Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En opeens kosten die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u misschien extra geld van de gemeente krijgen. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen tot 3 maanden na de datum waarop de kosten zijn ontstaan. Bijzondere bijstand vraagt u online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bijzondere bijstand aanvragen

Wat u moet weten

Voor wie is bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Voorwaarden

 • De kosten zijn echt noodzakelijk
 • U gaat de kosten echt maken
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen of vermogen

Kosten door bijzondere persoonlijke omstandigheden

De kosten zijn ontstaan door bijzondere persoonlijke omstandigheden:

 • Het zijn kosten die niet iedereen maakt
 • Of die u door bijzondere omstandigheden moet maken
 • Bijvoorbeeld kosten van beschermingsbewind, rechtsbijstand en uitvaartkosten

Vermogen en inkomen

Hoeveel vergoeding u van ons kunt krijgen hangt af van uw situatie, inkomen en vermogen.

Gemeente kijkt wat u zelf kunt betalen

De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar:

 • Uw inkomen (het geld dat u verdient)
 • Uw vermogen (uw totale bezit)

Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, schulden eraf gehaald. Bezittingen zijn bijvoorbeeld:

 • Spaargeld
 • Aandelen en obligaties
 • Auto's

We kijken ook naar:

 • Het inkomen en het vermogen van uw eventuele partner
 • Of inkomen en vermogen van iemand anders uit hetzelfde huishouden

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.

Veranderingen in situatie zelf doorgeven

Veranderingen in uw situatie geeft u zelf aan de gemeente door

Waarvoor bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand mogelijk

U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarbij u extra (hoge) kosten moet betalen. Het gaat dan om kosten die u eerder niet kon zien aankomen. Mogelijk heeft u dan recht op bijzondere bijstand. U kunt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet onder andere bijzondere bijstand aanvragen voor:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00.

Geen bijzondere bijstand mogelijk

Voor welke kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?

 • Boetes
 • Geld dat u moet betalen voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Kosten die u in het buitenland maakt, bijvoorbeeld reiskosten en kosten van begrafenissen of crematies in het buitenland
 • Geleden of toegebrachte schade
 • Vrijwillige premiebetaling voor een publiekrechtelijke verzekering
 • Kosten die iemand al voor u heeft betaald of heeft voorgeschoten
 • Kosten waarvoor u niet op tijd een aanvraag heeft gedaan

Bekijk alle beleidsregels bijzondere bijstand 2024

Aanvragen

 • Controleer voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of u recht heeft op extra geld. Kijk op Bereken uw recht
 • Bijzondere bijstand vraagt u online aan. U logt in met DigiD
 • Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee als bewijs. In het aanvraagformulier leest u welke documenten wij precies nodig hebben om uw aanvraag te behandelen
 • U kunt het online aanvraagformulier op elk moment opslaan en later verder gaan

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Bel 035 207 00 00.

Aanvragen bijzondere bijstand binnen 3 maanden nadat kosten zijn ontstaan

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. U kunt tot 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan bijzondere bijstand aanvragen. De kosten ontstaan op het moment dat u de kosten echt maakt. Of moet gaan maken. Bijvoorbeeld:

 • Op het moment dat u voor het eerst bij een advocaat op gesprek gaat
 • Op de datum waarop u een afspraak heeft met de tandarts

Vanaf die datum gaat de maand waarin u kunt aanvragen in. Dit is niet altijd dezelfde datum als die op een factuur of nota, het kan zijn dat daar een latere datum op staat.

Twijfelt u of u nog bijzondere bijstand kunt aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Uitzonderingen momenten van aanvraag

Bij een aantal kosten geldt een ander moment van aanvragen:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 voor meer informatie.

Beoordelen

Besluit binnen 8 weken na volledige aanvraag

Heeft u de aanvraag voor bijzondere bijstand gedaan en alle documenten ingeleverd?

 • De gemeente besluit zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? En wilt u dit eerst bespreken? Neem contact op via 035 207 00 00. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente.

Betaling bijzondere bijstand

De gemeente betaalt de bijzondere bijstand als u de definitieve rekening heeft ingeleverd.