Veilige woonomgeving

Politie, brandweer en gemeente werken samen aan een veilige gemeente. U kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan een veilige woonomgeving, bijvoorbeeld door uw deelname aan Burgernet, Waaks of Camera in beeld. Aansluiten bij een buurtpreventievereniging, buurtplatform, dorpsraad, stadsraad of een WhatsApp-buurtpreventiegroep is ook mogelijk. De gemeente ondersteunt alle initiatieven en zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in.

Wat u kunt doen

Verenigingen, platforms en raden

WhatsApp buurtpreventiegroepen

Als lid van een WhatsApp buurtpreventiegroep bent u alert op uw omgeving en bij onraad communiceert u via WhatsApp.

Wilt u zelf een WhatsApp buurtpreventiegroep oprichten of bent u benieuwd naar groepen bij u in de buurt? Neem dan contact op via veiligheid@gooisemeren.nl of 035 207 00 00.

Burgernet

Wilt u helpen met het opsporen van verdachten van misdrijven en het terugvinden van vermiste personen? Sluit u dan aan bij Burgernet. Burgernet is een samenwerkingsverband van inwoners, gemeenten en politie.

Geef u op voor Burgernet

Waaks

Heeft u een hond en wilt u tijdens de wandelingen met uw hond extra opletten of u verdachte of afwijkende situaties in uw buurt ziet? Geef u dan op voor Waaks via veiligheid@gooisemeren.nl

Camera in beeld

Heeft u 1 of meerdere beveiligingscamera’s? Laat het de politie weten! Als er is ingebroken bij u in de buurt, vraagt de politie camerabeelden op bij de personen die aangegeven hebben een beveiligingscamera te hebben. Voor meer informatie zie politie.nl/cib.

Buitengewoon Opsporingsambtenaren

De gemeente zet Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA’s) in. BOA’s richten zich op het aanpakken van overlast en kleine ergernissen in de openbare ruimte. Denk bijvoorbeeld aan vernielingen, hangjongeren en rommel of hondenpoep op straat.

BOA’s houden inspectieronden in de gemeente. Als een bepaald probleem veel voorkomt of vaak gemeld is bij de BOA’s, dan gaan ze gericht extra toezicht houden.

Wilt u een melding doen bij de gemeente van overlast? Vul dan het meldingsformulier in of bel naar 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden