Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Snippergroen

Snippergroen is een klein stukje openbaar groen dat grenst aan uw huis of tuin. Soms kunt u dit van ons kopen. Wilt u weten of u het snippergroen naast uw huis of tuin kunt kopen? Lees wat u moet weten en doe online een aanvraag. U heeft hiervoor DigiD nodig.

Aanvraag snippergroen kopen met DigiD

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • Het snippergroen mag u alleen als tuin of als uitbreiding van uw tuin gebruiken. Dit betekent dat u de tuin groen houdt. U mag bijvoorbeeld geen tegels leggen
 • U mag (meestal) niet bouwen op het snippergroen
 • Op de grens van het snippergroen mag u alleen een groene, levende afscheiding plaatsen. Denk bijvoorbeeld aan een haag of gaas met klimop
 • U bent eigenaar van het stuk grond dat direct naast het snippergroen ligt
 • Het kan zijn dat buren ook een stukje snippergroen moeten kopen om te zorgen dat er geen rommelig beeld van het groen ontstaat
 • U kunt het snippergroen alleen kopen van de gemeente. Huren is niet mogelijk

Grond die u niet kunt kopen

 • U kunt geen snippergroen kopen dat onderdeel is van de (hoofd) groenstructuur. Dit groen is belangrijk en moet volgens het groenbeleid groen blijven
 • Stukken grond boven de 75 vierkante meter zijn geen snippergroen. U kunt deze stukken grond niet kopen
 • U kunt geen (gedeelte van een) fietspad, wandelpad, doorgaande (spoor)weg of grond in de directe omgeving daarvan kopen
 • U kunt het snippergroen alleen kopen als er nog geen andere plannen zijn voor de grond
 • U kunt geen snippergroen kopen op een nieuwbouwlocatie. Bij de ontwikkeling van een nieuwbouwlocatie wordt de wijk zo ingericht dat er geen snippergroen is

Voor meer informatie zie de Nota Grondbeleid Gooise Meren 2020, pagina 39.

Hoe wij uw aanvraag beoordelen

Bij de beoordeling van uw aanvraag kijken we naar verschillende punten zoals:

 • De verkoop van het snippergroen mag niet voor onveilige situaties in het verkeer zorgen
 • Op het snippergroen mogen geen bomen staan die van de gemeente zijn
 • De verkoop mag geen negatieve gevolgen hebben voor de ruimtelijke kwaliteit. Bij snippergroen gaat het vaak om achter- of zijtuinen met laag groen. Het verkopen van snippergroen mag geen negatieve gevolgen hebben voor de beleving van de ruimte
 • Op het snippergroen mogen geen lantaarnpalen staan
 • In het snippergroen mogen geen belangrijke kabels en leidingen liggen

Kosten

 • U koopt snippergroen voor een vaste prijs per vierkante meter.   Deze vaste prijs is door taxateurs bepaald. De prijzen zijn per wijk verschillend en hangen af van de grootte van het snippergroen
 • Soms is een aparte waardebepaling nodig. Als dat zo is, nemen wij contact met u op
 • De koopprijs is kosten koper. Dit betekent dat u alle kosten betaalt om het snippergroen te krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten van de notaris, de waardebepaling en voor het Kadaster

Aanvragen

Tekening

 • Maak een duidelijke tekening van het snippergroen dat u wilt kopen
 • Geef op de tekening aan waar uw huis staat en waar het snippergroen ligt
 • Doe de tekening bij uw aanvraag

Online aanvragen

U kunt uw aanvraag snippergroen online doen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig.

Schriftelijk aanvragen

Doet u de aanvraag liever schriftelijk? Stuur uw brief met tekening naar:

Gemeente Gooise Meren
T.a.v. afdeling Mens en Omgeving (snippergroen)
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

 • Binnen 3 maanden na uw aanvraag krijgt u van ons een e-mail
 • In de e-mail staat of u het snippergroen kunt kopen. Als u het snippergroen kunt kopen, doen wij u een aanbieding. Ook leest u in de e-mail de voorwaarden en wat u moet opsturen voor de koopovereenkomst
 • Kunt u het snippergroen van ons kopen? U krijgt het snippergroen zoals het eruit ziet op het moment dat u tekent bij de notaris. Wij onderhouden het snippergroen daarna niet meer
 • De verkoop van snippergroen maken we bekend op overheid.nl

Bekendmaking op overheid.nl

 • De verkoop van snippergroen maken we bekend op overheid.nl. Dat doen we als u de grond van ons wilt kopen en wij de grond aan u willen verkopen, maar we de koopovereenkomst nog niet getekend hebben
 • Wilt u weten of er snippergroen in uw buurt verkocht wordt?
  • Zoek dan op overheid.nl op de trefwoorden ‘Voornemen tot verkoop van gemeentegrond’
  • Bij publicerende organisatie(s) kiest u voor ‘Gooise Meren’
 • Bent u het niet eens met de verkoop? Lees in de bekendmaking op overheid.nl wat u kunt doen