WOZ-waarde

De waarde van woningen bepaalt de gemeente door woningen met elkaar te vergelijken. Wilt u de WOZ-waarde van uw woning weten? Ga dan naar het WOZ-waardeloket. Eind februari 2023 kunt u de vastgestelde waarde voor 2023 bekijken. In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde is bepaald. Heeft u in de loop van het jaar een huis gekocht of geërfd en wilt u een beschikking ontvangen? Vraag die dan op bij de gemeente.

Naar het WOZ-waardeloket

Waardebepaling woningen en niet-woningen

Waardebepaling woningen

De waarde van woningen bepaalt de gemeente door woningen met elkaar te vergelijken. Bij deze vergelijking kijkt de gemeente naar:

 • De verkoopcijfers
 • Het type woning
 • De gebruiksoppervlakte van de woning 
 • De staat van de woning
 • De ligging van de woning
 • Kavelgrootte
 • Bijgebouwen zoals een garage of schuur

Niet iedere woning bekijken we apart. Het bezoeken van een aantal woningen in de buurt is voldoende. De gemeente heeft namelijk al veel informatie over uw woning en kan de waarde van uw woning van die van vergelijkbare woningen afleiden.

Als een pand in de loop van het jaar verbouwd is neemt de gemeente dit mee bij het bepalen van de waarde. Als de verbouwing nog niet afgerond is kijken we wat op 1 januari al klaar was en wat de waarde daarvan is.

Waardebepaling niet-woningen

De waarde van niet-woningen zoals winkels, bedrijven en kantoren bepaalt de gemeente door te kijken naar:

 • De huurprijs per m2
 • Het soort gebouw
 • De staat van het gebouw
 • Adres en plaats van het gebouw

Bij bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, sportaccommodaties kan de gemeente geen verkoopprijzen of huurprijzen gebruiken om de waarde te bepalen, omdat deze gebouwen niet in het vrije verkeer worden verkocht.

Belang WOZ waarde

Naast de gemeente zijn er ook andere instanties die de WOZ waarde gebruiken:

 • Belastingdienst
 • Waterschap
 • Verstrekkers van leningen
 • Verzekeraars
 • Instanties die de huurprijs van sociale huurwoningen bepalen

De gemeente is verplicht de WOZ waarde door te geven aan instanties als de Belastingdienst en het Waterschap.

woz-waardeloket.nl

U kunt de WOZ-waarde van uw woning bekijken op woz-waardeloket.nl. Eind februari 2023 zijn de vastgestelde waarden voor 2023 te bekijken.

Beschikking huurwoningen

 • Sinds 2016 ontvangt ook de huurder een WOZ beschikking
 • De WOZ-waarde van huurwoningen is sinds 1 oktober 2015 van invloed op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen
 • De maximale huurprijs van sociale huurwoningen is gebaseerd op het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel. Sinds 1 oktober 2015 is een groter aantal punten gebaseerd op de WOZ-waarde van de huurwoning, waardoor de waarde meer invloed heeft op de huurprijs
 • Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel geldt alleen voor sociale huurwoningen en is daarom alleen voor huurders van sociale huurwoningen van belang

Bezwaar maken

Niet eens met de WOZ-waarde? Neem contact op met de taxateur

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde is bepaald. De taxateur gaat graag met u in gesprek als u het niet eens bent met de vastgestelde WOZ-waarde. Neem contact op met de taxateur en bespreek  uw bezwaren.   Als het nodig is, passen we de WOZ-waarde meteen aan. Vaak is  bezwaar maken niet nodig.  Neem contact op via 035 207 00 00 of via het contactformulier.

Bent u het na het gesprek met de taxateur nog niet eens met de WOZ-waarde, dan kunt u  online bezwaar maken

Mijn WOZ-waarde is hoger dan die van vergelijkbare woningen

Het taxatieverslag laat altijd 3 woningen zien die het meest lijken op uw huis. Soms zijn er niet 3 exact dezelfde woningen in de omgeving verkocht. Dan kijken we naar vergelijkbare verkochte woningen van een ander type of in een andere buurt.

De waarde van uw woning is niet alleen gebaseerd op de woningen die op het taxatieverslag staan. Alle beschikbare verkoopcijfers in de gemeente Gooise Meren nemen we mee bij het vaststellen van de WOZ-waarde van uw woning.

Bekijk de  WOZ-waarde  op wozwaardeloket.nl.

Mijn WOZ-waarde is meer gestegen dan het landelijk gemiddelde

Een landelijk gemiddeld stijgings- of dalingspercentage zegt weinig over de situatie in uw wijk. De percentages kunnen afwijken van het landelijk gemiddelde.

WOZ beschikking aanvragen

Huis gekocht

Heeft u in de loop van het jaar een huis gekocht in gemeente Gooise Meren en wilt u een WOZ beschikking/waardebeschikking hebben? Neem contact op via het contactformulier.

Huis geërfd

Heeft u in de loop van het jaar een huis in gemeente Gooise Meren geërfd en wilt u een WOZ beschikking/waardebeschikking hebben? Neem contact op via het contactformulier en stuur de akte van erfrecht mee.

Vragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden