Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat haar online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina's op https://gooisemeren.nl en https://bestuur.gooisemeren.nl.

Voldoen aan webrichtlijnen

De gemeente Gooise Meren bestaat officieel sinds 1 januari 2016. Om de toegankelijkheid van haar nieuwe website te borgen, werkt gemeente Gooise Meren hard aan het voldoen aan Webrichtlijnen versie 2, niveau AA. De nieuwe gemeente heeft een nieuwe website die conform Webrichtlijnen versie 2 niveau AA is gebouwd. De nieuwe content is toegankelijk gemaakt.

De website voldoet nog niet aantoonbaar aan de Webrichtlijnen.

Deze verklaring is bijgewerkt op 3 maart 2017 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

 • Werkprocessen. Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling)
 • Afspraken en contracten. Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de Webrichtlijnen toe te passen
 • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de Webrichtlijnen goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel
 • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken
 • Audit. De gemeente plant een audit om alle externe diensten in kaart te brengen

Oorzaak

De gemeente Gooise Meren is een nieuwe gemeente die sinds 1 januari 2016 bestaat. Eind december 2015 is de nieuwe website live gegaan. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het ontwikkelproces betrokken geweest. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.

Maatregelen

We schakelen een externe partij in om te onderzoeken in hoeverre deze website voldoet aan de Webrichtlijnen. Deze partij levert een rapport op met verbeterpunten die de ontwikkelaar en/of de contentbeheerder van deze website vervolgens oppakken.

Specifieke verbetertrajecten

Voor PDF is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • Er zijn pdf-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Deze vervangen we geleidelijk voor HTML-formulieren
 • Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in PDF-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2017 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid

Alternatieven

Als u toegankelijkheidsproblemen ervaart kunt u via het contactformulier of 035 207 00 00 om extra uitleg of informatie vragen bij het Online Team van gemeente Gooise Meren.

Controles

 • Inspecties. Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens 1 keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Periodieke interne controles. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content

Planning

 • In het 2e kwartaal van 2017 laten we de site handmatig testen conform de Webrichtlijnen
 • In het 2e kwartaal van 2017 pakken we verbeteringen op en plannen we verbeteringen in
 • Na het oplossen van vastgestelde problemen vindt een vervolgonderzoek plaats om vast te stellen of de website voldoet
 • De toegankelijkheid van de formulieren die we nu nog als PDF aanbieden, pakken we in het 3e kwartaal van 2017 op
 • De gemeente streeft ernaar helemaal geen PDF's meer aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan. Dit pakken we in 2017 verder op
 • Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in PDF. We bekijken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren

Oude dossiers en archief websites

Op https://bestuur.gooisemeren.nl staan ook oude dossiers van de fusiegemeenten (Bussum, Muiden, Naarden) die we niet meer achteraf toegankelijk maken.

Archief oude websites Naarden, Muiden, Bussum

De oude websites van Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.