Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Snippergroen

Snippergroen is een stukje openbaar groen dat geen belangrijk onderdeel uitmaakt van de groenstructuur. Een stukje snippergroen is meestal van beperkte grootte. U kunt alleen snippergroen dat direct grenst aan uw huis of tuin in eigendom krijgen. Wilt u uw tuin graag uitbreiden met een stukje snippergroen? Dien dan een verzoek in bij de gemeente.

Voorwaarden

Beleid Naarden, Muiden, Bussum geldt nog

Het beleid dat de voormalige gemeenten Naarden, Muiden en Bussum hadden geldt nog steeds. Het beleid van Naarden, Muiden en Bussum verschilt op bepaalde punten; een eenduidig beleid voor gemeente Gooise Meren komt er nog. Neem contact op​​​​​​​ als u meer wilt weten over het beleid van Naarden, Muiden of Bussum.

Voorwaarden voor het kopen van snippergroen

 • U bent eigenaar van een stuk grond dat direct grenst aan het stukje snippergroen
 • Het kan zijn dat meerdere buren een stukje snippergroen moeten kopen om een rommelig beeld van het groen te voorkomen. Er mag geen versnippering van gemeentegrond ontstaan door de verkoop van de grond
 • U kunt het snippergroen alleen kopen van de gemeente. Huren is meestal niet mogelijk
 • U koopt een stukje snippergroen voor een vaste prijs. Als het een groter stuk grond is bepaalt een taxateur de waarde van de grond

Grond die u niet kunt kopen

 • U kunt het stuk grond niet kopen als er kabels en/of leidingen in liggen
 • U kunt geen stuk grond kopen dat onderdeel is van de groenstructuur
 • U kunt geen stuk grond kopen dat onderdeel uitmaakt van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Als we al andere plannen hebben met de grond kunnen we de grond niet aan u verkopen
 • U kunt geen fietspad, wandelpad, doorgaande (spoor)weg of grond in de directe omgeving daarvan kopen

Uw verzoek doen

We hebben een aantal gegevens en documenten van u nodig:

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats
 • Het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent
 • Uw e-mailadres
 • Een duidelijke tekening op schaal met het stuk snippergroen dat u wilt kopen. Geef op de tekening aan waar uw huis zich bevindt ten opzichte van dit stuk grond

Doe uw verzoek via het contactformulier​​​​​​​ of stuur een brief naar:

College van BenW gemeente Gooise Meren
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling van uw verzoek

Criteria voor het beoordelen van uw verzoek

We bekijken in het bestemmingsplan of we het stuk grond als snippergroen aan u kunnen verkopen. Daarnaast kijken we of het stuk grond ook aan andere criteria voldoet.

 • De verkoop van de grond mag niet tot onveilige verkeerssituaties leiden
 • Op het stuk grond staan geen bomen die onderdeel zijn van de gemeentelijke boomstructuur
 • De verkoop heeft geen negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit
 • Op het stuk grond staan geen lantaarnpalen

Voorwaarden in de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst stellen we een aantal voorwaarden.

 • U gebruikt het stuk snippergroen alleen als tuin of uitbreiding van uw tuin
 • U mag meestal niet bouwen op het stuk snippergroen
 • U betaalt alle kosten om de grond in eigendom te krijgen, bijvoorbeeld de kosten van de notaris, de taxatie en het kadaster
 • U krijgt het stuk snippergroen in eigendom zoals het eruit ziet op het moment van het ondertekenen van de koopovereenkomst. De gemeente onderhoudt het stuk snippergroen daarna niet meer

Soms zijn er nog andere of extra voorwaarden.

Na 2 tot 3 maanden bericht

Na 2 tot 3 maanden krijgt u van ons een brief. U hoort dan of de koop mogelijk is en welke voorwaarden we stellen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op​​​​​​​.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden