Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Onderhoud buitenruimte

De gemeente onderhoudt dagelijks wat u buiten ziet: bomen, parken, plantsoenen, wegen, speeltuinen, pleinen en wateren. We hebben afspraken gemaakt over hoe schoon en netjes de buitenruimte moet zijn. Zo zorgen we voor een schone en veilige leefomgeving. We vinden het belangrijk dat de natuur meer kans krijgt, zodat insecten een betere plek en voedsel hebben.

Wat u moet weten

Wanneer komen we voor onderhoud

Onze medewerkers en aannemers houden toezicht of de straat er nog uitziet zoals we hebben afgesproken. Onderhoud vindt niet plaats op vaste tijden. Maar alleen wanneer het beeld van de omgeving laat zien dat er onderhoud nodig is. Dit noemen we werken op beeldkwaliteit. We controleren bijvoorbeeld:

 • Hoe hoog het gras is
 • Hoeveel onkruid er tussen de tegels zit
 • Hoeveel afval er op straat ligt

Mocht u het zelf niet netjes genoeg vinden dan kan het nog wel binnen de gemaakte afspraken vallen. Veiligheid van de openbare ruimte staat voor ons altijd voorop.

Foto's met voorbeelden wat u kunt verwachten

 • De foto's laten zien wanneer we komen voor het onderhoud en wanneer nog niet
 • Bij de foto's staat uitgelegd waar we bij het onderhoud op letten

Nog geen onderhoud nodig

Wel onderhoud nodig

Afspraken over beeldkwaliteit

In onze beheerplannen staan:

 • De afspraken over hoe schoon, netjes en veilig de openbare ruimte moet zijn
 • Onze aanpak

U vindt de beheerplannen op de pagina Beleidsnota's onder de kop Buitenruimte.

Er zijn 5 niveaus die de beeldkwaliteit aangeven: zeer goed, goed, voldoende, matig en onvoldoende. Niveau zeer goed is heel schoon en niveau onvoldoende is zeer vuil. In Gooise Meren onderhouden we de openbare ruimte zo dat we minimaal voldoen aan niveau matig. Met dit niveau is er ruimte voor biodiversiteit en de leefomgeving voor planten en dieren. We houden het niveau goed in de gaten en evalueren het afgesproken onderhoudsniveau jaarlijks.

Wat de gemeente onderhoudt

 • Groen, beplantingen, bomen, gazons en bermen
 • Wegen, fietspaden, voetpaden en parkeerplaatsen
 • Prullenbakken in de openbare ruimte
 • Straatmeubilair, banken, paaltjes en borden
 • Verlichting, lantaarnpalen en verkeersvoorzieningen
 • Bouwwerken, zoals bruggen, kades, kunstwerken
 • Riolering, water en stranden
 • Speeltuinen 
 • Sportaccommodaties
 • Gebouwen en parkeergarages
 • Begraafplaatsen

Wanneer welk onderhoud

Het hele jaar door en zoveel als nodig is voor de beeldkwaliteit:

 • Afvalbakken legen
 • Blad opruimen
 • Bestrating vegen
 • Onkruid weghalen
 • Bomen, beplanting en hagen snoeien, behalve als er vogels in broeden
 • Gras maaien
 • Zwerfafval en drijfafval opruimen
 • Controleren op veiligheid
 • Herstelwerk bij calamiteiten, schades  en storingen

Jaarlijks:

 • Bomen snoeien  in januari en februari
 • Bomen knotten eens in de 2 jaar in januari en februari
 • Verkeersborden schoonmaken en rechtzetten in april en mei
 • Overhangend groen weghalen van juni tot en met september
 • Bermen maaien in juni, september en oktober
 • Putten in de straat schoonmaken in juli en december
 • Oevers en sloten maaien in oktober
 • Blad opruimen in november en december
 • Nieuwe planten zetten in december en maart

Wat u zelf kunt doen

Steeds meer inwoners onderhouden zelf de straat of buurt en richten de straat of buurt in. Denk aan het beplanten en onderhouden van boomspiegels, groenstroken langs het trottoir, speelterreinen of parkjes. Heeft u een idee om uw straat of buurt te verbeteren? Deel uw idee met ons of vraag naar de mogelijkheden.

Voorbeelden

Praktische idee├źn om de omgeving duurzamer te maken vindt u op duurzaam.gooisemeren.nl.

Melden

Komt u in de buitenruimte iets tegen waarvan u denkt dat we het moeten maken of opruimen? Meld het bij de gemeente.