Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld van de gemeente krijgen. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen tot 1 maand na de datum waarop de kosten zijn ontstaan. Vraagt u bijzondere bijstand op een later moment aan, dan krijgt u geen bijzondere bijstand of vanaf een later moment. Neem contact op met de gemeente als u een aanvraag wilt doen.

Wat u moet weten

Voor wie is bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Vermogen en inkomen

 • Hoeveel vergoeding u van ons kunt krijgen hangt af van uw situatie, inkomen en vermogen
 • De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar uw inkomen (het geld dat u verdient) en uw vermogen (uw totale bezit)
 • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden. Bezittingen zijn bijvoorbeeld:
  • Spaargeld
  • Aandelen en obligaties
  • Antiek
  • Auto's
  • Sieraden
  • Een eigen woning
 • We kijken ook naar het inkomen en het vermogen van uw eventuele partner of iemand anders uit hetzelfde huishouden

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.

Veranderingen in situatie zelf doorgeven

Veranderingen in uw situatie geeft u zelf aan de gemeente door

Waarvoor bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand mogelijk

U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin u voor andere extra (hoge) kosten komt te staan die u eerder niet kon zien aankomen. Mogelijk heeft u dan recht op bijzondere bijstand. U kunt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet onder andere bijzondere bijstand aanvragen voor:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00.

Geen bijzondere bijstand mogelijk

Voor welke kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?

 • Boetes
 • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Kosten die u in het buitenland maakt, bijvoorbeeld reiskosten en kosten van uitvaarten in het buitenland
 • Geleden of toegebrachte schade
 • Vrijwillige premiebetaling voor een publiekrechtelijke verzekering

Bekijk alle beleidsregels bijzondere bijstand 2019

Bijzondere bijstand aanvragen

Aanvragen bijzondere bijstand binnen 1 maand nadat kosten zijn ontstaan

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. U kunt tot 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan bijzondere bijstand aanvragen. Dit is niet de datum van bijvoorbeeld de factuur.

Uitzonderingen momenten van aanvraag

Bij een aantal kosten geldt een ander moment van aanvragen:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 voor meer informatie over het moment van aanvragen.

Beoordeling aanvraag bijzondere bijstand

Voorwaarden bijzondere bijstand

 • De kosten zijn echt noodzakelijk
 • U gaat de kosten echt maken
 • De kosten zijn ontstaan door bijzondere individuele omstandigheden: het zijn kosten die niet iedereen maakt of die u door bijzondere omstandigheden moet maken (bijvoorbeeld kosten van beschermingsbewind, rechtsbijstand en uitvaartkosten)
 • Er is niet al een andere voorziening die de kosten volledig vergoedt
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen of vermogen

Besluit binnen 8 weken na volledige aanvraag

 • Als u de aanvraag voor bijzondere bijstand en alle documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente en wilt u dit eerst bespreken met de gemeente? Neem dan contact op via 035 207 00 00. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Betaling bijzondere bijstand

De gemeente betaalt de bijzondere bijstand als u de definitieve factuur heeft ingeleverd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden