Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Regel uw gemeentebelastingen via de online Belastingbalie met DigiD. Voorkom extra kosten en betaal op tijd uw belastingaanslag
 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt de waarde van uw woning. Dit heeft invloed op de hoogte van uw OZB. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning inzien
 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag van de gemeente? Maak dan bezwaar. U kunt online bezwaar maken of per post
 • Kwijtschelden belasting

  Heeft u weinig geld? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt jaarlijks OZB over uw eigen woning of als u een bedrijfspand gebruikt. Het bedrag hangt af van de waarde van de woning of het pand
 • Rioolheffing

  Met rioolheffing is een belasting voor het onderhoud van het riool, de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater
 • Afvalstoffenheffing

  Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval
 • Automatische incasso

  U kunt uw gemeentelijke belastingen in 10 gelijke delen betalen. In plaats van in 1 keer. Vraag de automatische incasso online aan
 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond plaatst. Zoals kabels en leidingen of een terras
 • Reclamebelasting

  Belasting voor zichtbare reclame-uitingen
 • (Water)toeristenbelasting

  Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in gemeente Gooise Meren
 • Waterschapsbelasting

  Waternet stuurt 1 keer per jaar een brief over waterschapsbelasting. Stel uw vragen over waterschapsbelasting aan Waternet