Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Rookoverlast door houtkachels

Ervaart u rookoverlast door houtkachels of vuurkorven van uw buren? Registreer dan wanneer en hoe vaak u de overlast ervaart. Ga vervolgens met uw buren praten en probeer er samen uit te komen. Komt u er samen niet uit? De gemeente kan dan alleen controleren of de houtkachel zelf aan het Bouwbesluit voldoet. Omdat duidelijke normen en regels vanuit de Rijksoverheid ontbreken, kan de gemeente niet handhavend optreden tegen de rookoverlast.

Stappenplan bij rookoverlast

Volg een aantal stappen als u rookoverlast van houtkachels ervaart:

  1. Registreer wanneer, hoe vaak en waar u overlast van een houtkachel ondervindt en wat de effecten zijn. Noteer de dagen, tijdstippen, weersomstandigheden, waar u de overlast ondervindt (in huis of tuin) en wat de effecten zijn van de overlast (bijvoorbeeld stank of roet)
  2. Ga in overleg met de houtstoker. Meestal heeft de stoker zelf niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt
  3. Heeft u geregistreerd wanneer en hoe vaak u rookoverlast ondervindt en heeft het gesprek met de houtstoker niet tot verbeteringen geleid? De gemeente kan dan controleren of de houtkachel zelf aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. De gemeente kan niet handhavend optreden tegen de rookoverlast, omdat duidelijke normen en regels vanuit de Rijksoverheid ontbreken
  4. Als u er samen met uw buren niet uitkomt kunt u ook overwegen om de rechter via een privaatrechtelijke procedure om een stookverbod te vragen

Wetgeving

  • In het Bouwbesluit 2012, artikel 7.22 staat onder andere dat het verboden is om op een voor de omgeving hinderlijke wijze rook, roet, walm of stof te verspreiden. Het is alleen niet eenduidig bij welke waarde een stoker op hinderlijke wijze rook, roet, walm of stof verspreidt. Duidelijke normen en regels vanuit de Rijksoverheid ontbreken. Daarom kan de gemeente niet handhavend optreden tegen rookoverlast
  • Er geldt een verbod op het stoken van afval of bewerkt hout. Afval verbranden in een open haard of houtkachel is niet toegestaan, zie artikel 10.2, Wet milieubeheer​​​​​​​ 

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden