Bijzondere bijstand

Heeft u een laag inkomen? En opeens kosten die u niet kunt betalen en nergens anders vergoed krijgt? Dan kunt u misschien extra geld van de gemeente krijgen. Dit heet bijzondere bijstand. Bijzondere bijstand kunt u aanvragen tot 1 maand na de datum waarop de kosten zijn ontstaan. Bijzondere bijstand vraagt u online aan. Hiervoor heeft u DigiD nodig.

Bijzondere bijstand aanvragen

Wat u moet weten

Voor wie is bijzondere bijstand

U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Voorwaarden

 • De kosten zijn echt noodzakelijk
 • U gaat de kosten echt maken
 • De kosten zijn ontstaan door bijzondere persoonlijke omstandigheden: het zijn kosten die niet iedereen maakt of die u door bijzondere omstandigheden moet maken (bijvoorbeeld kosten van beschermingsbewind, rechtsbijstand en uitvaartkosten)
 • U kunt de kosten niet vergoed krijgen uit een andere regeling
 • U kunt de kosten niet betalen uit uw inkomen of vermogen

Vermogen en inkomen

 • Hoeveel vergoeding u van ons kunt krijgen hangt af van uw situatie, inkomen en vermogen
 • De gemeente berekent per jaar wat u zelf kunt betalen en kijkt hierbij naar uw inkomen (het geld dat u verdient) en uw vermogen (uw totale bezit)
 • Uw vermogen is de waarde van al uw bezittingen, verminderd met de waarde van alle schulden. Bezittingen zijn bijvoorbeeld:
  • Spaargeld
  • Aandelen en obligaties
  • Auto's
 • We kijken ook naar het inkomen en het vermogen van uw eventuele partner of iemand anders uit hetzelfde huishouden

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.

Veranderingen in situatie zelf doorgeven

Veranderingen in uw situatie geeft u zelf aan de gemeente door

Waarvoor bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand mogelijk

U kunt altijd in een situatie terechtkomen waarbij u extra (hoge) kosten moet betalen die u eerder niet kon zien aankomen. Mogelijk heeft u dan recht op bijzondere bijstand. U kunt als u aan bepaalde voorwaarden voldoet onder andere bijzondere bijstand aanvragen voor:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00.

Geen bijzondere bijstand mogelijk

Voor welke kosten kunt u geen bijzondere bijstand krijgen?

 • Boetes
 • Geld dat u moet betalen voor uw kinderen of ex-partner
 • (Belasting)schulden
 • Kosten die u in het buitenland maakt, bijvoorbeeld reiskosten en kosten van begrafenissen of crematies in het buitenland
 • Geleden of toegebrachte schade
 • Vrijwillige premiebetaling voor een publiekrechtelijke verzekering
 • Kosten die iemand al voor u heeft betaald of heeft voorgeschoten
 • Kosten waarvoor u niet op tijd een aanvraag heeft gedaan

Bekijk alle beleidsregels bijzondere bijstand 2019

Steun bij betalen hoge energiekosten

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen om hoge energiekosten te kunnen betalen? Kijk dan eerst of u steun kunt krijgen van het Tijdelijk Noodfonds Energie. Het Tijdelijk Noodfonds Energie is er voor huishoudens met een hoge energierekening en een laag inkomen of een laag middeninkomen. U kunt de steun van het Noodfonds aanvragen voor de periode oktober 2022 tot en met maart 2023. Dit kan ook als u al energietoeslag heeft ontvangen. Het Tijdelijk Noodfonds Energie betaalt dan een deel van uw energierekening. Voor meer informatie over de voorwaarden en hoe u de steun kunt aanvragen zie noodfondsenergie.nl.

Aanvragen

 • Controleer voordat u bijzondere bijstand aanvraagt of u recht heeft op extra geld. Ga hiervoor naar de website Bereken uw recht
 • Bijzondere bijstand vraagt u online aan. U logt in  met DigiD
 • Bij uw aanvraag stuurt u documenten mee als bewijs. In het aanvraagformulier leest u welke documenten wij precies nodig hebben om uw aanvraag te behandelen
 • U kunt het online aanvraagformulier op elk moment opslaan en later verder gaan

Heeft u hulp nodig bij uw aanvraag? Bel 035 207 00 00.

Aanvragen bijzondere bijstand binnen 1 maand nadat kosten zijn ontstaan

Vraag bijzondere bijstand op tijd aan. U kunt tot 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan bijzondere bijstand aanvragen. De kosten ontstaan op het moment dat u de kosten echt maakt of moet gaan maken. Bijvoorbeeld op het moment dat uw wasmachine kapot gaat of op de datum waarop u een afspraak heeft met de tandarts. Vanaf die datum gaat de maand waarin u kunt aanvragen in. Dit is niet altijd dezelfde datum als die op een factuur of nota, het kan zijn dat daar een latere datum op staat.

Twijfelt u of u nog bijzondere bijstand kunt aanvragen? Neem dan contact op met de gemeente.

Uitzonderingen momenten van aanvraag

Bij een aantal kosten geldt een ander moment van aanvragen:

Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 voor meer informatie over het moment van aanvragen.

Beoordelen

Besluit binnen 8 weken na volledige aanvraag

 • Als u de aanvraag voor bijzondere bijstand en alle documenten heeft ingeleverd, dan besluit de gemeente zo snel mogelijk, maar in ieder geval uiterlijk binnen 8 weken
 • U krijgt een brief met de beslissing
 • Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente en wilt u dit eerst bespreken met de gemeente? Neem dan contact op via 035 207 00 00. Bezwaar maken tegen een besluit van de gemeente

Betaling bijzondere bijstand

De gemeente betaalt de bijzondere bijstand als u de definitieve factuur heeft ingeleverd.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden