Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Gaat uw kind niet naar school? Dan doet de leerplichtambtenaar er alles aan om dit op te lossen. Kijk op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken voor informatie of contact met een leerplichtambtenaar.

Naar Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek

Wat u moet weten

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede reden niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. In sommige omstandigheden kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dit heet vrijstelling.

Meer informatie

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes hebben het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet gezamenlijk geregeld. Het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek regelt dit.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden