Belastingen

 • Aanslag gemeentelijke belastingen

  Regel uw gemeentebelastingen voor rioolheffing, afvalstoffenheffing, OZB en RZB en WOZ-waarde online met DigiD. Voorkom extra kosten en betaal op tijd.
 • WOZ-waarde

  De gemeente bepaalt de waarde van uw woning. Dit heeft invloed op de hoogte van uw OZB. Via het WOZ-waardeloket kunt u de WOZ-waarde van uw woning inzien.
 • Taxatieverslag WOZ

  Bekijk onine het taxatieverslag met de waarde van uw woning of bedrijfspand.
 • Bezwaar

  Bent u het niet eens met de belastingaanslag van de gemeente? Maak dan bezwaar. U kunt online bezwaar maken of per post.
 • Kwijtschelden belasting

  Heeft u weinig geld? Dan kunt u kwijtschelding aanvragen voor de afvalstoffenheffing en de waterschapsbelasting.
 • Onroerendezaakbelasting (OZB)

  U betaalt jaarlijks OZB over uw eigen woning of als u een bedrijfspand gebruikt. Het bedrag hangt af van de waarde van de woning of het pand.
 • Rioolheffing

  Met rioolheffing is een belasting voor het onderhoud van het riool, de afvoer en het beheer van afvalwater, regenwater en grondwater.
 • Afvalstoffenheffing

  Kosten voor het inzamelen en verwerken van afval
 • Automatische incasso

  U kunt uw gemeentelijke belastingen in 10 gelijke delen betalen. In plaats van in 1 keer. Vraag de automatische incasso online aan.
 • Precariobelasting

  U betaalt precariobelasting als u voorwerpen in, op of boven gemeentegrond plaatst. Zoals kabels en leidingen of een terras.
 • Reclamebelasting

  Belasting voor zichtbare reclame-uitingen.
 • (Water)toeristenbelasting

  Kosten voor niet-inwoners voor het overnachten in gemeente Gooise Meren

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden