Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden

Kwijtschelden belasting

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Mogelijk hoeft u de belastingen niet te betalen, dit heet kwijtschelding. Vraag kwijtschelding aan bij de gemeente. Wij beoordelen of u dit kunt krijgen. Heeft u eerder de belastingen niet hoeven betalen? Geef de gemeente dan toestemming om automatisch te toetsen of u de belastingen niet hoeft te betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Wat u moet weten

Kwijtschelding mogelijk voor bepaalde belastingen

Heeft u kosten voor kinderopvang? Dan houden we daar rekening mee bij het bepalen van uw inkomen.

Uitstel van betaling tijdens aanvraag kwijtschelding

In de periode dat uw aanvraag in behandeling is, krijgt u automatisch uitstel van betaling. Dit geldt ook bij automatische incasso. Als uw aanvraag wordt afgewezen en er zijn nog openstaande termijnen, dan wordt het totale nog openstaande bedrag afgeschreven over de nog openstaande termijnen. Is de laatste vervaldatum al geweest, dan moet u het totaalbedrag in 1 keer binnen 14 dagen betalen. Houd daarom altijd rekening met de mogelijkheid van een afwijzing.

Kleine zelfstandigen

Bent u een kleine zelfstandige? Bijvoorbeeld een freelancer of zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Ook dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. Dat kan alleen voor gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te maken hebben.

Aanvragen kwijtschelding

 • Vraag kwijtschelding voor gemeentelijke belastingen online aan
 • Liever niet online kwijtschelding aanvragen? Vraag een papieren formulier kwijtschelding belastingen. Stuur hiervoor een e-mail naar belastingen@gooisemeren.nl of bel 035 207 00 00
 • Doe de aanvraag voor kwijtschelding binnen 6 weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
 • Wilt u geen automatische toets? Geef dit dan op het aanvraagformulier aan. Zonder automatische toets moet u ieder jaar een nieuwe aanvraag doen
 • Stuur het formulier en de gevraagde documenten naar Gemeente Gooise Meren, afdeling Belastingen / KWS, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. Of mail het ondertekende formulier en alle bijlagen naar belastingen@gooisemeren.nl
 • Als de gemeente het formulier heeft ontvangen krijgt u automatisch uitstel van betaling
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag

Vragen

Stel uw vragen over kwijtschelding via belastingen@gooisemeren.nl.

Automatisch toetsen kwijtschelding

Procedure automatisch toetsen kwijtschelding

Heeft u eerder kwijtschelding van belastingen gehad? Geef de gemeente dan toestemming om te toetsen of u mogelijk weer kwijtschelding kunt krijgen.

 • Als u uw gegevens automatisch laat toetsen levert u alleen het aanvraagformulier kwijtschelding met uw handtekening in
 • De gemeente laat alleen met uw toestemming automatisch toetsen of uw inkomen en vermogen onder de grens vallen. Dit doet het Inlichtingenbureau voor de gemeente, met gegevens van het UWV, de Rijksdienst voor Wegverkeer, de Belastingdienst en de basisregistratie van personen
 • U kunt alleen informatie opvragen bij de gemeente, niet bij het Inlichtingenbureau
 • Het Inlichtingenbureau doet alleen de automatische toetsing, de gemeente beslist of u de belastingen niet hoeft te betalen (kwijtschelding)
 • Het kan zijn dat de gemeente extra informatie nodig heeft om te bepalen of u de belastingen niet hoeft te betalen (kwijtschelding). Deze informatie vragen we dan bij u op
 • We kijken alleen naar informatie die we nodig hebben om te bepalen of u de belastingen niet hoeft te betalen

Geen toestemming voor automatisch toetsen kwijtschelding

Als u niet wilt dat we automatisch toetsen of uw inkomen en vermogen onder de grens vallen, dan vult u elk jaar het formulier kwijtschelding belastingen in en levert u een aantal documenten in.