Tegemoetkoming eigen risico zorgkosten

Heeft u een laag inkomen en minimaal € 100 aan ziektekosten die binnen het eigen risico vallen? Dan kunt u bij de gemeente een tegemoetkoming aanvragen. Deze vergoeding is maximaal € 100 per jaar.

Aanvraagformulier tegemoetkoming eigen risico

Wat u moet weten

Voorwaarden

 • U heeft in 2018 een minimuminkomen van rond de bijstandsnorm. Uw inkomen is maximaal 100% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet teveel vermogen. Minder dan € 6.020 (bedrag 2018) als u alleenstaand bent. Of minder dan € 12.040 (bedrag 2018) als u samenwoont, alleenstaande ouder bent of getrouwd bent
 • U heeft meer dan € 100 uitgegeven aan het verplichte eigen risico van uw ziektekostenverzekering. U komt dan in aanmerking voor een vergoeding van maximaal € 100 per jaar
 • U kunt in 2018 een tegemoetkoming eigen risico aanvragen voor 2016, 2017 en 2018

Bekijk de Regeling Tegemoetkoming Eigen Risico Zorgverzekering Gooise Meren 2016​​​​​​​

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier tegemoetkoming eigen risico in.

Documenten die u meestuurt

Stuur de volgende documenten mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of een geldige verblijfsvergunning
 • Kopie van uw nieuwste uitkerings- en/of salarisspecificatie
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar, ook van de achterkant
 • Kopie van de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
 • Bewijsstukken vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten
 • Kostgangersovereenkomst of verklaring onderhuur
 • Schriftelijke bewijsstukken van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandige bent: een kopie van de laatste voorlopige aanslag en de bijbehorende aangifte
 • Het overzicht van het betaalde eigen risico

Stuur uw aanvraag en alle documenten naar:

Gemeente Gooise Meren
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen
 • Eventueel laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U krijgt een brief waarin staat of u voor de tegemoetkoming in aanmerking komt en hoe hoog de tegemoetkoming is
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of via 035 207 00 00

Meer informatie of hulp

 • Voor vragen of meer informatie: neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier
 • Voor hulp bij het invullen van het formulier: ga naar het inloopspreekuur 'administratie voor elkaar':
  • Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden
  • Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum
  • Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de SCAN, Majoor Kampstraat 3, Naarden

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden