Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Rookoverlast door houtkachels

Ervaart u rookoverlast door houtkachels of vuurkorven van uw buren? Registreer dan wanneer en hoe vaak u de overlast ervaart. Ga daarna met uw buren praten en probeer er samen uit te komen. Komt u er samen niet uit? De gemeente kan dan alleen controleren of de houtkachel zelf aan het Bouwbesluit voldoet. Omdat duidelijke normen en regels van de Rijksoverheid ontbreken, kan de gemeente niet handhavend optreden tegen de rookoverlast.

Stappenplan bij rookoverlast

Volg een aantal stappen als u rookoverlast van houtkachels ervaart:

 1. Registreer wanneer, hoe vaak en waar u overlast van een houtkachel heeft en wat de effecten zijn:
  • De dagen en tijdstippen van de overlast in huis of tuin. En het weer tijdens de overlast
  • De effecten van de overlast, bijvoorbeeld stank of roet
 2. Ga in overleg met de houtstoker. Meestal heeft de stoker zelf niet eens door dat hij of zij overlast veroorzaakt
 3. Heeft u geregistreerd wanneer en hoe vaak u rookoverlast heeft? En heeft het gesprek met de houtstoker niet tot verbeteringen geleid? De gemeente kan dan controleren of de houtkachel zelf aan de technische eisen uit het Bouwbesluit 2012 voldoet. De gemeente kan NIET handhavend optreden tegen de rookoverlast, omdat duidelijke normen en regels van de Rijksoverheid ontbreken
 4. Als u er samen met uw buren niet uitkomt kunt u buurtbemiddeling aanvragen via Versa Welzijn
 5. Ook kunt u erover nadenken of u de rechter via een privaatrechtelijke procedure om een stookverbod wilt vragen
 6. Meld overlast van houtrook bij de gemeente

Wetgeving

Bouwbesluit 2012, artikel 7.22

In het Bouwbesluit 2012, artikel 7.22 staat:

Het is verboden om op een voor de omgeving hinderlijke manier rook, roet, walm of stof te verspreiden.

Het is niet duidelijk bij welke waarde een stoker op hinderlijke manier rook, roet, walm of stof verspreidt.

Duidelijke normen en regels van de Rijksoverheid ontbreken. Daarom kan de gemeente niet handhavend optreden tegen rookoverlast.

Eisen houtkachel

In het Bouwbesluit 2012 staan verschillende voorschriften over onder andere het rookgasafvoerkanaal. De gemeente kan alleen controleren of de houtkachel zelf aan de eisen uit deze artikelen voldoet:

 • Artikel 2.59. Rookgasafvoer
 • Artikel 2.60. Opstelplaats open verbrandingstoestel
 • Artikel 2.64. Rookgasafvoer
 • Artikel 2.65. Opstelplaats open verbrandingstoestel
 • Afdeling 3.8. Toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas

Verbod op stoken afval

Er geldt een verbod op het stoken van afval of bewerkt hout. Afval verbranden in een open haard of houtkachel mag niet. Zie artikel 10.2, Wet milieubeheer