Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerende-zaakbelasting (OZB) aan de gemeente Gooise Meren. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief. U kunt een aantal belastingzaken online regelen, zoals aanslagbiljetten raadplegen, automatische incasso regelen, rekeninggegevens wijzigen en taxatieverslagen inzien.

Belastingzaken regelen​​​​​​​​​​​​​​

Wat u moet weten

WOZ waarde

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit noemen we de 'waardepeildatum'. De 'toestandspeildatum' is de waarde van uw pand op 1 januari 2019, de 'waardepeildatum' is de berekening wat uw pand in deze staat waard zou zijn geweest op 1 januari 2018
 • De door de gemeente bepaalde waarde heet 'WOZ-beschikking' en vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • Uitgebreide informatie over de WOZ-waarde en het aanvragen van een WOZ beschikking

OZB-tarief en OZB-aanslag

 • De gemeente bepaalt door middel van het lokale OZB-tarief hoeveel belasting u betaalt over de waarde van uw woning, winkel of kantoor
 • De hoogte van de aanslag OZB is dus afhankelijk van de waarde van uw woning, winkel of kantoor en het OZB-tarief
 • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of eigenaar of gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u ook een OZB-aanslag
 • Degene die op 1 januari vermeld staat als eigenaar of gebruiker betaalt de volledige OZB-aanslag. Verandert de eigenaar of gebruiker in de loop van het jaar? Dan verrekent niet de gemeente, maar de notaris dit met u
 • U kunt betalen via automatische incasso. Bij een automatische incasso betaalt u in 8 maandelijkse termijnen
 • Als u niet via automatische incasso betaalt maakt u het bedrag over aan de gemeente, binnen 6 weken na de datum die vermeld staat op de aanslag

Roerende zaakbelasting (RZB)

De roerende zaakbelasting (RZB) is bijna hetzelfde als de onroerende zaakbelasting (OZB). De RZB geldt in tegenstelling tot de OZB voor objecten die verplaatsbaar zijn, zoals woonboten.

Kosten 2018

Automatische incasso

Als u uw belasting gespreid wilt betalen, dan kunt u bij de gemeente automatische incasso aanvragen. Betalen gaat dan in gedeelten. Heeft u al eens een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Het bedrag gaat niet in 1 keer, maar in 8 keer automatisch van uw rekening af. Zorg bij het aanmelden dat u de gehele procedure doorloopt, u ontvangt een bevestigingsmail van de doorgevoerde wijziging. Zorg ook bij iedere incasso voor voldoende geld op uw rekening.

Aanmelden of afmelden voor automatische incasso

Kosten

Onroerend en roerend zaakbelasting (OZB en RZB)
Onroerend en roerend zaakbelasting (OZB en RZB) Kosten
OZB eigenaren van een woning 0,0816%
OZB eigenaren van een niet-woning 0,1364%
OZB gebruiker van een niet-woning 0,1162%
RZB eigenaren van een woning 0,0816%
RZB eigenaren van een niet-woning 0,1364%
RZB gebruiker van een niet-woning 0,1162%

Bezwaar maken

Meer informatie

 • De Waarderingskamer controleert of de voorschriften voor WOZ goed zijn toegepast. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt de gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden
 • Rijksoverheid.nl
 • wozinformatie.nl
 • Vragen over de belastingaanslag of de WOZ waarde stelt u via het contactformulier of WhatsApp. Bellen kan ook: 035 207 09 13 voor vragen over de WOZ waarde, 035 207 09 15 voor vragen over de belastingaanslag

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden