Aanslag gemeentelijke belastingen

De gemeente verstuurt eind februari de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen/WOZ-beschikking. Op dit biljet staan, als ze op uw situatie van toepassing zijn: rioolheffing, afvalstoffenheffing, onroerende en roerende zaakbelasting (OZB en RZB), grafrechten en de WOZ-waarde. U kunt een aantal belastingzaken online regelen. U logt in met DigiD (personen) of met RSIN-nummer en aanslagnummer (bedrijven).

Belastingzaken regelen

Aanslag belastingen via Berichtenbox

Heeft u zich aangemeld bij de Berichtenbox van MijnOverheid.nl? Dan ontvangt u de aanslag gemeentelijke belastingen alleen nog maar digitaal en niet meer per post. Houd eind februari uw berichtenbox in de gaten.

Twijfelt u of u zich heeft aangemeld voor de Berichtenbox? Neem contact op met MijnOverheid

Betalen van de belastingen

Gecombineerde aanslag: via automatische incasso of in 1 keer betalen

De aanslag rioolheffing, afvalstoffenheffing, onroerende en roerende zaakbelasting (OZB en RZB), grafrechten en de reclamebelasting kunt u op 2 manieren betalen:

 • In 10 keer betalen, via automatische incasso
 • In 1 keer (uiterlijk 6 weken na de datum van de aanslag)

Wilt u in 1 keer betalen? Maak dit dan over op bankrekeningnummer NL94 BNGH 0285167022, op naam van gemeente Gooise Meren, onder vermelding van het aanslagnummer.

Betalingsregeling

Kunt u de aanslag niet (in 1 keer) betalen? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00 om een betalingsregeling af te spreken.

Procedure als belastingen nog niet (helemaal) betaald zijn

 • Als u de belastingen nog niet (helemaal) betaald heeft na de laatste vervaldatum, dan krijgt u eerst een herinnering en vervolgens eventueel een aanmaning en een dwangbevel
 • Aan een aanmaning en dwangbevel zijn extra kosten verbonden, waardoor het bedrag dat u moet betalen snel kan oplopen
 • Betaal op tijd of neem op tijd contact op met de gemeente om een betalingsregeling af te spreken

Kosten aanmaning

 • Als u na de herinnering niet betaald heeft krijgt u een aanmaning. Dit kost u extra geld
 • Via een aanmaning vragen we u de kosten binnen 14 dagen alsnog te betalen
 • Een aanmaning kost € 8 als het aanslagbedrag lager is dan € 454
 • Een aanmaning kost € 18 als het aanslagbedrag € 454 of hoger is

Kosten dwangbevel

 • Als u na de aanmaning niet betaald heeft krijgt u een dwangbevel van de gemeente per post. Dit kost u extra geld
 • Hoeveel u moet betalen voor een dwangbevel is afhankelijk van het openstaande bedrag maar kost minimaal € 46
 • Na het ontvangen van het dwangbevel heeft u nog 2 dagen om te betalen
 • Als u het bedrag daarna nog niet betaald heeft krijgt een belastingdeurwaarder de opdracht het dwangbevel uit te voeren. Dit kan zonder vonnis van de rechter. Er kan beslag gelegd worden op (een deel van) uw inkomsten, salaris, uitkering, banktegoeden of zelfs op roerende en onroerende zaken

Deurwaarderskantoor Flanderijn

 • Meestal krijgt u post van de gemeente zelf als u nog belastingen aan de gemeente moet betalen
 • Soms geeft de gemeente opdracht aan deurwaarderskantoor Flanderijn uit Rotterdam om de invordering uit te voeren. Als dat zo is, dan ontvangt u ook een brief van het deurwaarderskantoor. In deze brief staat altijd dat het kantoor werkt in opdracht van gemeente Gooise Meren en over welke aanslag het precies gaat

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden