Snippergroen

Snippergroen is een klein stukje openbaar groen, dat bijvoorbeeld in de buurt van uw huis of tuin ligt. Alleen als snippergroen direct naast uw huis of tuin ligt kunt u het eventueel kopen van de gemeente. Wilt u  een stukje groen kopen dat aan uw huis of tuin ligt? Vraag dit dan online aan met DigiD of eHerkenning en stuur een tekening mee. 

Aanvraag snippergroen kopen met DigiD

Aanvraag snippergroen kopen met eHerkenning

Voorwaarden

Voorwaarden voor het kopen van snippergroen

 • U bent eigenaar van een stuk grond dat direct naast het stukje snippergroen ligt
 • Het kan zijn dat meerdere buren een stukje snippergroen moeten kopen om te zorgen dat er geen rommelig beeld van het groen ontstaat
 • U kunt het snippergroen alleen kopen van de gemeente. Huren is meestal niet mogelijk
 • U koopt een stukje snippergroen voor een vaste prijs. Als het een groter stuk grond is bepaalt een taxateur de waarde van de grond

Grond die u niet kunt kopen

 • U kunt geen stuk grond kopen dat onderdeel is van de (hoofd) groenstructuur
 • U kunt het stuk grond alleen kopen als we nog geen andere plannen hebben met de grond
 • U kunt geen fietspad, wandelpad, doorgaande (spoor)weg of grond in de directe omgeving daarvan kopen
 • U kunt geen stuk groen of boom kopen die niet in de hoofdstructuur ligt of een boomspiegel is en waarvan de oppervlakte groter of gelijk is aan 75 m2
 • U kunt geen stuk grond kopen als dit onderdeel is van een nieuwbouwlocatie. Bij de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie wordt ook de openbare ruimte ontworpen. Er is dan ook geen sprake van snippergroen. Bij een nieuw gebied hoort ook de inrichting van de buitenruimte (en met name het groen) wordt als laatste aangebracht. Groen heeft tijd nodig om zich te ontwikkelen. In het begin kan het er uitzien als niet belangrijk groen. Er is geduld nodig om te ervaren hoe het openbaar gebied vorm krijgt

Voor meer informatie zie de Nota Grondbeleid Gooise Meren 2020, pagina 39.

Snippergroen kopen

 • Doe uw aanvraag voor snippergroen kopen online. U logt in met DigiD (personen)  of met eHerkenning (bedrijven)
 • Maak een duidelijke tekening op schaal met het stuk snippergroen dat u wilt kopen
 • Geef op de tekening aan waar uw huis staat en waar het stuk snippergroen ligt
 • U stuurt de tekening mee bij uw aanvraag

Behandeling van uw aanvraag

Voorwaarden waar we naar kijken bij uw aanvraag

We bekijken in het bestemmingsplan of we het stuk grond als snippergroen aan u kunnen verkopen. Daarnaast kijken we ook naar andere voorwaarden:

 • De verkoop van de grond mag niet tot onveilige verkeerssituaties leiden
 • Op het stuk grond staan geen bomen die van de gemeente zijn
 • De verkoop heeft geen negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit
 • Op het stuk grond staan geen lantaarnpalen

Voorwaarden in de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst staan een aantal voorwaarden.

 • U gebruikt het stuk snippergroen alleen als tuin of uitbreiding van uw tuin
 • U mag meestal niet bouwen op het stuk snippergroen
 • U betaalt alle kosten om de grond te krijgen, bijvoorbeeld de kosten van de notaris, de taxatie en het kadaster
 • U krijgt het stuk snippergroen zoals het eruit ziet op het moment dat u de koopovereenkomst ondertekent. De gemeente onderhoudt het stuk snippergroen daarna niet meer

Soms zijn er nog andere of extra voorwaarden.

Na 2 tot 3 maanden bericht

Na 2 tot 3 maanden krijgt u van ons een brief. U hoort dan of de koop mogelijk is en welke voorwaarden er zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden