Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Heeft u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen of bekendgemaakt. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld in het besluit. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar maken per post

Bezwaar maken moet binnen 6 weken na het besluit. In het bezwaarschrift (brief) zet u:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven op het gemeentehuis. 

Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Bezwaar via e-mail is niet rechtsgeldig.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen een belasting van de gemeente.

Wat gebeurt er met uw bezwaar

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar heeft.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen 12 weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar heeft gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in de brief met het besluit.

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de € 44 en € 318. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terugkrijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Hieraan zijn kosten verbonden. In uw beroepschrift (brief) zet u:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen 6 weken na het besluit zijn
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

Stuur het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen heeft. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de Rechtbank Utrecht.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden