Wat een jeugdconsulent doet

Als er een probleem is met uw kind of in de relatie met uw kind, dan kunt u bij verschillende plekken aankloppen voor hulp, bijvoorbeeld het consultatiebureau, de school of uw huisarts. Vindt u samen geen goede oplossing voor uw probleem, neem dan contact op met de gemeente voor een afspraak met een van onze jeugdconsulenten. Samen kijken we naar uw hulpvraag en maken we een plan van aanpak.

Wat u moet weten

Hoe maakt u een afspraak

  • U legt uw probleem uit via het contactformulier van de gemeente​​​​​​​ of belt naar het telefoonnummer 035 207 00 00
  • Wij bellen u om een afspraak te maken
  • De jeugdconsulent komt meestal bij u thuis voor een gesprek, maar u kunt ook op het gemeentehuis afspreken

Het gesprek: samen kijken naar uw hulpvraag

Als u het fijn vindt kunt u iemand vragen bij het gesprek aanwezig te zijn. Bijvoorbeeld een bekende van u of iemand die namens u praat. In het gesprek bekijkt de jeugdconsulent samen met u wat uw hulpvraag of de hulpvraag van uw kind is. Daarbij kijkt de jeugdconsulent ook naar de leefomgeving van het kind, zoals het gezin.

Plan van aanpak

Met de informatie uit het gesprek maakt de jeugdconsulent een plan van aanpak. Dit plan ontvangt u met de post. U kijkt alle informatie in het plan na en geeft aan of u het eens bent met dit plan. In het plan van aanpak beschrijft de jeugdconsulent:

  • Uw situatie en vraag
  • Wat u zelf kunt doen en welke hulp familie, vrienden of bekenden kunnen geven
  • Of er een maatwerkvoorziening nodig is. Een maatwerkvoorziening is hulp die speciaal is aangepast op wat u of uw kind aan hulp nodig heeft. Denk bijvoorbeeld aan doelgerichte begeleiding van uw kind of opvoedondersteuning. De jeugdconsulent kan u informatie geven over de verschillende vormen van hulp en u helpen met het aanvragen van de maatwerkvoorziening

Maatwerkvoorziening nodig

Is de gezamenlijke conclusie dat uw kind een maatwerkvoorziening nodig heeft? Dan krijgt u van de gemeente een beschikking. Dit is het besluit waarmee geregeld wordt dat u of uw kind de nodige hulp krijgt. Na het inzetten van de maatwerkvoorziening blijft de jeugdconsulent op de achtergrond betrokken. De jeugdconsulent is aanwezig bij evaluatiegesprekken en kan in overleg met u de hulp bijsturen als dat nodig is.

Maatwerkvoorziening niet nodig

Als het niet nodig is om een maatwerkvoorziening in te zetten, dan denkt de jeugdconsulent graag met u mee welke organisaties u verder kunnen helpen.

Contact

Neem contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden