Snippergroen

Snippergroen is een klein stukje openbaar groen, dat bijvoorbeeld in de buurt van uw huis of tuin ligt. Alleen als snippergroen direct naast uw huis of tuin ligt kunt u het eventueel kopen van de gemeente. Wilt u graag een stukje groen kopen dat aan uw huis of tuin ligt? Geef dit dan door aan de gemeente en lever een tekening in.

Voorwaarden

Beleid Naarden, Muiden, Bussum geldt nog

Het beleid dat de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum hadden geldt nog steeds. Het beleid van Naarden, Muiden en Bussum is op bepaalde punten verschillend. 1 beleid voor gemeente Gooise Meren komt er nog. Neem contact op als u meer wilt weten over het beleid van Naarden, Muiden of Bussum.

Voorwaarden voor het kopen van snippergroen

 • U bent eigenaar van een stuk grond dat direct naast het stukje snippergroen ligt
 • Het kan zijn dat meerdere buren een stukje snippergroen moeten kopen om te zorgen dat er geen rommelig beeld van het groen ontstaat
 • U kunt het snippergroen alleen kopen van de gemeente. Huren is meestal niet mogelijk
 • U koopt een stukje snippergroen voor een vaste prijs. Als het een groter stuk grond is bepaalt een taxateur de waarde van de grond

Grond die u niet kunt kopen

 • U kunt het stuk grond niet kopen als er kabels of leidingen in liggen
 • U kunt geen stuk grond kopen dat onderdeel is van de groenstructuur
 • U kunt het stuk grond alleen kopen als we nog geen andere plannen hebben met de grond
 • U kunt geen fietspad, wandelpad, doorgaande (spoor)weg of grond in de directe omgeving daarvan kopen

Snippergroen kopen

Geef een aantal gegevens aan ons door en lever een tekening in.

Gegevens die u doorgeeft

 • Uw volledige naam, adres en woonplaats
 • Het telefoonnummer waarop u tijdens kantooruren te bereiken bent
 • Uw e-mailadres

Tekening van stuk snippergroen

 • Maak een duidelijke tekening op schaal met het stuk snippergroen dat u wilt kopen
 • Geef op de tekening aan waar uw huis staat en waar het stuk snippergroen ligt

Aanvragen via contactformulier of brief

Doe uw aanvraag via het contactformulier of stuur een brief naar:

College van BenW gemeente Gooise Meren
Afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling en Beleid
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling van uw aanvraag

Voorwaarden waar we naar kijken bij uw aanvraag

We bekijken in het bestemmingsplan of we het stuk grond als snippergroen aan u kunnen verkopen. Daarnaast kijken we ook naar andere voorwaarden:

 • De verkoop van de grond mag niet tot onveilige verkeerssituaties leiden
 • Op het stuk grond staan geen bomen die van de gemeente zijn
 • De verkoop heeft geen negatief effect op de ruimtelijke kwaliteit
 • Op het stuk grond staan geen lantaarnpalen

Voorwaarden in de koopovereenkomst

In de koopovereenkomst staan een aantal voorwaarden.

 • U gebruikt het stuk snippergroen alleen als tuin of uitbreiding van uw tuin
 • U mag meestal niet bouwen op het stuk snippergroen
 • U betaalt alle kosten om de grond te krijgen, bijvoorbeeld de kosten van de notaris, de taxatie en het kadaster
 • U krijgt het stuk snippergroen zoals het eruit ziet op het moment dat u de koopovereenkomst ondertekent. De gemeente onderhoudt het stuk snippergroen daarna niet meer

Soms zijn er nog andere of extra voorwaarden.

Na 2 tot 3 maanden bericht

Na 2 tot 3 maanden krijgt u van ons een brief. U hoort dan of de koop mogelijk is en welke voorwaarden er zijn.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden