Bezwaar tegen belasting gemeente

Tegen alle belastingaanslagen die u ontvangt kunt u bezwaar maken. U kunt dat direct online doen. U kunt ook bezwaar maken tegen de beschikking WOZ, de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand.

Bezwaar maken

Wat u moet weten

 • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag als de aanslag op een verkeerde naam staat
 • U kunt ook bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag heeft ontvangen
 • U kunt bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk, u kunt geen beroep meer indienen. We nemen uw bezwaarschrift wel in behandeling
 • Het indienen van een bezwaar is gratis
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag betalen. Als u uitstel van betaling wenst, geef dit dan in uw bezwaar aan. Is uw bezwaar gegrond, dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug

Hoe u bezwaar maakt

 • U kunt online bezwaar maken. Log in met DigiD (personen) of met RSIN-nummer en aanslagnummer (bedrijven)
 • Als u online bezwaar maakt ontvangt u automatisch per mail een ontvangstbevestiging. Let op, soms komt deze mail in de ongewenste e-mail terecht

Bezwaar via e-mail is niet rechtsgeldig.

Maakt u liever schriftelijk (per post) bezwaar? Kijk goed wat u in uw bezwaarschrift zet.

Wat u in uw bezwaarschrift zet

 • Noem uw naam en adres
 • Vermeld het aanslagnummer en het adres van de woning of het bedrijfspand
 • Zet de datum erbij
 • Geef duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Als u bezwaar maakt tegen de WOZ waarde: geef aan welke waarde volgens u wel juist is
 • Onderteken het bezwaarschrift

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Afdeling Belastingen
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Als de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden