Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Medische kosten

Medische kosten betaalt u via uw zorgverzekering of via regelingen van de Wmo. Kunt u een aanvullende zorgverzekering of uw ziektekosten niet betalen? Kijk dan eerst of u geld van de gemeente kunt krijgen voor het betalen van deze kosten. Heeft u nog steeds te weinig geld om bijvoorbeeld een bril of de tandarts te betalen? Dan kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.

Tegemoetkomingen zorgkosten

Wij verwachten dat u een aanvullende zorgverzekering en tandartsverzekering afsluit.

Wilt u een aanvullende zorgverzekering afsluiten, maar kunt u dit niet betalen? Of heeft u veel ziektekosten die binnen het eigen risico vallen?

  1. Kijk eerst of u een tegemoetkoming premie aanvullende zorgverzekering (TAZ) of tegemoetkoming eigen risico (TER) kunt krijgen
  2. Heeft u dan nog steeds te weinig geld? Kunt u niet voor een bril, contactlenzen of de tandarts betalen? Kijk of u bijzondere bijstand kunt krijgen

Kosten brillen en contactlenzen

Voor een bril (montuur/glazen) of contactlenzen is 1 keer in de 3 jaar bijzondere bijstand mogelijk. Tot een bedrag van maximaal € 300.

Wanneer binnen de periode van 3 jaar wel bijzondere bijstand mogelijk is:

  • Sinds het kopen van de laatste bril en/of lenzen is de sterkte van de ogen veranderd. Dit moet minimaal +1 of -1 zijn
  • Als de hele bril of contactlenzen aan vervanging toe is/zijn. En uw zorgverzekeraar de bril of contactlenzen niet betaalt

Vraag bijzondere bijstand aan binnen 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Tandartskosten

Bijzondere bijstand voor tandartskosten kan vanaf 18 jaar:

  • Tot 18 jaar is de basisverzekering van de zorgverzekering voldoende en is geen bijzondere bijstand mogelijk
  • Bent u 18 jaar of ouder? Zijn de kosten hoger dan wat de aanvullende tandartsverzekering vergoedt? Dan kunt u bijzondere bijstand krijgen voor maximaal € 300 per persoon per kalenderjaar

Vraag bijzondere bijstand aan binnen 3 maanden nadat de kosten zijn ontstaan. De maand gaat in op de datum waarop u een afspraak met de tandarts heeft.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Bijzondere bijstand aanvragen

Vraag bijzondere bijstand online aan. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact met ons op via het contactformulier of 035 207 00 00.