Beleidnota's

Beleid Gooise Meren

Nieuw beleid dat is vastgesteld voor gemeente Gooise Meren:

Burgerparticipatie

Financiƫn

Gladheid

Monumenten

Vanuit de Welstandsnota verwijzen we naar een aantal documenten van Naarden, Muiden en Bussum:

Raad

Toezichthouders en handhaving

Beleid dat is vastgesteld door de gemeenten Naarden, Muiden en Bussum, maar dat wel geldt voor gemeente Gooise Meren:

Sociaal domein

Beleid Naarden, Muiden en Bussum

Deze beleidsnota's van Naarden, Muiden en Bussum zijn nog geldig tot 1 januari 2018. Als het beleid verlopen is stelt de gemeente zo snel mogelijk nieuw beleid voor Gooise Meren op.

Begraven

Beheerkwaliteit

Wijzigingen beheerkwaliteitsplan Naarden en Bussum: alleen de Vesting Naarden onderhoudt de gemeente hoogwaardig, in het buitengebied Naarden onderhouden we het groen sober. Bussum onderhouden we normaal.

Bodemkwaliteit

Burgerparticipatie

Centrummanagement, gebiedsvisies Bussum

Duurzaamheid

Economie

Geluid

Gezondheid

Grondbeleid

Honden

Horeca

Landschapsvisie

Monumenten

Natuur

Naarden:

Muiden en Muiderberg:

Bussum:

Riolering

Spelen

Sport

Structuurvisie

Veiligheid

Verkeer en vervoer

Verlichting

Waardevolle bomen

Waterplan

Wonen