Gemeente Gooise Meren vindt het belangrijk om u respectvol, gastvrij en veilig te ontvangen. U mag van de medewerkers van de gemeente verwachten dat zij u met respect behandelen. Dat gemeente verwacht van u dat u haar medewerkers met respect behandelt en de huisregels respecteert.

Wat u moet weten

Regels voor bezoekers

Als u als bezoeker langskomt op het gemeentehuis moet u zich aan de volgende regels houden: 

 • Geen overlastgevend of aanstootgevend gedrag vertonen
 • Geen slag-, steek- of vuurwapens of ander potentieel schadetoebrengend gereedschap meebrengen
 • Geen huisdieren meenemen. Alleen een blindengeleidehond is toegestaan
 • Niet roken en geen alcohol of drugs gebruiken in het gemeentehuis
 • Niet onder invloed van alcohol of drugs het gemeentehuis betreden
 • Geen discriminerende opmerkingen van welke aard dan ook maken
 • Geen verbaal of fysiek geweld gebruiken in welke vorm dan ook
 • Niet intimideren op welke manier dan ook
 • Geen seksueel getinte opmerkingen maken of handtastelijk worden

Verplichtingen voor bezoekers 

Als u als bezoeker langskomt op het gemeentehuis bent u verplicht om:

 • zich te legitimeren als een een medewerker daarom verzoekt
 • aanwijzingen van een medewerker op te volgen
 • zich respectvol te gedragen naar de medewerker

Ook buiten het gemeentehuis moeten bezoekers zich aan bovenstaande regels houden als ze contact hebben met een medewerker van de gemeente.

Eventuele gevolgen voor bezoekers

Als u zich niet aan de huisregels houdt kan dit tot gevolg hebben dat wij u:

 • verwijderen uit het gemeentehuis
 • aangeven voor een strafbaar feit bij de politie
 • aansprakelijk stellen voor schade
 • de toegang tot het gemeentehuis ontzeggen voor een bepaalde periode
 • confronteren met een verlaging van de uitkering voor een bepaalde periode