Niet meekomen op school

Als uw kind achterblijft bij klasgenootjes, dan kan dat verschillende redenen hebben. Uw kind kan moeite hebben met de lesstof door een leerprobleem of gedragsprobleem. Maar het kan ook zijn dat uw kind onderpresteert: de schoolprestaties van uw kind sluiten dan niet aan op wat uw kind kan. Ga eerst in gesprek met school voor een oplossing. Is de hulp vanuit school niet voldoende? Neem dan contact op met de gemeente.

Contact opnemen

Wat u moet weten

School

Maak eerst een afspraak op school. Scholen kunnen veel doen om uw kind te helpen als het achterblijft bij klasgenoten. Zo kunnen ze met observaties, tests en toetsen bekijken waarom uw kind achterblijft of onderpresteert. Bij een leerprobleem kunnen scholen hun lesprogramma afstemmen op het probleem en uw kind extra begeleiding bieden. Of uw kind kan naar een school voor speciaal onderwijs.

Hulp bij basisonderwijs: Unita

Als u met de basisschool van uw kind een passende oplossing zoekt voor uw kind, dan kan de school Unita inschakelen. Unita is het samenwerkingsverband Passend Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Unita bekijkt samen met u en de school van uw kind hoe en waar uw kind het beste les kan krijgen. Bijvoorbeeld met aanpassingen binnen de eigen school of met een andere oplossing.

Hulp bij voortgezet onderwijs: Qinas

Als u met de middelbare school van uw kind een passende oplossing zoekt voor uw kind, dan kan de school Qinas inschakelen. Qinas is de coƶperatie samenwerkende schoolbesturen in het Gooi. Qinas wil passend onderwijs realiseren voor elke leerling uit de regio. Standaard onderwijs waar het kan en speciaal onderwijs wanneer dit beter is voor uw kind.

De gemeente

Als u samen met de school en Unita of Qinas niet tot een geschikte oplossing komt voor uw kind, neem dan contact met ons op. Onze jeugdconsulenten helpen u graag verder. Samen met u bekijken we het probleem, geven we advies en zetten we als dat nodig is gespecialiseerde hulp in. Daarvoor geven we een beschikking. Dit is een besluit waarmee we regelen dat uw kind deze hulp krijgt.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden