Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Ruimen van graven

Algemene graven worden na 10 jaar geruimd. Het ruimen kondigt de gemeente aan via een brief of via borden bij de graven. Een herbegrafenis of het meenemen van het grafmonument is dan mogelijk. Bij particuliere graven (eigen graf voor familie) kunt u het grafrecht na 10 jaar wel of niet verlengen. Als een particulier graf al vol is en u wilt de mogelijkheid hebben om er nog andere familieleden in te begraven, dan kunt u verzoeken om het herschikken of samenvoegen van dit graf.

Ruimen van algemene graven

 • In een algemeen graf liggen meerdere personen (geen familie) voor 10 jaar begraven
 • Het ruimen van het graf gebeurt na 10 jaar, op een moment dat meerdere graven tegelijkertijd geruimd worden
 • Minimaal 1 jaar vóór het ruimen van het graf krijgen nabestaanden een brief of komen er borden bij de graven
 • Nabestaanden kunnen dan een verzoek doen voor een herbegrafenis in een nieuw graf of kunnen het grafmonument (de grafsteen) meenemen. Begin 2020 wordt een deel van de algemene graven op de algemene begraafplaats in Bussum en op de begraafplaats Nieuw Valkeveen in Naarden geruimd​​​​​​​. Begin 2021 ruimt de gemeente 3 graven op de Algemene Begraafplaats Muiden​​​​​​​
 • Als nabestaanden de grafsteen niet willen meenemen, dan wordt de grafsteen eigendom van de begraafplaats. Wij stellen het dan ter beschikking aan steenhouwers om er een grafmonument voor een andere familie van te maken. De persoonsgegevens verwijderen we. En de nieuwe eigenaren krijgen te horen dat het om een monument gaat dat een nieuw leven heeft gekregen. Voor meer informatie zie circlestone.nl​​​​​​​
 • Een herbegrafenis kost hetzelfde als een begrafenis: u betaalt voor het graf, de begrafenis of bijzetting en de kist
 • Het ruimen van een graf kost nabestaanden niets

Ruimen van particuliere graven

 • Een particulier graf (een eigen graf) koopt de familie voor minimaal 10 jaar, omdat een graf minimaal 10 jaar in stand moet blijven (wettelijke grafrusttermijn). U betaalt dus ook altijd voor 10 jaar
 • Na 10 jaar verlengt u het grafrecht, of u verlengt dit niet. U kunt eventueel al eerder dan na 10 jaar afstand doen van het graf
 • Als u afstand doet van een graf, dan verwijderen we het grafmonument binnen 1 jaar na uw verzoek. Dit heet bovengronds ruimen. Ondergronds ruimen vindt plaats als er een nieuwe begrafenis plaatsvindt op die plek
 • Het ruimen van een graf kost nabestaanden niets

Herschikken of samenvoegen van particuliere graven

 • Als een particulier graf (een eigen graf) vol is en u wilt wel de mogelijkheid hebben om nog andere familieleden te begraven in dit graf, dan kan herschikken of samenvoegen
 • De stoffelijke resten worden dan dieper in hetzelfde graf begraven, zodat het graf weer beschikbaar is voor een begrafenis
 • Bij herschikken komt er plaats in het graf voor 3 extra familieleden
 • Voor het herschikken van een graf betaalt u € 2.000

Voorwaarden herschikken

Herschikken kan alleen in de volgende gevallen:

 • De laatste begrafenis in het graf was meer dan 10 jaar gelden
 • Herschikken kan alleen direct voorafgaand aan een begrafenis
 • Het hele graf wordt geruimd, er komt plaats voor 3 extra familieleden
 • De nabestaande geeft schriftelijke toestemming

Na het ruimen van graven

 • Als er veel graven tegelijkertijd worden geruimd dan komen de stoffelijke resten in een verzamelgraf terecht
 • Bij het verzamelgraf plaatst de gemeente een algemeen herdenkingsmonument, zodat nabestaanden nog een plek hebben waar ze naartoe kunnen gaan

Contact

Neem contact op met de begraafplaatsadministratie via begraafplaats@gooisemeren.nl​​​​​​​ of 035 207 00 00 voor meer informatie over het ruimen en het herschikken van graven.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden