dat uw kind naar de dichtstbijzijnde school gaat? Bijvoorbeeld omdat u kiest voor een islamitische of vrije school? Voeg bij uw aanvraag een brief met uw bezwaren tegen deze dichtstbijzijnde school.

Speciaal basisonderwijs

De dichtstbijzijnde school voor speciaal basisonderwijs is verder dan 6 kilometer van het woonadres van de leerling.

Speciaal onderwijs - basisschoolleeftijd

De leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend.

Voortgezet Speciaal onderwijs – vanaf 12 jaar

De leerling is lichamelijk of verstandelijk gehandicapt, doof, blind of slechtziend.

Verordening

Bekijk de informatie over leerlingenvervoer in de Verordening Leerlingenvervoer

Soorten vervoer

  • Kilometervergoeding. Er is een fietsvergoeding mogelijk van € 0,09 per kilometer
  • Openbaar vervoer. Als het voor de leerling goed mogelijk is om met de bus of trein naar school te gaan, gaat het leerlingenvervoer per openbaar vervoer
  • Eigen vervoer. Is openbaar vervoer niet mogelijk? U kunt de leerling ook met uw eigen auto naar school brengen. U ontvangt een vergoeding van € 0,19 per kilometer
  • Taxi of schoolbus. Als het niet mogelijk is dat de leerling zelfstandig met de fiets of het openbaar vervoer naar school gaat

Eigen bijdrage

Is uw inkomen hoger dan € 27.450,00 (peiljaar 2019). En heeft het leerlingenvervoer van uw kind naar regulier onderwijs te maken met geloof? Dan betaalt u een eigen bijdrage. Heeft uw kind een beperking en kan het daardoor niet met het openbaar vervoer reizen? Dan vragen wij geen eigen bijdrage.

Aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden