Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten tot en met 10 januari 2024

Vanaf 3 december 2023 14.00 uur tot en met 10 januari 2024 17.00 uur kunt u niet parkeren op het terrein voor het gemeentehuis.

Onroerendezaakbelasting (OZB)

Heeft u een eigen woning? Of heeft of gebruikt u een bedrijfsgebouw zoals een winkel of kantoor of een stuk grond? Dan betaalt u elk jaar onroerendezaakbelasting (OZB) aan de gemeente Gooise Meren. Hoeveel dat is hangt af van de waarde van uw woning of kantoor en van het lokale OZB-tarief. U kunt een aantal belastingzaken online regelen, zoals aanslagbiljetten bekijken, automatische incasso regelen, rekeninggegevens wijzigen en taxatieverslagen inzien.

Belastingzaken regelen​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Wat u moet weten

WOZ waarde

 • De gemeente stelt de waarde van uw woning, winkel of kantoor vast volgens de regels van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ)
 • De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het voorafgaande jaar. Dit noemen we de 'waardepeildatum'. De 'toestandspeildatum' is de waarde van uw pand op 1 januari 2021, de 'waardepeildatum' is de berekening wat uw pand in deze staat waard zou zijn geweest op 1 januari 2020
 • De door de gemeente bepaalde waarde heet 'WOZ-beschikking' en vindt u terug op uw aanslagformulier OZB
 • Uitgebreide informatie over de WOZ-waarde en het aanvragen van een WOZ beschikking

OZB-tarief en OZB-aanslag

 • De waarde van uw woning of kantoor en het lokale OZB-tarief bepalen hoeveel OZB u moet betalen
 • Bent u op 1 januari de eigenaar van een woning of bedrijfsgebouw of de gebruiker van een bedrijfsgebouw? Dan krijgt u een OZB-aanslag. De eigenaar van een woning, bedrijfspand of winkelpand betaalt het eigenarendeel van de OZB, gebruikers van een bedrijfspand of winkelpand (bijvoorbeeld huurders) betalen het gebruikersdeel van de OZB
 • Degene die op 1 januari vermeld staat als eigenaar of gebruiker betaalt de volledige OZB-aanslag voor het gehele jaar. Verkoopt u uw woning of bedrijfspand in de loop van het jaar? Dan verrekent niet de gemeente, maar de notaris het eigenarendeel van de aanslag OZB met de nieuwe eigenaar
 • U kunt betalen via automatische incasso. Bij een automatische incasso betaalt u in 10 maandelijkse termijnen
 • Als u niet via automatische incasso betaalt maakt u het bedrag over aan de gemeente, binnen 6 weken na de datum die op de aanslag staat

Roerende zaakbelasting (RZB)

De roerende zaakbelasting (RZB) is bijna hetzelfde als de onroerende zaakbelasting (OZB). De RZB geldt in tegenstelling tot de OZB voor objecten die verplaatsbaar zijn, zoals woonboten.

Kosten

Automatische incasso

Als u uw belasting gespreid wilt betalen, dan kunt u bij de gemeente automatische incasso aanvragen. Betalen gaat dan in gedeelten. Heeft u al eens een machtiging voor automatische incasso afgegeven, dan hoeft u niets te doen. Het bedrag gaat niet in 1 keer, maar in 10 keer automatisch van uw rekening af. Zorg bij het aanmelden dat u de gehele procedure doorloopt, u ontvangt een bevestigingsmail van de doorgevoerde wijziging. Zorg ook bij iedere incasso voor voldoende geld op uw rekening.

Aanmelden of afmelden voor automatische incasso

Kosten

Onroerende en roerende zaakbelasting (OZB en RZB)Kosten
OZB eigenaren van een woning0,0620%
OZB eigenaren van een niet-woning (winkels, bedrijven, kantoren)0,1491%
OZB gebruiker 0,1123%
RZB eigenaren van een woning0,0620%
RZB eigenaren van een niet-woning0,1491%
RZB gebruiker0,1123%

Bezwaar maken

Meer informatie

 • De Waarderingskamer controleert of de voorschriften voor WOZ goed zijn toegepast. Bij onnauwkeurige taxaties krijgt de gemeente geen toestemming de WOZ-beschikkingen te verzenden
 • Rijksoverheid.nl

Vragen

Stel uw vraag via het contactformulier, app of bel ons.