Melden bij de gemeente

 • Melding openbare ruimte

  Melden van kapotte stoeptegels, straatmeubilair, bushokjes of riolering, overhangend groen, hondenpoep, zwerfafval, wateroverlast of overlast door personen en criminele activiteiten

 • Melden kapotte straatverlichting

  Is de openbare verlichting in uw omgeving kapot? Meldt dit dan bij de gemeente​​​​​. Ook als er meerdere lantaarnpalen op een rij kapot zijn. Op elke lichtmast staat een nummer. U helpt ons door bij de melding dit nummer bij de melding te zetten.
 • Melden overlast van ongedierte en dieren

  Overlast van ratten of wespen in de openbare ruimte, dode vissen of dode watervogels meldt u bij de gemeente​​​​​​​. Bijvoorbeeld bijen en loslopende dieren meldt u bij andere instanties. Voor insecten en muizen regelt u zelf een ongediertebestrijder
 • Huisvuil

  Klachten over huisvuil melden bij de Grondstoffen en Afvalstoffen Dienst (GAD) via 035 699 18 88 of of via gad.nl (ook voor de inzamelkalender huishoudelijk afval)
 • Gevonden en verloren voorwerpen

  Bent u een voorwerp verloren of kwijt? Zoek in de lijst gevonden voorwerpen in gemeente Gooise Meren of in alle gevonden voorwerpen. Heeft u een voorwerp gevonden? Meld het gevonden voorwerp.

  Gevonden voorwerpen kunt u ook afgeven bij de receptie van het gemeentehuis (Brinklaan 35, Bussum), van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur en woensdag ook van 17.00 tot 20.00 uur

 • Andere meldingen

  Milieuklachten of milieucalamiteiten, drijfvuil en waterstand, problemen in het natuurgebied, drankkoeriers, fraude, criminele activiteiten, discriminatie en ongelijke behandeling

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden