Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Monument wijzigen

Voor het verbouwen, restaureren of slopen van een monument heeft u een omgevingsvergunning nodig. Voor klein onderhoud of werkzaamheden aan niet-historische delen hoeft u geen vergunning aan te vragen. Via het Omgevingsloket kunt u een Vergunningcheck of conceptaanvraag doen. En daarna de vergunning aanvragen.

Omgevingsvergunning monument aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Vergunning nodig

 • U sloopt, verandert of verplaatst (een deel van) een monument. U sloopt bijvoorbeeld een draagmuur, vervangt een voordeur of schildert een kozijn in een andere kleur
 • U herstelt het monument of laat het monument gebruiken, waardoor het ontsierd is of in gevaar komt
 • U vervangt of repareert historische delen van het interieur. Bijvoorbeeld de originele keuken, historische wandbekleding of historische schilderingen

Werkzaamheden omgevingsvergunning monument

Voorbeelden van werkzaamheden waarvoor u een vergunning nodig heeft:

 • U wilt het monument energiezuiniger maken. Bijvoorbeeld door isolatie of zonnepanelen. Meer over monument duurzaam maken
 • U plaatst, verandert of vervangt plafonds, wanden of deuren
 • U plaatst een dakvenster, dakkapel of schoorstenen
 • U verandert trappen en trapopgangen
 • U maakt doorbraken en verandert binnenmuren en buitenmuren
 • U vervangt of verandert voegwerk, baksteen, pleisterlagen, goten, dakbedekking, vensters of deuren
 • U bouwt iets aan het gebouw of breekt iets af
 • U brengt een overkapping aan bij een binnenplaats
 • U maakt de gevels schoon met hoge druk en/of chemische middelen
 • U verandert de kleuren aan de buitenkant
 • U brengt reclame of gevelverlichting aan of verandert reclame of gevelverlichting
 • U verwijdert oude verflagen aan de binnenkant en buitenkant

Geen vergunning nodig

U heeft geen vergunning nodig in een aantal gevallen:

 • U voert 'beperkte onderhoudswerkzaamheden' uit
 • U verandert of verwijdert een niet-historisch deel van het interieur
 • Bij bepaalde werkzaamheden in beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten

Wat beperkte onderhoudswerkzaamheden zijn

 • Materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering blijven hetzelfde
 • U vernieuwt alleen waar nodig onderdelen van het materiaal
 • U schildert bijvoorbeeld een raam of deur in dezelfde kleur
 • U vervangt een klein onderdeel van het kozijn

Niet-historisch deel van het interieur

U heeft geen vergunning nodig:

 • Als u een niet-historisch deel van het interieur verandert of verwijdert
 • Bijvoorbeeld een keuken of badkamer uit de jaren '80 of later

Beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten

U heeft geen vergunning nodig bij bepaalde werkzaamheden in beschermde dorpsgezichten en stadsgezichten:

 • Klein onderhoud aan de buitenkant, waarbij vormgeving, detaillering en profilering niet veranderen
 • Veranderingen aan de binnenkant, waarbij de bouw blijft zoals het is
 • Bij bepaalde werkzaamheden aan de achtergevel of het achterdak

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed over vergunningvrije werkzaamheden aan monumenten en beschermde gezichten

Zonnepanelen op panden in beschermde gezichten

Meer informatie over monumenten

Vanuit deze nota verwijzen we naar:

Conceptaanvraag

Heeft u een vergunning nodig?

 • Wij adviseren u om uw plannen te laten toetsen via een conceptaanvraag
 • Een conceptaanvraag kost geld. Als u een omgevingsvergunning aanvraagt verrekenen we deze kosten

Een conceptaanvraag is niet verplicht. U kunt ook meteen een omgevingsvergunning aanvragen via het Omgevingsloket.

Procedure conceptaanvraag

 1. We toetsen uw aanvraag aan het bestemmingsplan
 2. De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit beoordeelt de aanvraag. U bent hierbij aanwezig
 3. Als het nodig is beoordeelt de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit uw aanvraag bij het monument zelf

Aanvraag

Vraag de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket.

Gegevens die u inlevert bij de aanvraag

 • Aanvraagformulier omgevingsvergunning wijzigen monument
 • Situatietekeningen, schaal 1:1000
 • Een plattegrond van iedere bouwlaag met afmetingen en de bestemming van de ruimte, schaal 1:100
 • Alle gevelaanzichten en doorsneden, schaal 1:100
 • Werkbeschrijving van de bestaande en nieuwe situatie
 • Gedetailleerde beschrijving van het monument
 • Bij een rijksmonument: een periodiek instandhoudingsplan (als u dit heeft)
 • Foto's

Voor meer informatie over de gegevens die u moet inleveren, zie de Regeling Omgevingswet.

Behandeling reguliere aanvraag

Voor gemeentelijke monumenten en provinciale monumenten geldt de reguliere procedure. Voor rijksmonumenten in de meeste gevallen ook.

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

Als u een rijksmonument ingrijpend wilt veranderen (herbestemming, sloop of reconstructie) geldt de uitgebreide procedure.

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze periode mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U ontvangt de vergunning per post
 2. Daarna zijn er 6 weken om bezwaar te maken of beroep in te dienen
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met de werkzaamheden

Kosten

Een omgevingsvergunning wijzigen monument kost € 330,65.