Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Leerplicht

Elk kind tussen de 5 en 18 jaar moet onderwijs volgen. Gaat uw kind niet naar school? Dan doet de leerplichtambtenaar er alles aan om dit op te lossen. Kijk op de website van het Regionaal Bureau Leerlingzaken voor informatie of contact met een leerplichtambtenaar.

Naar Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek

Wat u moet weten

Kinderen die leerplichtig zijn, moeten naar school. Gaat uw kind zonder goede reden niet naar school dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. In sommige omstandigheden kunt u, als ouders of verzorgers van het kind, extra (vakantie)verlof vragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk. Dit heet vrijstelling.

Meer informatie

De gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes hebben het toezicht op de naleving van de Leerplichtwet gezamenlijk geregeld. Deze taak is ondergebracht bij het Regionaal Bureau Leerlingzaken Gooi en Vechtstreek.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden