Grafrechten

Om een plek op een gemeentelijke begraafplaats te mogen gebruiken, vraagt u grafrechten aan bij de gemeente. Als u grafrechten heeft, heeft u de rechten en plichten op een graf. U bent dan de rechthebbende op het graf en de contactpersoon voor de gemeente.

Contact opnemen

Wat u moet weten

Als iemand overlijdt, schakelen nabestaanden in de meeste gevallen een begrafenisondernemer in, die in overleg met de nabestaanden de uitvaart regelt. De begrafenisondernemer neemt veel praktische zaken uit handen, zoals de aangifte van overlijden bij de gemeente.

In Gooise Meren kunt u kiezen uit een eigen graf, een algemeen graf, een urnennis of urnengraf. Uiteraard is er ook de mogelijkheid om de as te verstrooien. Wilt u meer weten over de mogelijkheden, neem dan contact met ons op via 035 207 00 00.

Grafrechten

 • Een eigen graf wordt uitgegeven voor een bepaalde periode. Hiervoor betaalt u grafrechten. Na deze periode is het mogelijk om de grafrechten te verlengen
 • Degene die de grafrechten betaalt, is de rechthebbende van het graf. Dit is vaak een erfgenaam of familielid van de overledene. Deze persoon beslist wat er met het graf gebeurt en wie er mag worden bijgezet
 • De rechthebbende van het graf ontvangt ongeveer 1 jaar voor eind van de grafrechten een brief van de gemeente om zijn wensen over het graf kenbaar te maken
 • De rechthebbende kan ervoor kiezen om afstand te doen van een eigen graf als de wettelijke grafrusttermijn van 10 jaar verstreken is
 • Grafrechten kunt u ook laten overschrijven op naam van een andere rechthebbende. Meestal is dit een andere erfgenaam of een ander familielid
 • Bij het overlijden van de rechthebbende van het eigen graf moet het recht worden overgeschreven naar een nieuwe rechthebbende
 • U regelt de overschrijving van de grafrechten bij de administratie van de begraafplaats
 • Uw contactgegevens moeten actueel zijn, zodat we u kunnen bereiken. Anders vervallen de grafrechten aan de gemeente

Onderhoudsrecht graven

Als rechthebbende betaalt u voor het onderhoud van de begraafplaats.

Het onderhoud bestaat uit:

 • 1 keer per jaar schoonmaken van het gedenkteken
 • 2 keer per jaar verwijderen van het onkruid op het graf
 • Algemeen onderhoud van de begraafplaats

Als u de kosten voor onderhoud gespreid wilt betalen, dan kunt u automatische incasso aanvragen. Betalen gaat dan in gedeelten. Aanmelden of afmelden voor automatische incasso.

U kunt ook in 1 keer betalen voor het onderhoud. Hiervoor gelden een aantal voorwaarden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de begraafplaatsadministratie via 035 207 00 00.

Ruimen van graven

Algemene graven worden na 10 jaar geruimd. Bij particuliere graven (eigen graf voor familie) bepaalt u na 10 jaar of u het grafrecht wel of niet wilt verlengen. Bekijk de informatie over het ruimen van graven​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​.

Kosten

 
Onderhoud grafbedekking Bussum, Muiden, Muiderberg, Nieuw Valkeveen NaardenKosten
Onderhoud eigen enkel graf, per jaar€ 116
Onderhoud eigen urnengraf, urnennis of eigen kindergraf, per jaar€ 58

Bekijk de kosten voor de gemeentelijke begraafplaatsen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden