Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina's op gooisemeren.nl en bestuur.gooisemeren.nl.

Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Gooise Meren heeft een website die volgens de richtlijnen DigiToegankelijk / WCAG 2.1 is gebouwd. De inhoud is toegankelijk gemaakt, maar teksten veranderen regelmatig. Daarom werkt gemeente Gooise Meren voortdurend aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk.

Sinds 1 juli 2018 geldt het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. In het Besluit staat dat websites en mobiele apps van Nederlandse overheidsinstanties moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen. Hierover legt de gemeente verantwoording af in een zogenaamde toegankelijkheidsverklaring.
 

 • Op 23 september 2020 moeten alle websites van of in opdracht van gemeente Gooise Meren voldoen aan de toegankelijkheidseisen
 • Op 23 juni 2021 moeten alle mobiele applicaties van of in opdracht van gemeente Gooise Meren voldoen aan de toegankelijkheidseisen

Het doel van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid is ervoor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van de gemeentelijke websites, ook als iemand een beperking heeft. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen en doen ons best om niemand buiten te sluiten.

Toegankelijkheidsverklaring

De toegankelijkheidsverklaring geldt voor alle pagina’s op de websites:

 • gooisemeren.nl
 • bestuur.gooisemeren.nl
 • afspraak.gooisemeren.nl

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring. Deze is opgesteld op 22 september 2020 en voor het laatst bijgewerkt op 23 september 2020.

  Onderzoeksrapporten

  • Stichting Accessibility heeft 26 augustus 2020 een onderzoeksrapport opgesteld. De opmerkingen in het rapport zijn verwerkt
  • Leverancier Mozard heeft in 2016 een onderzoekrapport gepubliceerd

  Certificaten

  Daarnaast hebben leveranciers certificaten van toegankelijkheid beschikbaar gesteld voor de elektronische formulieren van de website:

  Gebruikerstesten

  Hoewel deze leveranciers onderdelen van hun producten toegankelijk verklaren, hebben wij in 2017 vastgesteld via gebruikerstesten dat de formulieren (nog) niet voldoen aan de gestelde eisen voor toegankelijkheid.

  De onderzoeken zijn aan de leveranciers aangeboden met het verzoek de software zo in te richten dat de problemen in hun software worden aangepast. Het is de verantwoordelijkheid van de leveranciers om de bevonden tekortkomingen op te lossen.

  Om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren hebben we verschillende acties ondernomen, waaronder:

  Uitgangspunten

  Wat doet de gemeente om digitale toegankelijkheid goed te borgen? Kort samengevat zijn dit de uitgangspunten:

  • Werkprocessen. Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling)
  • Afspraken en contracten. Organisaties die voor onze gemeente opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 toe te passen
  • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel
  • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken
  • Sociale Media. Sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram worden ingezet voor webcare. Inwoners die deze kanalen niet gebruiken, kunnen altijd gebruik maken van andere kanalen zoals (formulieren op) de website, e-mail of telefoon

  Specifieke verbetertrajecten

  Voor het toegankelijk maken van PDF-documenten is een specifiek verbetertraject opgestart:

  • Op de website gooisemeren.nl staan enkele PDF-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte PDF-formulieren is in 2019 door invulbare toegankelijke formulieren vervangen
  • Op de bestuurlijke website bij de raadstukken staan ingezonden stukken in PDF-formaat die niet toegankelijk zijn. Volgens de richtlijnen geldt hier een uitzondering
  • Op de bestuurlijke website worden de bestuurlijke stukken in PDF-formaat gepubliceerd. Deze voldoen niet altijd aan de toegankelijkheidseisen. Wij werken aan verbetering van het proces. Dit hangt samen met de invoering van het nieuwe zaaksysteem

  Controles

  • Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens 1 keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
  • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
  • Door inzet van de tool Siteimprove zijn we in staat een groot deel van de website continue te controleren op toegankelijkheid

  Oude dossiers en archief websites

  Op bestuur.gooisemeren.nl staan ook oude dossiers van de fusiegemeenten (Bussum, Muiden, Naarden) die we niet meer achteraf toegankelijk maken.

  Archief oude websites Naarden, Muiden, Bussum

  De oude websites van Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb​​​​​​​. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

  Problemen, vragen, opmerkingen

  Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

  Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.

  Meer websites

  Bestuur en gemeenteraad

  Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

  Visit Gooi en Vecht

  Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

  Gooise Meren Spreekt

  Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

  Archief websites

  Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden