Precariobelasting

U betaalt precariobelasting als u voorwerpen plaatst in, op of boven gemeentegrond. Voorbeelden hiervan zijn kabels en leidingen, terrassen van horecaondernemingen, bouwmaterialen, zonneschermen, luifels, lichtreclames, vlaggen, steigers en containers (voor de opvang van bouwpuin).

Wat u moet weten

Voor de precariobelasting hoeft u geen aangifte te doen. Blijkt uit controle dat u de openbare ruimte gebruikt en precariobelasting moet betalen? Dan krijgt u een aanslag van de gemeente toegestuurd.

Kosten 2019

U betaalt voor het plaatsen en/of uitstallen van goederen die u direct of indirect te koop aanbiedt. Of u betaalt voor het uitoefenen van een beroep of een bedrijf op de openbare gemeentegrond per m2.

  • Per dag betaalt u € 0,84
  • Per week betaalt u € 4,51
  • Per maand betaalt u € 17,01
  • Per jaar betaalt u € 141,45
  • Per jaar op 1 dag van de week betaalt u € 23,29
  • Als u bij een evenement meer dan 2.500 m2 van de openbare gemeentegrond in gebruik neemt dan betaalt u € 453,05 per dag
  • Als u bij een evenement 2.500 m2 of minder van de openbare gemeentegrond in gebruik neemt dan betaalt u € 226,52 per dag
  • Voor het plaatsen van voorwerpen op een terras betaalt u € 32,63 per m2
  • Voor een aftappunt van benzine of een andere motorbrandstof op de openbare gemeentegrond betaalt u per aftappunt, per jaar € 265,47

Bekijk alle informatie in de verordening precariobelasting Gooise Meren 2019​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bezwaar maken

U kunt bezwaar maken tegen de aanslag.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden