Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Verhuiskosten of inrichtingskosten

Moet u onverwacht verhuizen en heeft u geen geld kunnen reserveren voor de verhuiskosten (bijvoorbeeld voor een verhuiswagen)? Of heeft u door bijzondere omstandigheden geen meubels en is het niet mogelijk de meubels gespreid te betalen? Kijk of u een lening kunt krijgen bij de Kredietbank. Kan dit niet? Vraag de gemeente of u bijzondere bijstand kunt krijgen voor verhuiskosten of inrichtingskosten (meubels). Bijzondere bijstand vraagt u binnen 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan aan. En vóórdat u verhuist.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Uw verhuizing is onverwacht en moet echt
  • U verhuist binnen Nederland

Vertrekt u uit Nederland? Dan kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuiskosten of inrichtingskosten

Wij kijken naar uw inkomen en berekenen welk deel van de kosten u zelf moet betalen. Dit heet 'financiële draagkracht'.

Voor verhuiskosten en inrichtingskosten geldt dat u niets hoeft te betalen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Verhuizing met medische of sociale indicatie

Heeft u een medische of sociale indicatie voor de verhuizing? Dan kunt u misschien een vergoeding van de verhuiskosten via de Wmo krijgen. Denkt u dat dit voor u geldt? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Stappen die u neemt

Moet u onverwacht verhuizen en heeft u geen geld kunnen reserveren voor de verhuiskosten (bijvoorbeeld voor een verhuiswagen)? Of heeft u door bijzondere omstandigheden geen meubels en is het niet mogelijk de meubels gespreid te betalen?

Lening Kredietbank of bijzondere bijstand

Kunt u geen lening krijgen van de Kredietbank? Vraag bijzondere bijstand aan binnen 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan. En vóórdat u verhuist.

Bij welke gemeente aanvraag doen

Bekijk bij welke gemeente u uw aanvraag moet doen:

  • Voor verhuiskosten doet u een aanvraag bij de gemeente waaruit u vertrekt
  • Voor de inrichtingskosten (meubels) doet u de aanvraag bij de gemeente waar u gaat wonen

Beoordeling gemeente

Wat de gemeente bekijkt:

  • Of de verhuizing echt moet en onverwacht is
  • Of u door bijzondere omstandigheden geen of onvoldoende geld heeft kunnen reserveren
  • Hoeveel bijzondere bijstand u kunt krijgen

Lening of gratis

U kunt de bijzondere bijstand krijgen als lening of om niet (gratis). Hoe u de bijzondere bijstand krijgt hangt af van uw situatie.

Als u een lening krijgt dan moet u dit ook weer terugbetalen. U betaalt de lening terug in delen. Wat u per keer moet betalen hangt af van uw inkomen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand online aan. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.