Privacy

Wat de gemeente doet om bij het gebruik van deze website uw privacy zoveel mogelijk te beschermen.

Wat u moet weten

De gemeente Gooise Meren gaat heel voorzichtig om met uw persoonlijke gegevens en privacy. We houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat we nooit zomaar gegevens aan anderen geven, behalve als dat nodig is om de door u gevraagde dienst uit te voeren. Of wanneer het volgens de wet verplicht is. We gebruiken de gegevens die u verstrekt alleen maar voor het product of de dienst die u nodig heeft.

Adresonderzoek

Gemeente Gooise Meren is verplicht om adresonderzoek onderzoek te doen naar mensen die bij ons staan ingeschreven maar waarvan wij niet zeker weten of zij nog op het opgegeven adres wonen. Dit doen wij op verschillende manieren zoals per post en via huisbezoeken. Ook gebruiken wij Facebook om contact te leggen met mensen die wij op een andere manier niet kunnen bereiken. Hiervoor heeft gemeente Gooise Meren een apart facebookaccount. Er wordt via Facebook niet over persoonsgegevens gecommuniceerd.

Privacy binnen Sociaal Domein

Informatiebeveiliging Sociaal Domein

Voor het verwerken en uitwisselen van benodigde persoonsgegevens met partners in de regio, zoals instellingen voor thuiszorg of jeugdzorg, hanteren we het Privacy Protocol Sociaal Domein (PDF, 232 kB). Ook werken we met het Informatiebeveiligingsplan Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (voorheen Wijzer) 2015 (PDF, 541,9 kB) en de Nota Informatiebeveiligingsbeleid Uitvoeringsdienst Sociaal Domein (voorheen Wijzer) 2015 (PDF, 202,2 kB).

Privacygevoelige informatie veilig uitwisselen via ZIVVER

Gemeente Gooise Meren streeft continu naar het leveren van kwalitatief uitstekende en veilige diensten voor haar burgers, cliënten en relaties. We willen u de garantie geven dat we privacygevoelige informatie veilig uitwisselen. Via ZIVVER is dit mogelijk.

Mogelijkheden ZIVVER

  • Berichten via e-mail, chat en file transfer zijn veilig te versturen: ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud zoals patiëntgegevens, BSN-nummers of andere informatie die u veilig wilt versturen
  • Alleen de verzender en ontvanger kunnen een bericht dat verstuurd is via ZIVVER lezen. Hackers kunnen dit bericht niet lezen
  • ZIVVER voorkomt dat organisaties informatie naar de verkeerde persoon sturen

Tips gebruik ZIVVER

  • Een bericht verstuurd via ZIVVER kunt u onderaan het bericht beantwoorden
  • Gebruik een actuele browser om berichten verstuurd via ZIVVER te openen. Bij een oudere browser kan het zijn dat ZIVVER niet goed werkt
  • Heeft u problemen met of vragen of opmerkingen over ZIVVER? Neem contact op via support@zivver.com
  • Voor meer informatie zie zivver.com

Test ZIVVER

In 1e instantie is ZIVVER met een deel van onze cliënten getest. Sinds 1 februari 2017 verstuurt de Uitvoeringsdienst Sociaal Domein alle privacygevoelige informatie via ZIVVER. De overige afdelingen van gemeente Gooise Meren volgen in het voorjaar van 2017.