Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld van de gemeente krijgen. Dit heet bijzondere bijstand. Voor een aanvraag kunt u contact opnemen met de gemeente. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen tot 1 maand na de datum waarop de kosten zijn ontstaan. Vraagt u bijzondere bijstand op een later moment aan, dan krijgt u geen bijzondere bijstand of pas vanaf een later tijdstip.

Wat u moet weten

Voor wie is bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Vermogen en inkomen

 • De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar uw inkomen (het geld dat u verdient) en uw vermogen (uw totale bezit)
 • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden. Bezittingen zijn bijvoorbeeld spaargeld, aandelen en obligaties, antiek, auto's, sieraden of een eigen woning
 • Van uw vermogen mag u 1 keer de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld en een bedrag van € 3.500 voor een auto zelf houden
 • We kijken ook naar het inkomen en het vermogen van uw eventuele partner of iemand anders waarmee u een gezamenlijke huishouding heeft
 • Per 1 juli 2017 is de inkomensgrens om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand verruimd

Voor veel kosten geldt dat u niets hoeft te betalen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U heeft een maandinkomen tot 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt en
 • Uw vermogen ligt onder de grens. De grens voor het vermogen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is in 2019 € 12.240 en voor alleenstaanden € 6120

Dit geldt niet voor woonkosten en uitvaartkosten.

Woonkosten en uitvaartkosten

Voor het betalen van woonkosten en uitvaartkosten geldt:

 • U gebruikt alles wat u aan inkomen heeft boven de bijstandsnorm die voor u geldt (bijvoorbeeld: U ontvangt een salaris van € 1.125,55 inclusief vakantiegeld. De bijstandsnorm is € 1.025,55. Dit betekent dat u € 100 zelf kunt bijdragen) en
 • U gebruikt al uw vermogen, 1 keer de bijstandsnorm inclusief vakantiegeld en een bedrag van € 3.500 voor een auto mag u zelf houden

Vergoeding hangt af van situatie, inkomen en vermogen

Hoeveel vergoeding u van ons kunt krijgen is niet zo te zeggen. Dit hangt af van uw situatie, inkomen en vermogen. De gemeente berekent of u in aanmerking komt. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00.

Veranderingen in situatie actief doorgeven

Veranderingen in uw situatie geeft u actief aan de gemeente door

Waarvoor bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand mogelijk

U kunt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet onder andere bijzondere bijstand aanvragen voor:

Dit zijn de meest voorkomende vormen van bijzondere bijstand of waarvoor een andere draagkracht (wat u zelf moet betalen) geldt. U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarin u voor andere extra (hoge) kosten komt te staan die u van tevoren niet kon zien aankomen. Mogelijk heeft u dan recht op bijzondere bijstand. Neem hiervoor contact op met de gemeente via 035 207 00 00.

Geen bijzondere bijstand mogelijk

Voor welke kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?

 • Boetes
 • Alimentatie voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Kosten die u in het buitenland maakt, bijvoorbeeld reiskosten en kosten van uitvaarten in het buitenland
 • Geleden of toegebrachte schade
 • Vrijwillige premiebetaling voor een publiekrechtelijke verzekering

Bekijk alle beleidsregels bijzondere bijstand 2019​​​​​​​

Bijzondere bijstand aanvragen

Aanvragen bijzondere bijstand binnen 1 maand nadat kosten zijn ontstaan

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. U kunt tot 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan bijzondere bijstand aanvragen. Dit is niet de datum van bijvoorbeeld de factuur.

Uitzonderingen momenten van aanvraag

Bij een aantal kosten geldt een ander moment van aanvragen:

 • Bijzondere bijstand voor begrafenis- of crematiekosten vraagt u binnen 1 maand na de dag van de begrafenis of crematie aan
 • Bijzondere bijstand voor de kosten van rechtskundige hulp vraagt u aan binnen 1 maand na de verzenddatum van de toevoeging die u ontvangt van de Raad voor Rechtsbijstand
 • Bijzondere bijstand voor de kosten van beschermingsbewind, curatele en/of mentorschap vraagt u aan binnen 1 maand na de verzenddatum van de beschikking van de rechter

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 voor meer informatie over het moment van aanvraag.

Documenten die u inlevert

U heeft een bijstandsuitkering

Als u een bijstandsuitkering heeft levert u een aantal documenten in bij de aanvraag bijzondere bijstand:

 • Een voorlopige factuur van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt
 • Een verklaring van een arts of zorgverzekeraar

Bij woonkosten, uitvaartkosten en kosten beschermingsbewind:

 • Bankafschriften van alle rekeningnummers, met naam, bij- en afschrijvingen en saldo erop, van 3 maanden vóór de aanvraag
 • Recente bewijsstukken van alle schulden die u moet terugbetalen, behalve van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Als u een bijstandsuitkering heeft kunt u maximaal 3 jaar periodieke (regelmatige) bijzondere bijstand krijgen. Na 3 jaar doet u opnieuw een aanvraag, in de laatste maand dat u bijzondere bijstand ontvangt.

U heeft geen bijstandsuitkering

Als u geen bijstandsuitkering heeft levert u een aantal documenten in bij de aanvraag bijzondere bijstand:

 • Kopie ID-kaart of paspoort
 • Bankafschriften van alle rekeningnummers, met naam, bij- en afschrijvingen en saldo erop, van 3 maanden vóór de aanvraag
 • Recente bewijsstukken van alle schulden die u moet terugbetalen, behalve die van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
 • Een overzicht van de maandelijkse inkomsten (o.a. salaris en/of uitkeringsspecificatie)
 • Een bewijs van vermogen (waarde eigen woning, auto, boot, caravan, etc.)
 • Een voorlopige factuur van de kosten waarvoor u bijzondere bijstand aanvraagt
 • Eventueel een specificatie van een arts of zorgverzekeraar

Soms vraagt de gemeente u om specifiekere bewijsstukken.

Als uw draagkracht is vastgesteld dan hoeft u alleen de voorlopige factuur van de kosten en eventueel een medische verklaring in te leveren.

Als u geen bijstandsuitkering heeft kunt u maximaal 1 jaar periodieke (regelmatige) bijzondere bijstand krijgen. Na 1 jaar doet u opnieuw een aanvraag, in de laatste maand dat u bijzondere bijstand ontvangt.

Beoordeling aanvraag bijzondere bijstand

Voorwaarden bijzondere bijstand

De gemeente bekijkt of aan een aantal voorwaarden voldaan is:

 • De kosten zijn echt noodzakelijk
 • De kosten gaat u echt maken
 • De kosten zijn voortgekomen uit bijzondere individuele omstandigheden: het zijn kosten die niet iedereen maakt of die u door bijzondere omstandigheden moet maken (bijvoorbeeld kosten van beschermingsbewind, rechtsbijstand en uitvaartkosten)
 • Er is niet al een andere voorziening die de kosten volledig vergoedt
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen of vermogen

Besluit binnen 8 weken na volledige aanvraag

 • Als u de aanvraag voor bijzondere bijstand en alle documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente en wilt u dit eerst bespreken met de gemeente? Neem dan contact op via 035 207 00 00. U kunt bezwaar indienen tegen een beslissing van de gemeente

Betaling bijzondere bijstand

De gemeente betaalt de bijzondere bijstand als u de definitieve factuur heeft ingeleverd.

Bekijk alle beleidsregels bijzondere bijstand 2019​​​​​​​​​​​​​​

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden