Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Gooise Meren heeft de hoofdwebsites voor dienstverlening (gooisemeren.nl) en voor de bestuurlijke besluitvorming (bestuur.gooisemeren.nl) gebouwd volgens de eisen van Digitoegankelijk (EN 301 549 en WCAG 2.1). Dit is per 1 juli 2018 wettelijk verplicht volgens het besluit toegankelijkheid digitale overheid.

De inhoud is toegankelijk gemaakt, maar teksten veranderen regelmatig. Daarom werkt gemeente Gooise Meren voortdurend aan het verbeteren van de toegankelijkheid.

Onderzoeksrapporten

Cardan Technobility heeft in juli en oktober 2023 onderzoeksrapporten opgesteld voor gooisemeren.nl en bestuur.gooisemeren.nl.

Gemeente Gooise Meren is niet alleen verantwoordelijk voor de hoofdwebsites van de gemeente. Alle websites en apps waar we verwijzen naar samenwerkingspartners die voor de gemeente producten of diensten leveren voor onze inwoners en ondernemers staan in een overzicht gepubliceerd met een uitgebreide toelichting.

Aanpak

Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren hebben we verschillende acties ondernomen, waaronder:

Uitgangspunten

Wat doet de gemeente om digitale toegankelijkheid goed te borgen? Kort samengevat zijn dit de uitgangspunten:

 • Werkprocessen
  Toepassing van de toegankelijkheidseisen volgens DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling)
 • Afspraken en contracten
  Organisaties die voor onze gemeente opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de toegankelijkheidseisen volgens DigiToegankelijk/WCAG 2.1 toe te passen
 • Kennis en vaardigheden
  Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de toegankelijkheidseisen volgens DigiToegankelijk/WCAG 2.1 goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel
 • Software
  Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken
 • Sociale Media
  Sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram worden ingezet voor webcare. Inwoners die deze kanalen niet gebruiken, kunnen altijd gebruik maken van andere kanalen zoals (formulieren op) de website, e-mail of telefoon

Pdf

 • Pdf-formulieren zijn zoveel mogelijk vervangen door toegankelijke pdf-formulieren. Hiermee voldoen nagenoeg alle pdf-formulieren  aan de toegankelijkheidseisen
 • Op de bestuurlijke website bij de raadstukken staan ingezonden stukken in pdf-formaat die niet toegankelijk zijn. Volgens de richtlijnen geldt hier een uitzondering
 • Op de bestuurlijke website worden de bestuurlijke stukken in pdf-formaat gepubliceerd. Deze voldoen niet altijd aan de toegankelijkheidseisen. Wij werken aan verbetering van het proces
 • De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Gemeente Gooise Meren kan op dit moment niet garanderen dat de pdf's die op de websites worden aangeboden aan de webrichtlijnen voldoen. Heeft u problemen met een ontoegankelijke pdf? Neem dan contact op via het contactformulier

Video en geluid

 • De beeld- en geluidsfragmenten van vergaderingen van de gemeenteraad zijn ondertiteld. De ondertiteling is aan te zetten, door op de video te klikken en te kiezen voor cc. Dit staat voor closed captions en activeert de ondertiteling

Controles

 • Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens 1 keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Door inzet van de tool Siteimprove zijn we in staat de content van de website continue te controleren op toegankelijkheid

Archief

De website gooisemeren.nl wordt gearchiveerd bij Archiefweb.
De website bestuur.gooisemeren.nl is een archief. Alle informatie blijft op de website bewaard.

Ook de oude websites van de fusiegemeenten Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.