Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen of bekendgemaakt. In het besluit staat bij wie u bezwaar kunt maken. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar

Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Daarvoor schrijft u een bezwaarschrift. Dat is een brief, waarin u beschrijft waar u het niet mee eens bent.

In het bezwaarschrift (een brief) zet u:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven op het gemeentehuis.

Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Een bezwaarschift die u via e-mail stuurt is niet rechtsgeldig.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen een belasting van de gemeente.

Wat er gebeurt met uw bezwaar

 1. Als wij uw bezwaarschrift hebben ontvangen bellen wij u meestal op. Dat doen wij zo snel mogelijk. Als u dat wilt geven wij uitleg over het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt
 2. Een medewerker van de gemeente of de commissie voor de bezwaarschriften behandelt uw bezwaarschrift. Wie het bezwaarschrift behandelt hangt af van het soort besluit waar u bezwaar tegen maakt
 3. Meestal komt er een hoorzitting. Dat is een bijeenkomst waarin u uw verhaal kunt vertellen
 4. Daarna kijken de mensen die uw bezwaar behandelen wat ze vinden van uw bezwaarschrift. Ze bepalen of uw bezwaar een goede reden heeft en dus gegrond is
 5. Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw bezwaar

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken. In de beslissing op bezwaar leest u hoe u in beroep kunt gaan.