Mijn wijk

 • Wijkcoaches

  Voor vragen, ideeën of zorgen over zorg en welzijn in uw buurt
 • Wijkadviseurs

  Voor vragen of ideeën over de leefbaarheid in uw wijk
 • Wijkwethouders

  Wijkwethouders zijn het aanspreekpunt voor de wijk namens het gemeentebestuur
 • Buurtplatforms en raden

  Word lid van een buurtplatform, stadsraad of dorpsraad en werk mee aan een leefbare en veilige woonomgeving
 • Wijkagenten

  Bij overlast, conflicten of het vermoeden van criminaliteit in uw omgeving
 • Buurtpreventieverenigingen

  Via een buurtpreventievereniging werkt u samen aan een veilige woonomgeving