Hulp bij huiselijk geweld

Heeft u te maken met huiselijk geweld of kindermishandeling? Of kent u iemand die hieronder lijdt? Kijk wat u kunt doen op de website Voor een Veilig Thuis of bel het meldpunt Veilig Thuis op 0800 2000. Veilig Thuis is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. Is er sprake van direct gevaar en heeft u meteen hulp nodig? Bel 112.

Naar de website van Veilig Thuis

Wat u moet weten

Wat is huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld door (ex-)partners, gezinsleden, familie en huisvrienden:

  • Lichamelijke mishandeling
  • Psychische mishandeling
  • Mishandeling van kinderen of ouderen
  • Mishandeling van vrouwen: eerwraak, vrouwenbesnijdenis of gedwongen huwelijk

Voorbeelden van huiselijk geweld: schelden, vernederen of dreigen, emotionele chantage, vernielen, stalken, slaan, schoppen en duwen, geld verduisteren, dwingen tot seks en het uitbuiten of verwaarlozen van kinderen of ouderen.

Advies, informatie en hulp

Bel naar 0800 - 2000 van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek voor advies, informatie of direct hulp. De hulp is gratis. Het crisisteam van Veilig Thuis geeft direct hulp als dat nodig is.

Als u belt naar 112, stelt de telefonist u een aantal vragen en schat in welke hulpverlenende instantie u kan helpen. Dat kan de politie zijn of een ambulance.

Huisverbod

De burgemeester kan bewoners een tijdelijk huisverbod opleggen als er huiselijk geweld is of dreigt. Iemand die huiselijk geweld pleegt, mag dan 10 dagen zijn of haar woning niet in. Ook mag hij of zij dan geen contact opnemen met de partner of de kinderen. Een ‘afkoelperiode’ dus. In deze afkoelperiode krijgen de slachtoffers van het huiselijk geweld hulp aangeboden. Ook diegene die uit huis is geplaatst, krijgt hulp aangeboden. Is de dreiging van huiselijk geweld niet binnen deze 10 dagen afgenomen, dan kan de burgemeester het huisverbod met maximaal 18 dagen verlengen.

Meer informatie

Rijksoverheid over huiselijk geweld

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden