Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Bezwaar tegen belasting gemeente

Bent u het niet eens met uw belastingaanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Maak zelf bezwaar en doe dit niet via een tussenbureau. Want dat kost u en de gemeente extra geld.  U kunt zelf makkelijk online bezwaar maken. 

Bezwaar maken via de Belastingbalie

Bent u het niet eens met uw WOZ-waarde? Ga dan eerst in gesprek met de taxateur. Als het nodig is, past de gemeente de WOZ-waarde meteen aan. U hoeft dan geen bezwaar te maken.

Wat u moet weten

Bent u het niet eens met een belastingaanslag? Dan kunt u hiertegen bezwaar maken. Maak eenvoudig zelf bezwaar, doe dit liever niet via een tussenbureau. Dit kost u en de gemeente extra geld.

U kunt bezwaar maken in de volgende gevallen:

 • U bent het niet eens met de aanslag of de beslissing
 • Belastingaanslag staat op de verkeerde naam
 • Onterechte belastingaanslag

Het indienen van het bezwaar is gratis.

Indienen binnen 6 weken

Dien het bezwaar binnen 6 weken in, na de datum op het aanslagbiljet.

Ontvangt de gemeente het bezwaar later, dan is het bezwaarschrift niet-ontvankelijk. Dit betekent dat u na het bezwaar geen beroep kunt indienen. De gemeente neemt uw bezwaar wel in behandeling.

Betaal uw belastingaanslag

Let op, ook als u bezwaar maakt moet u de belastingaanslag betalen. Wilt u uitstel van betaling? Zet dit dan in het bezwaarschrift.

Krijgt u gelijk en is uw bezwaarschrift gegrond verklaard? Dan krijgt u het teveel betaalde bedrag terug.

Oneens met de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of bedrijfspand? Ga dan eerst in gesprek met de taxateur. Bezwaar maken is vaak niet nodig.

Hoe u bezwaar maakt

U kunt op 2 manieren bezwaar maken:

 • Online
 • Schriftelijk (per post)

Online

U kunt online bezwaar maken via DigiD. Wilt u als bedrijf bezwaar maken? Log dan in met het RSIN-nummer en aanslagnummer. Nadat u uw bezwaar heeft ingediend, ontvangt u automatisch een bevestiging per e-mail. Mogelijk komt deze e-mail in uw spamfolder/ongewenste e-mail terecht.

Let op, bezwaar maken via e-mail kan niet. Bezwaren per e-mail zijn niet rechtsgeldig.

Schriftelijk

Maakt u schriftelijk bezwaar? Zet de volgende punten in uw bezwaarschrift:

 • Naam en adres
 • Aanslagnummer en het adres van de woning of het bedrijfspand waar het om gaat
 • Datum
 • Het besluit waar u bezwaar tegen maakt
 • Reden waarom u het niet eens bent met het besluit of de belastingaanslag
 • Maakt u bezwaar tegen de WOZ-waarde: geef aan welke waarde volgens u wel juist is
 • Handtekening

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Afdeling Belastingen
Postbus 6000
1400 HA Bussum

De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging als uw bezwaarschrift binnen is.