Bezwaar tegen belasting gemeente

Tegen alle belastingaanslagen die u ontvangt kunt u bezwaar maken. U kunt dat direct online doen, of per post. U kunt ook bezwaar maken tegen de beschikking WOZ, de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand.

Bezwaar maken

Wat u moet weten

 • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag als de aanslag op een verkeerde naam staat
 • U kunt ook bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag heeft ontvangen
 • U kunt bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk, u kunt geen beroep meer indienen. We nemen uw bezwaarschrift wel in behandeling
 • Het indienen van een bezwaar is gratis
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag betalen. Als u uitstel van betaling wenst, geef dit dan in uw bezwaar aan. Is uw bezwaar gegrond, dan betalen wij u het teveel betaalde bedrag terug

Schriftelijk bezwaar

U kunt ook schriftelijk (per post) een bezwaarschrift indienen. Bezwaar via e-mail is niet rechtsgeldig.

Wat zet u in uw bezwaarschrift?

 • Noem uw naam en adres
 • Vermeld het aanslagnummer en het adres van de woning of het bedrijfspand
 • Zet de datum erbij
 • Geef duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • Geef duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de aanslag
 • Als u bezwaar maakt tegen de WOZ waarde: geef aan welke waarde volgens u wel juist is
 • Onderteken het bezwaarschrift

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Afdeling Belastingen
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Als de gemeente uw bezwaarschrift heeft ontvangen krijgt u een ontvangstbevestiging.

Meer informatie

WOZ bezwaar door no cure no pay-bureau

 • Er zijn bureaus en makelaars die aanbieden om gratis een bezwaarschrift tegen de WOZ waarde voor u in te dienen
 • Echt gratis is het niet: de gemeente moet deze bureaus wel betalen als uw bezwaar is toegekend en de WOZ waarde is aangepast

Deze vergoedingen kunnen de bureaus krijgen:

 • Vergoeding voor het indienen van het bezwaarschrift: € 246
 • Vergoeding voor het bijwonen van de hoorzitting: € 246
 • Vergoeding voor het indienen van een taxatierapport: € 242

Behandeling bezwaar

 • De gemeente moet uw bezwaar uiterlijk op de laatste dag van het jaar behandeld hebben
 • Als u het niet eens bent met de uitspraak van de gemeente kunt u in beroep gaan

Vragen en meer informatie