Toegankelijkheid

Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk dat online informatie bruikbaar en toegankelijk is voor iedereen. De gemeente besteedt daarom veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van gemeente Gooise Meren gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken.

Deze verklaring heeft betrekking op alle pagina's op https://gooisemeren.nl en https://bestuur.gooisemeren.nl.

Voldoen aan richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG

Gemeente Gooise Meren bestaat officieel sinds 1 januari 2016. Om de toegankelijkheid van haar website te borgen, werkt gemeente Gooise Meren hard aan het voldoen aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0. De gemeente heeft een website die conform richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.0 is gebouwd. De content is toegankelijk gemaakt. Per 23 december 2018 is de WCAG 2.1​​​​​​​ van kracht. Deze update is speciaal bedoeld om de toegankelijkheid van informatie via mobiele apparaten te verbeteren.

De website voldoet nog niet op alle punten aantoonbaar aan de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG.

Deze verklaring is bijgewerkt op 5 augustus 2019 en passen we aan bij nieuwe ontwikkelingen.

Uitgangspunten

 • Werkprocessen. Toepassing van de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 is een vast onderdeel binnen de werkprocessen van de site (redactie, beheer, doorontwikkeling)
 • Afspraken en contracten. Bedrijven die voor onze organisatie opdrachten uitvoeren, zijn verplicht de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 toe te passen
 • Kennis en vaardigheden. Onze medewerkers beschikken over kennis en vaardigheden om de richtlijnen DigiToegankelijk/WCAG 2.1 goed toe te passen. De benodigde werkinstructies zijn compleet en actueel
 • Software. Onze redacteuren gebruiken speciale software om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken
 • Sociale Media. Sociale media, zoals Twitter, Facebook en Instagram worden ingezet voor webcare. Inwoners die deze kanalen niet gebruiken, kunnen altijd gebruik maken van andere kanalen zoals (formulieren op) de website, e-mail of telefoon

Oorzaak

Gemeente Gooise Meren bestaat sinds 1 januari 2016. Eind december 2015 is de website live gegaan. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het ontwikkelproces betrokken geweest. Firm Ground in juli en oktober 2017 de toegankelijkheid van de online formulieren onderzocht.

Maatregelen

We werken met Siteimprove om de website te controleren en te verbeteren, zodat de website voldoet aan de toegankelijkheidsrichtlijnen. Met deze tool kunnen we de voornaamste zaken automatisch laten toetsen. Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen bruikbaar zijn.
Daarnaast wordt om het jaar onderdelen van de website getoetst op gebruiksgemak. Hiervoor worden zowel gebruikerstesten gedaan als klantreizen gehouden.

Specifieke verbetertrajecten

Voor PDF is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • Er zijn PDF-formulieren die nog niet toegankelijk zijn. Een aantal veelgebruikte PDF-formulieren zijn in 2019 door invulbare toegankelijke formulieren vervangen
 • Bij de raadstukken staan ingezonden stukken in PDF-formaat die niet toegankelijk zijn. In 2019 onderzoeken we de mogelijkheden tot verbetering van de toegankelijkheid

Voor de online formulieren is een specifiek verbetertraject opgestart:

 • De online formulieren zijn nog niet geheel toegankelijk
 • Firm Ground heeft in juli en oktober 2017 de toegankelijkheid van de online formulieren onderzocht. De onderzoeksresultaten zijn naar de leveranciers gestuurd. Het is de verantwoordelijkheid van de leveranciers om de bevonden tekortkomingen op te lossen

  Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Pink-formulieren (PDF, 280,1 KB)
  Bekijk het onderzoek van Firm Ground naar de Mozard-formulieren (PDF, 934,8 KB)

  De onderzoeken zijn aan de leveranciers aangeboden met het verzoek de software zo in te richten dat de onvolkomenheden in hun software worden aangepast. Dit is echter een langlopende kwestie, waar gemeente Gooise Meren helaas weinig invloed op heeft.

Voor de gebruiksvriendelijkheid van de website zijn specifieke trajecten opgestart:

 • In het 2e kwartaal van 2019 wordt gebruik gemaakt van een extern bureau (Eend uit Utrecht) om gebruikerstesten uit te voeren op delen van de website gooisemeren.nl. Aan de hand van de conclusies zal de website in het 3e kwartaal van 2019 worden verbeterd.
 • In de zomer van 2018 is een toptakenonderzoek en exit-enquête op gooisemeren.nl gehouden. De bezoeker is o.a. gevraagd of hij/zij kon vinden wat zij zocht. Het resultaat is dat 69% van de respondenten de vraag positief heeft beantwoord.

  Bekijk de resultaten van het toptakenonderzoek en de exit-enquête (PDF, 879,0 KB)​​​​​​​

Alternatieven

Als u toegankelijkheidsproblemen ervaart kunt u via het contactformulier of 035 207 00 00 om extra uitleg of informatie vragen bij het Online Team van gemeente Gooise Meren.

Controles

 • Inspecties. Onafhankelijke deskundigen toetsen minstens 1 keer per jaar (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op
 • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid
 • Periodieke interne controles. Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content

Planning

 • Door inzet van de tool Siteimprove zijn we in staat de website continue te controleren op toegankelijkheid
 • In het 2e kwartaal van 2019 worden delen van de website getest op gebruiksvriendelijkheid. In het 3e kwartaal worden de conclusies uit de tests doorgevoerd in verbeteringen in de website
 • We vervangen in het 2e kwartaal 2019 een aantal van de meest gebruikte PDF-formulieren voor toegankelijke PDF-formulieren. In het 3e kwartaal kijken we of we nog andere veelgebruikte PDF-formulieren voor toegankelijke PDF-formulieren moeten vervangen
 • De gemeente streeft ernaar helemaal geen PDF's meer aan te bieden. Alle nieuwe bestuurlijke stukken bieden we in toegankelijke webpagina's aan, zodra de HTML-oplossing toepasbaar is
 • Ingezonden stukken scannen we en bieden we aan in PDF. We bekijken of we de toegankelijkheid van deze stukken verder kunnen verbeteren

Oude dossiers en archief websites

Op https://bestuur.gooisemeren.nl staan ook oude dossiers van de fusiegemeenten (Bussum, Muiden, Naarden) die we niet meer achteraf toegankelijk maken.

Archief oude websites Naarden, Muiden, Bussum

De oude websites van Naarden, Muiden en Bussum zijn sinds 24 december 2015 in te zien via Archiefweb​​​​​​​. Deze websites zijn niet volledig toegankelijk.

Problemen, vragen, opmerkingen

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Ook als u vragen, tips of opmerkingen over de toegankelijkheid van informatie op Gooisemeren.nl heeft, dan horen we dat graag van u.

Geef uw melding of vraag door aan gemeente Gooise Meren via het contactformulier of 035 207 00 00. U ontvangt binnen 3 werkdagen een reactie. De beantwoording van ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden