Kosten rechtskundige hulp

Ga naar het Juridisch Loket voor gratis rechtshulp. Verwijst het Juridisch Loket u naar een advocaat, maar kunt u geen advocaat betalen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van de kosten (een toevoeging). Uw advocaat doet een verzoek aan de Raad voor Rechtsbijstand voor een toevoeging. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt dan of de rechtskundige hulp nodig is, of u recht heeft op vergoeding van de kosten en welk bedrag aan eigen bijdrage u moet betalen. Na een verwijzing door het Juridisch Loket krijgt u korting op de eigen bijdrage die u aan de advocaat betaalt. Als u een toevoeging heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente voor het bedrag van de eigen bijdrage. Vraag dit binnen 1 maand na de verzenddatum van de toevoeging aan.

Wat u moet weten

Wij stellen aan de hand van uw inkomen vast welk deel van de kosten u zelf moet betalen. Dit noemen wij uw ‘financiële draagkracht’.

Voor de kosten van rechtskundige hulp geldt dat u niets hoeft te betalen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

 • U heeft een maandinkomen tot 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt en
 • Uw vermogen ligt onder de grens. De grens voor het vermogen voor gehuwden, samenwonenden en alleenstaande ouders is in 2019 € 12.240 en voor alleenstaanden € 6120

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00.

Stappen die u neemt

 1. Ga naar het Juridisch Loket voor gratis rechtshulp. Er is bijvoorbeeld een Juridisch Loket in Almere
 2. Als het Juridisch Loket vindt dat een advocaat nodig is, dan krijgt u een verwijzing
 3. Kunt u de kosten van de advocaat niet betalen? Dan heeft u mogelijk recht op een vergoeding van de kosten. Dit heet een toevoeging of gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw advocaat doet een verzoek aan de Raad voor Rechtsbijstand voor een toevoeging
 4. De Raad voor Rechtsbijstand bepaalt bij een toevoeging of de kosten voor rechtskundige hulp nodig zijn, of u recht heeft op vergoeding van de kosten en welk bedrag aan eigen bijdrage u moet betalen
 5. Na verwijzing door het Juridisch Loket krijgt u € 54 korting (bedrag 2019) op de eigen bijdrage die u aan de advocaat betaalt
 6. Als u een toevoeging heeft gekregen van de Raad voor Rechtsbijstand, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Doe dit binnen 1 maand na de verzenddatum van de toevoeging
 7. Heeft u geen verwijzing van het Juridisch Loket? U krijgt dan geen € 54 korting op de eigen bijdrage, dit bedrag betaalt u zelf. U kunt mogelijk wel bijzondere bijstand krijgen voor het bedrag van de eigen bijdrage min € 54
 8. Advies van het Juridisch Loket is niet nodig bij spoedeisende zaken als een strafzaak, asielzaak of bestuurlijke sanctie. U kunt dan altijd korting krijgen op de eigen bijdrage die u aan de advocaat moet betalen. Mogelijk heeft u dan ook recht op bijzondere bijstand
 9. Wij betalen de bijzondere bijstand aan u, daarmee betaalt u de eigen bijdrage aan de advocaat

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Bijzondere bijstand aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden