Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Verhuiskosten of inrichtingskosten

Moet u onverwachts verhuizen en heeft u geen geld kunnen reserveren voor de verhuiskosten (bijvoorbeeld voor een verhuiswagen)? Of heeft u door bijzondere omstandigheden geen meubels en is het niet mogelijk de meubels gespreid te betalen? Kijk of u een lening kunt krijgen bij de Kredietbank. Als dit niet mogelijk is, vraag de gemeente dan of u bijzondere bijstand kunt krijgen voor verhuiskosten of inrichtingskosten (meubels). Bijzondere bijstand vraagt u binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan aan, maar vóórdat u verhuist.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Uw verhuizing is onverwachts en noodzakelijk
  • U verhuist binnen Nederland. Als u uit Nederland vertrekt, kunt u geen bijzondere bijstand aanvragen voor verhuiskosten of inrichtingskosten

Wij stellen aan de hand van uw inkomen vast welk deel van de kosten u zelf moet betalen. Dit noemen wij uw ‘financiële draagkracht’.

Voor verhuiskosten en inrichtingskosten geldt dat u niets hoeft te betalen als u aan 2 voorwaarden voldoet:

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Verhuizing met medische of sociale indicatie

Bij een verhuizing met medische of sociale indicatie kunt u misschien een vergoeding van de verhuiskosten vanuit de Wmo krijgen. Denkt u dat dit voor u geldt? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Stappen die u neemt

  1. Moet u onverwachts verhuizen en heeft u geen geld kunnen reserveren voor de verhuiskosten (bijvoorbeeld voor een verhuiswagen)? Of heeft u door bijzondere omstandigheden geen meubels en is het niet mogelijk de meubels gespreid te betalen? Kijk of u een lening kunt krijgen bij de Kredietbank
  2. De gemeente kan borg staan voor een lening bij de Kredietbank en kijken of uw lening aangevuld kan worden (suppletie)
  3. Kunt u geen lening krijgen van de Kredietbank? Vraag bijzondere bijstand aan binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan, maar vóórdat u verhuist
  4. Bekijk bij welke gemeente u uw aanvraag moet doen. Voor verhuiskosten doet u een aanvraag bij de gemeente waaruit u vertrekt, voor de inrichtingskosten doet u de aanvraag bij de gemeente waar u gaat wonen
  5. De gemeente beoordeelt of de verhuizing noodzakelijk en onverwachts is of u door bijzondere omstandigheden geen of onvoldoende geld heeft kunnen reserveren
  6. De gemeente bekijkt hoeveel bijzondere bijstand u kunt krijgen. U kunt de bijzondere bijstand krijgen in de vorm van een lening of om niet. Hoe u de bijzondere bijstand krijgt hangt af van uw situatie
  7. Als u een lening krijgt dan moet u dit ook weer terugbetalen. U betaalt de lening terug in termijnen. Wat u per keer moet betalen hangt af van uw inkomen

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden