Zonnepanelen op panden in beschermde gezichten

Wilt u een zonnecollector of zonnepaneel plaatsen op een pand in een beschermd gezicht? Beschermde gezichten zijn Naarden-Vesting, Muiden-Vesting, Het Spiegel en Brediuskwartier. Voor zonnepanelen op monumenten heeft u altijd een vergunning nodig.  Voor zonnepanelen in beschermde gezichten op panden die geen monument zijn is niet altijd een vergunning nodig. Een vergunning is in ieder geval nodig als de zonnepanelen te zien zijn vanaf de openbare ruimte.
 

Regels zonnepanelen

Regels zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten

 • Er gelden nieuwe regels voor zonnepanelen op monumenten en in beschermde gezichten Naarden-Vesting, Muiden-Vesting, Het Spiegel en Brediuskwartier
 • De regels onder het kopje ‘Criteria voor cultureel erfgoed’ op pagina 34 en 35 van de Welstandsnota Gooise Meren 2019 gelden niet meer
 • Wilt u zonnepanelen plaatsen op een monument? Bekijk de regels voor zonnepanelen op monumenten
 • Wilt u zonnepanelen plaatsen op een pand dat geen monument is in een beschermd gezicht?
  • Beschermde stadsgezichten:
   • Naarden-Vesting
   • Muiden-Vesting
  • Beschermde dorpsgezichten:
   • Het Spiegel
   • Brediuskwartier
 • De regels voor zonnepanelen in beschermde gezichten leest u op deze pagina:
  • Algemene regels voor zonnepanelen in beschermde gezichten
  • Regels voor zonnepanelen die wel te zien zijn vanaf de openbare ruimte
  • Regels voor zonnepanelen die niet te zien zijn vanaf de openbare ruimte

Algemene regels zonnepanelen in beschermde gezichten

 • De dakvorm is leidend en moet te zien blijven. Bijvoorbeeld: als het een vierkant dak is moet het legpatroon ook vierkant zijn
 • De zonnepanelen reversibel aanbrengen. Dit betekent dat de zonnepanelen ook weer weggehaald moeten kunnen worden zonder dat reparatie nodig is
 • De zonnepanelen liggen aan elkaar
 • De zonnepanelen liggen allemaal in dezelfde richting
 • Ten opzichte van andere bouwkundige elementen in het dakvlak blijft rondom minimaal 1 dakpan te zien. Of bij andere dakbedekking minimaal 20 cm. Bijvoorbeeld bij dakramen, dakkapellen en schoorstenen
 • De kleur van de zonnepanelen is hetzelfde als het materiaal van de dakbedekking. Of is matzwart, ‘full black’. En zonnepanelen mogen niet spiegelen
 • Als er historische aanduidingen of ornamenten in het dak zijn, dan moeten deze te zien blijven
 • Geen zonnepanelen op:
  • Bijzonder of kwetsbaar materiaal of ornamenten van de dakafwerking zoals riet of zink
  • Bijzondere patronen
 • Als u een dakvlak met de buren deelt:
  • Aansluiten op de perceelsgrens, zodat buren erop kunnen aansluiten en er 1 legplan ontstaat
 • Als er op het dakvlak al zonnepanelen zijn die aan de regels voldoen:
  • Hierop zoveel mogelijk aansluiten, zodat 1 legplan ontstaat

Regels zonnepanelen wel en niet te zien vanaf de openbare ruimte

Er gelden in beschermde gezichten andere regels voor:

 • Zonnepanelen die wel te zien zijn vanaf de openbare ruimte
 • Zonnepanelen die niet te zien zijn vanaf de openbare ruimte

Wel te zien vanaf de openbare ruimte betekent:

 • De zonnepanelen zijn gericht op het direct aan het perceel grenzende openbaar toegankelijke gebied en
 • De zonnepanelen zijn te zien vanaf 2 meter boven straatniveau
 • Dit kan ook het zijdakvlak of achterdakvlak zijn

Niet te zien vanaf de openbare ruimte betekent:

 • De zonnepanelen zijn niet gericht op het direct aan het perceel grenzende openbaar toegankelijke gebied en
 • De zonnepanelen zijn niet te zien vanaf 2 meter boven straatniveau

Regels zonnepanelen wel te zien vanaf de openbare ruimte

 • Zonnepanelen mogen alleen op daken of op het erf. Niet aan gevels en wanden
 • Mogelijkheden legpatroon:
  • Rechthoekig
  • Een geometrische vorm die lijkt op de vorm van het dakvlak
 • Voor beschermde stadsgezichten Naarden-Vesting en Muiden-Vesting geldt:
  • Aan de buitenste randen van het dakvlak blijven minimaal 2 dakpannen te zien. Of bij andere dakbedekking minimaal 40 cm
 • Voor beschermde dorpsgezichten Het Spiegel en Brediuskwartier geldt:
  • Aan de buitenste randen van het dakvlak blijft minimaal 1 dakpan te zien. Of bij andere dakbedekking of dakafwerkingen minimaal 20 cm
 • Zonnepanelen zonder kader uitvoeren of met randprofielen in dezelfde kleur als de kleur van de zonnepanelen. Mogen niet spiegelen
 • Zonnepanelen op een plat dak:
  • Onder een hoek van maximaal 15 graden, in een aaneengesloten patroon
  • De afstand tot de zijkanten van het platte dak is minstens gelijk aan de hoogte van het zonnepaneel
  • Plaatsing bekijken samen met andere bouwkundige elementen op het dak. Bijvoorbeeld dakramen, dakkapellen en schoorstenen

Regels zonnepanelen niet te zien vanaf de openbare ruimte

 • Mogen alleen op daken. Misschien op of aan gevels en wanden
 • Mogelijkheden legpatroon:
  • Rechthoekig
  • Een geometrische vorm die lijkt op de vorm van het dakvlak
  • L-vorm
  • U-vorm
  • Rechthoekig met een open midden, bijvoorbeeld om een dakkapel heen
 • Aan de buitenste randen van het dakvlak blijft minimaal 1 dakpan te zien. Of bij andere dakbedekking of dakafwerkingen minimaal 20 cm

Wel of geen vergunning nodig

Monumenten

Voor zonnepanelen op monumenten heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Beschermde gezichten

 • Beschermde gezichten zijn Naarden-Vesting, Muiden-Vesting, Het Spiegel en Brediuskwartier
 • Voor zonnepanelen in beschermde gezichten op panden die geen monument zijn is niet altijd een vergunning nodig
 • Een vergunning is nodig als het dakvlak te zien is vanuit de openbare ruimte

Bekijk of u een vergunning nodig heeft. Doe de vergunningcheck op het Omgevingsloket

Vergunning aanvragen

 • Vraag een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloket
 • Lever alle tekeningen en foto’s in bij de aanvraag

Documenten die u inlevert

 • Maak een duidelijke tekening waarop alle eisen voor zonnepanelen op panden in beschermde gezichten te zien zijn. Zet alle maten erbij
 • Buren die een dakvlak delen mogen samen 1 legplan inleveren:
  • Als buren hun zonnepanelen pas later willen aanleggen, dan mag dat
  • Bij een legplan samen met de buren hoeft u niet te letten op de perceelsgrens
 • Zie pagina zonnepanelen en zonnecollectoren voor alles wat u moet inleveren

Overleg met CRKenE als plan niet voldoet aan regels

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden