Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen 6 weken nadat het besluit is genomen of bekendgemaakt. In het besluit staat vermeld bij wie u bezwaar kunt maken. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar

Bezwaar maken moet binnen 6 weken nadat het besluit is bekendgemaakt. Daarvoor schrijft u een bezwaarschrift. Dat is een brief, waarin u beschrijft waar u het niet mee eens bent.

In het bezwaarschrift (een brief) zet u:

 • Uw naam, adres en telefoonnummer
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven op het gemeentehuis.

Brinklaan 35
1404 EP Bussum

Een bezwaarschift die u via e-mail stuurt is niet rechtsgeldig.

Bezwaar tegen WOZ-waarde

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde? Dan kunt u bezwaar maken tegen een belasting van de gemeente.

Wat er gebeurt met uw bezwaar

 • Wanneer het bezwaarschrift door ons is ontvangen nemen wij in de meeste gevallen telefonisch contact met u op. Dat doen wij zo snel mogelijk. Als u dat wilt geven wij een toelichting op het besluit waartegen u bezwaar heeft gemaakt
 • Afhankelijk van het soort besluit waar u bezwaar tegen maakt, wordt uw bezwaarschrift door een medewerker van de gemeente behandeld of door de commissie voor de bezwaarschriften
 • In de meeste gevallen wordt er een hoorzitting gehouden. Dat is een bijeenkomst waarin u uw verhaal kunt vertellen
 • Daarna vormen de mensen die uw bezwaar behandelen een oordeel over uw bezwaarschrift. Er wordt bepaald of uw bezwaar een goede reden heeft en dus gegrond is
 • Daarna neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit over uw bezwaar

Beroep

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En heeft u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet binnen 6 weken. In de beslissing op bezwaar leest u hoe u in beroep kunt gaan.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden