Medische kosten

Medische kosten betaalt u via uw zorgverzekering of via regelingen van de Wmo. Voor een aantal kosten maken wij een uitzondering. Kunt u een aanvullende zorgverzekering of uw ziektekosten niet betalen? Kijk dan eerst of u geld van de gemeente (een tegemoetkoming) kunt krijgen voor het betalen van deze kosten. Als u vervolgens nog geld tekort komt om bijvoorbeeld een bril of de tandarts te betalen, dan kunt u in sommige gevallen bijzondere bijstand aanvragen.

Tegemoetkomingen zorgkosten

  • Wij verwachten dat u een aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering afsluit
  • Wilt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten, maar kunt u dit niet betalen? Of heeft u veel ziektekosten die binnen het eigen risico vallen? Kijk eerst of u een tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ) of tegemoetkoming eigen risico (TER) kunt krijgen
  • Komt u na het ontvangen van een vergoeding uit de aanvullende zorgverzekering of tandartsverzekering nog steeds geld tekort om de kosten voor bijvoorbeeld brillen, contactlenzen of de tandarts te betalen? Kijk dan of u bijzondere bijstand kunt krijgen

Kosten brillen en contactlenzen

Voor een bril kunt u maximaal 1 keer in de 3 jaar een vergoeding krijgen vanuit een aanvullende zorgverzekering.

Bijzondere bijstand is mogelijk als u voor de 1e keer een bril of lenzen voor uw kind tot 18 jaar koopt.

Voor volwassenen en voor een volgende bril of volgende lenzen voor kinderen tot 18 jaar geldt:

  • De sterkte van de ogen is veranderd of
  • De bril moet echt vervangen worden (de glazen van de bril zijn bijvoorbeeld aan vervanging toe), en
  • Een vergoeding vanuit de zorgverzekering is niet mogelijk, omdat dit maar 1 keer in de 3 jaar kan

Vraag bijzondere bijstand aan binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Tandartskosten

  • Voor jongeren tot 18 jaar is de basisverzekering van de zorgverzekering voldoende en is geen bijzondere bijstand mogelijk
  • Bent u 18 jaar of ouder? Als de kosten hoger zijn dan wat de aanvullende tandartsverzekering vergoedt, dan kunt u bijzondere bijstand krijgen voor maximaal € 300 per persoon per kalenderjaar

Vraag bijzondere bijstand aan binnen 1 maand nadat de kosten zijn ontstaan. De maand gaat in op de datum waarop u een afspraak met de tandarts heeft.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand online aan. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden