Zonnepanelen op monumenten

Wilt u een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen op een rijksmonument, provinciaal monument of gemeentelijk monument? Er gelden nieuwe regels voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten. Voor zonnepanelen op monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Regels zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

 • Er gelden nieuwe regels voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten Naarden-Vesting, Muiden-Vesting, Het Spiegel en Brediuskwartier
 • De regels onder het kopje ‘Criteria voor cultureel erfgoed’ op pagina 34 en 35 van de Welstandsnota Gooise Meren 2019 gelden niet meer
 • Wilt u zonnepanelen plaatsen op een pand dat geen monument is in Naarden-Vesting, Muiden-Vesting, Het Spiegel of Brediuskwartier? Bekijk de regels voor zonnepanelen op panden in beschermde gezichten
 • De regels voor zonnepanelen op monumenten leest u op deze pagina

Regels voor zonnepanelen op monumenten

 • Zonnepanelen mogen alleen te zien zijn vanaf de openbare ruimte:
  • Als het op andere plekken op daken of het erf meer dan 7 jaar duurt om geld terug te verdienen
 • Zonnepanelen mogen alleen op daken of op het erf. Niet aan gevels en wanden
 • De dakvorm is leidend en moet te zien blijven. Bijvoorbeeld: als het een vierkant dak is moet het legpatroon ook vierkant zijn
 • De zonnepanelen reversibel aanbrengen. Dit betekent dat de zonnepanelen ook weer weggehaald moeten kunnen worden zonder dat reparatie nodig is
 • Mogelijkheden legpatroon:
  • Rechthoekig
  • Een geometrische vorm die lijkt op de vorm van het dakvlak
 • De zonnepanelen liggen aan elkaar
 • De zonnepanelen liggen allemaal in dezelfde richting
 • Aan de buitenste randen van het dakvlak blijven minimaal 2 dakpannen te zien. Of bij andere dakbedekking minimaal 40 cm
 • Ten opzichte van andere bouwkundige elementen in het dakvlak blijft rondom minimaal 1 dakpan te zien. Of bij andere dakbedekking minimaal 20 cm. Bijvoorbeeld bij dakramen, dakkapellen en schoorstenen
 • De kleur van de zonnepanelen is hetzelfde als het materiaal van de dakbedekking. Of is matzwart, ‘full black’. En zonnepanelen mogen niet spiegelen
 • Zonnepanelen zonder kader uitvoeren of met randprofielen in dezelfde kleur als de kleur van de zonnepanelen. Mogen niet spiegelen
 • Als er historische aanduidingen of ornamenten in het dak zijn, dan moeten deze te zien blijven
 • Geen zonnepanelen op:
  • Bijzonder of kwetsbaar materiaal of ornamenten van de dakafwerking zoals riet of zink
  • Bijzondere patronen
 • Zonnepanelen op een plat dak:
  • Onder een hoek van maximaal 15 graden, in een aaneengesloten patroon
  • De afstand tot de zijkanten van het platte dak is minstens gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel
  • Plaatsing bekijken samen met andere bouwkundige elementen op het dak. Bijvoorbeeld dakramen, dakkapellen en schoorstenen
 • Als u een dakvlak met de buren deelt:
  • Aansluiten op de perceelsgrens, zodat buren erop kunnen aansluiten en er 1 legplan ontstaat
 • Als er op het dakvlak al zonnepanelen zijn die aan de regels voldoen:
  • Hierop zoveel mogelijk aansluiten, zodat 1 legplan ontstaat
 • Zonnepanelen in de tuin:
  • Mogen niet duidelijk te zien zijn vanuit de openbare ruimte of het landschap. Als er groen is, bijvoorbeeld een haag, dan kan het zijn dat de zonnepanelen niet te zien zijn. De Commissie CRKenE bepaalt of ze inderdaad niet te zien zijn
  • De hoogte boven het maaiveld is maximaal 1 meter

Vergunning aanvragen

 • Voor het plaatsen van zonnepanelen op monumenten is altijd een omgevingsvergunning nodig
 • Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket
 • Lever alle tekeningen en foto’s in bij de aanvraag

Documenten die u inlevert

Overleg met CRKenE als plan niet voldoet aan regels

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden