Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Kwijtschelden belasting

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en weinig of geen vermogen? Dan hoeft u de gemeentelijke belastingen misschien niet te betalen. Dit heet kwijtschelding. Vraagt u kwijtschelding aan? Dan kijkt de gemeente of u wel of geen belasting hoeft te betalen.

Kwijtschelding aanvragen

Wat u moet weten

Kreeg u al eerder kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen? Geef ons dan toestemming om automatisch te toetsen. Als u in aanmerking komt, krijgt u dan automatisch kwijtschelding. 

Kwijtschelding is mogelijk voor de volgende belastingen: 

Heeft u kosten voor kinderopvang? Dan houden we daar rekening mee als we kijken hoeveel u kunt betalen. 

Wat de gemeente toetst

De gemeente toetst of uw kwijtschelding kunt krijgen met gegevens van: 

  • Het UWV
  • De Rijksdienst voor Wegverkeer  (RDW)
  • De Belastingdienst 
  • De Basisregistratie Personen (BRP)

We kijken alleen naar de informatie die nodig is om te bepalen of u geen belastingen hoeft te betalen. 

Freelancer of zzp’er

Bent u freelancer of zzp’er? Dan kunt u misschien ook kwijtschelding krijgen. Dit kan alleen voor de gemeentelijke belastingen die niets met uw onderneming te maken hebben. 

Aanvragen

U kunt binnen 6 weken na ontvangst van de aanslag kwijtschelding aanvragen. 

Vraag online kwijtschelding aan

Papieren formulier

U kunt kwijtschelding ook via een papieren formulier aanvragen. Stuur een e-mail naar belastingen@gooisemeren.nl of bel 035 207 00 00. U krijgt het formulier per post of e-mail, afhankelijk van wat u makkelijker vindt.  

Stuur het formulier en de gevraagde documenten op naar: 

Gemeente Gooise Meren - afdeling Belastingen kwijtschelding
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Uitstel van betaling

Heeft u kwijtschelding aangevraagd? Dan hoeft u niet te betalen totdat de gemeente een besluit neemt. Dit geldt ook bij automatisch incasso. 

Afwijzing van kwijtschelding

Wijst de gemeente uw aanvraag af? Dan moet u betalen. U betaalt het bedrag dan verdeeld over de termijnen die nog over zijn. Is er nog maar 1 termijn over, of is de laatste termijn verstreken? Dan moet u het bedrag in 1 keer betalen. 

Doe dit binnen 6 weken nadat u de aanslag heeft gekregen. 

Automatische toets

Heeft u eerder kwijtschelding gekregen? Geef de gemeente dan toestemming om het jaar daarna automatisch te toetsen of u opnieuw kwijtschelding krijgt. U hoeft de kwijtschelding dan niet meer zelf aan te vragen. 

Wilt u geen automatische toets? Dan kunt u de kwijtschelding elk jaar zelf aanvragen.