Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Kwijtschelden belasting

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen en kunt u de gemeentelijke belastingen niet betalen? Mogelijk hoeft u de belastingen niet te betalen, dit heet kwijtschelding. Vraag kwijtschelding aan bij de gemeente. Wij beoordelen of u dit kunt krijgen. Heeft u eerder kwijtschelding gehad? Geef de gemeente dan toestemming om automatisch te toetsen of u de belastingen niet hoeft te betalen.

Wat u moet weten

Kwijtschelding mogelijk voor bepaalde belastingen

Heeft u kosten voor kinderopvang? Dan houden we daar rekening mee bij het bepalen van uw inkomen.

Kleine zelfstandigen

Bent u een kleine zelfstandige? Bijvoorbeeld een freelancer of zzp’er of heeft u een eenmanszaak? Ook dan kunt u mogelijk kwijtschelding krijgen. Dat kan alleen voor gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te maken hebben.

Aanvragen kwijtschelding

 • Vul het formulier kwijtschelding belastingen in
 • Dien de aanvraag voor kwijtschelding binnen 3 maanden na de datum die op het aanslagbiljet staat in
 • Als u geen automatische toets wilt, geef dit dan op het aanvraagformulier aan. Zonder automatische toets moet u ieder jaar een nieuwe aanvraag doen
 • Stuur het formulier en de gevraagde documenten naar Gemeente Gooise Meren, Uitvoeringsdienst Sociaal Domein, Postbus 6000, 1400 HA Bussum. U kunt het ondertekende formulier en alle bijlagen ook mailen naar kwijtschelding@gooisemeren.nl​​​​​​​​​​​​​​
 • Als de gemeente het formulier heeft ontvangen krijgt u automatisch uitstel van betaling
 • De gemeente beoordeelt uw aanvraag

Vragen

Stel uw vragen over kwijtschelding via kwijtschelding@gooisemeren.nl.

Automatisch toetsen kwijtschelding

Procedure automatisch toetsen kwijtschelding

Heeft u eerder kwijtschelding van belastingen gehad? Geef de gemeente dan toestemming om te toetsen of u mogelijk weer kwijtschelding kunt krijgen.

 • Als u uw gegevens automatisch laat toetsen levert u alleen het aanvraagformulier kwijtschelding met uw handtekening in
 • De gemeente laat alleen met uw toestemming automatisch toetsen of uw inkomen en vermogen onder de grens vallen. Dit doet het Inlichtingenbureau voor de gemeente, op basis van gegevens van het UWV, de Rijksdienst voor Wegverkeer, de Belastingdienst en de basisregistratie van personen
 • U kunt alleen informatie opvragen bij de gemeente, niet bij het Inlichtingenbureau
 • Het Inlichtingenbureau doet alleen de automatische toetsing, de gemeente beslist of u de belastingen niet hoeft te betalen (kwijtschelding)
 • Het kan zijn dat de gemeente extra informatie nodig heeft om te bepalen of u de belastingen niet hoeft te betalen (kwijtschelding). Deze informatie vragen we dan bij u op
 • We kijken alleen naar informatie die we nodig hebben te bepalen of u de belastingen niet hoeft te betalen

Geen toestemming voor automatisch toetsen kwijtschelding

Als u niet wilt dat we automatisch toetsen of uw inkomen en vermogen onder de grens vallen, dan vult u elk jaar het formulier kwijtschelding belastingen in en levert u de benodigde documenten in.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden