Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Geheimhouding persoonsgegevens

De gemeente heeft persoonsgegevens als uw naam, adres, geboorteplaats en geboortedatum. U kunt ons vragen uw persoonsgegevens geheim te houden. We zijn wel altijd verplicht uw gegevens door te geven aan overheidsinstellingen als de Belastingdienst.

Online verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens

Geeft u uw verzoek liever niet online aan ons door? Maak dan een afspraak.

Wat u moet weten

Alleen met uw toestemming

De gemeente geeft uw persoonsgegevens alleen na uw toestemming door aan:

  • Particulieren
  • CommerciĆ«le bedrijven

Na verzoek geheimhouding

Als u heeft gevraagd om geheimhouding geven we uw persoonsgegevens niet door aan:

  • Niet-commerciĆ«le instellingen, zoals sport- en muziekverenigingen
  • Instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk
  • De Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie (SILA)

U ontvangt van ons een brief als u geheimhouding heeft aangevraagd. In de brief staat dat de gemeente Gooise Meren uw persoonsgegevens voortaan geheim houdt.

Gemeente verplicht gegevens door te geven

In sommige gevallen is de gemeente wettelijk verplicht gegevens door te geven, namelijk aan:

  • Overheidsinstellingen (Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank, politie, Rijksdienst voor het Wegverkeer)
  • Pensioenfondsen
  • Advocaten
  • Deurwaarders

1 keer verzoeken om geheimhouding bij gemeente

Heeft u al bij gemeente Gooise Meren of een andere gemeente om geheimhouding gevraagd? En verhuist u naar een andere gemeente? Dan hoeft u niet opnieuw om geheimhouding te vragen. De nieuwe gemeente zorgt voor geheimhouding van uw gegevens.

Geheimhouding stoppen

U kunt de geheimhouding van uw persoonsgegevens ook weer stoppen.

Aanvragen

Online

U kunt uw verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens online doorgeven. Ook kunt u op dezelfde manier het verzoek weer opheffen.

Op afspraak

Als u bij de balie van de gemeente verzoekt om geheimhouding van uw persoonsgegevens:

Kosten

Een verzoek tot geheimhouding persoonsgegevens is gratis.