Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. U kunt veel producten en diensten online aanvragen. Vrij inlopen kan niet, we werken alleen op afspraak.

Kosten beschermingsbewind, curatele en mentorschap

Als iemand zelf niet goed voor financiële of persoonlijke zaken kan zorgen dan kan iemand anders aangewezen worden die hierover beslist. Bent u door de kantonrechter benoemd als bewindvoerder, curator of mentor en kan uw cliënt u niet betalen voor uw werkzaamheden? Vraag dan bijzondere bijstand aan voor uw cliënt, binnen 1 maand na de verzenddatum van de beschikking van de rechter.

Wanneer bijzondere bijstand mogelijk is

Om u voor uw werkzaamheden als bewindvoerder, curator of mentor te betalen geldt:

  • Uw cliënt gebruikt al het inkomen boven de bijstandsnorm en
  • Uw cliënt gebruikt al het vermogen boven de vermogensgrens. 1 keer de bijstandsnorm plus vakantiegeld en een bedrag van € 3.500 voor een auto mag uw cliënt zelf houden

Is dat niet voldoende om de kosten te kunnen betalen? Vraag dan bijzondere bijstand aan voor uw cliënt. Doe dit binnen 1 maand na de verzenddatum van de beschikking van de rechter.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden