WOZ-waarde

De waarde van woningen bepaalt de gemeente door woningen met elkaar te vergelijken. Voor het bepalen van de waarde van niet-woningen heeft de gemeente een aantal criteria. Sinds 2016 ontvangen ook huurders een WOZ beschikking. Heeft u in de loop van het jaar een huis gekocht of geërfd en wilt u een beschikking ontvangen? Vraag die dan op bij de gemeente. Wilt u de WOZ waarde van uw woning in 2019 weten? Ga dan naar het WOZ-waardeloket. In maart 2019 kunt u de vastgestelde waarde voor 2019 bekijken.

Naar het WOZ-waardeloket

Waardebepaling woningen en niet-woningen

Waardebepaling woningen

De waarde van woningen bepaalt de gemeente door woningen met elkaar te vergelijken. Bij deze vergelijking kijkt de gemeente naar:

 • De verkoopcijfers
 • Het type woning
 • De grootte of de inhoud van de woning
 • De staat van de woning
 • De ligging van de woning
 • Kavelgrootte
 • Bijgebouwen zoals een garage of schuur

Niet iedere woning bekijken we apart. Het bezoeken van een aantal woningen in de buurt is voldoende. De gemeente heeft namelijk al veel informatie over uw woning en kan de waarde van uw woning van die van vergelijkbare woningen afleiden.

Als een pand in de loop van het jaar verbouwd is neemt de gemeente dit mee bij het bepalen van de waarde. Als de verbouwing nog niet afgerond is kijken we wat op 1 januari 2019 al klaar was en wat de waarde daarvan is.

Waardebepaling niet-woningen

De waarde van niet-woningen zoals winkels, bedrijven en kantoren bepaalt de gemeente door te kijken naar:

 • De huurprijs per m2
 • Het soort gebouw
 • De staat van het gebouw
 • Locatie van het gebouw

Bij bijvoorbeeld verpleeghuizen, verzorgingshuizen, scholen, sportaccommodaties kan de gemeente geen verkoopprijzen of huurprijzen gebruiken om de waarde te bepalen, omdat deze gebouwen niet in het vrije verkeer worden verkocht.

Belang WOZ waarde

Naast de gemeente zijn er ook andere instanties die de WOZ waarde gebruiken:

 • Belastingdienst
 • Waterschap
 • Verstrekkers van leningen
 • Verzekeraars
 • Instanties die de huurprijs van sociale huurwoningen bepalen

De gemeente is verplicht de WOZ waarde door te geven aan instanties als de Belastingdienst en het Waterschap.

woz-waardeloket.nl

U kunt de WOZ-waarde van uw woning raadplegen op woz-waardeloket.nl. Dit zijn de waarden van 2018. In de loop van maart 2019 zijn de vastgestelde waarden voor 2019 te raadplegen.

Beschikking huurwoningen

 • Sinds 2016 ontvangt ook de huurder een WOZ beschikking
 • De WOZ waarde van huurwoningen is sinds 1 oktober 2015 van invloed op de maximale huurprijs van sociale huurwoningen
 • De maximale huurprijs van sociale huurwoningen is gebaseerd op het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel. Sinds 1 oktober 2015 is een groter aantal punten gebaseerd op de WOZ waarde van de huurwoning, waardoor de waarde meer invloed heeft op de huurprijs
 • Het puntensysteem van het Woningwaarderingsstelsel geldt alleen voor sociale huurwoningen en is daarom alleen voor huurders van sociale huurwoningen van belang

WOZ beschikking aanvragen

Huis gekocht

Heeft u in de loop van het jaar een huis gekocht in gemeente Gooise Meren en wilt u een WOZ beschikking/waardebeschikking hebben? Neem contact op via het contactformulier.

Huis geërfd

Heeft u in de loop van het jaar een huis in gemeente Gooise Meren geërfd en wilt u een WOZ beschikking/waardebeschikking hebben? Neem contact op via het contactformulier en stuur de akte van erfrecht mee.

Vragen

 • Vragen over de belastingaanslag of de WOZ waarde stelt u via het contactformulier​​​​​​​ of WhatsApp
 • Bellen kan ook: 035 207 09 13 voor vragen over de WOZ waarde, 035 207 09 15 voor vragen over de belastingaanslag

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden