Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Niet meekomen op school

Als uw kind achterblijft bij klasgenootjes, dan kan dat verschillende redenen hebben. Uw kind kan moeite hebben met de lesstof door een leerprobleem of gedragsprobleem. Of de schoolprestaties van uw kind sluiten niet aan op wat uw kind kan. Ga eerst in gesprek met school voor een oplossing. Is de hulp vanuit school niet voldoende? Neem dan contact op met de gemeente.

Contact opnemen

Hulp via school

Maak eerst een afspraak op school. Scholen kunnen veel doen om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenoten. Zo kunnen ze met observaties, tests en toetsen bekijken waarom uw kind achterblijft of onderpresteert. Wat scholen bij een leerprobleem kunnen doen:

  • Het lesprogramma afstemmen op het probleem
  • Uw kind extra begeleiding geven
  • Uw kind naar een school voor speciaal onderwijs laten gaan

Hulp bij basisonderwijs: Unita

Zoekt u met de basisschool een passende oplossing voor uw kind? Dan kan de school hulp vragen aan Unita. Unita is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Unita bekijkt samen met u en de school hoe en waar uw kind het beste les kan krijgen. Bijvoorbeeld met aanpassingen binnen de eigen school of met een andere oplossing.

Hulp bij voortgezet onderwijs: Qinas

Zoekt u met de middelbare school een passende oplossing voor uw kind? Dan kan de school hulp vragen aan Qinas. Qinas is de coƶperatie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi. Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Standaard onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs als dit beter is voor uw kind.

Hulp van de gemeente

Vindt u samen met de school en Unita of Qinas geen geschikte oplossing voor uw kind? Neem dan contact met ons op. Wat onze jeugdconsulenten doen:

  • Bekijken samen met u het probleem
  • Geven u advies
  • Regelen als dat nodig is gespecialiseerde hulp

Daarvoor geven we een beschikking. Dit is een besluit waarmee we regelen dat uw kind deze hulp krijgt.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.