Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Melding en vergunning bouwen

Wilt u bouwen of verbouwen? Sinds 1 januari 2024 gelden er nieuwe regels voor het aanvragen van vergunningen en het doen van meldingen. Dit komt door de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. Check eerst of u een vergunning nodig heeft. Doe een conceptaanvraag om erachter te komen of uw plan haalbaar is. Bekijk ook onder welke gevolgklasse uw bouwplan valt. Valt uw bouwplan onder gevolgklasse 1? Dan doet u naast een aanvraag voor een vergunning ook een bouwmelding.

Wat u moet doen

 1. Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft
 2. Bekijk het bestemmingsplan (Omgevingsplan)
 3. Lees of er participatie nodig is voor uw plan
 4. Doe een conceptaanvraag
 5. Bepaal onder welke gevolgklasse uw bouwplan valt
 6. Doe een bouwmelding (alleen bij bouwplannen gevolgklasse 1)
 7. Vraag een vergunning aan

Stap 1: Check of u een omgevingsvergunning nodig heeft

Heeft u een vergunning nodig? Volg de stappen 2 tot en met 7.

Als u een vergunning aanvraagt kiest u in ieder geval voor 'bouwactiviteit (omgevingsplan)'.

Stap 2: Bekijk het bestemmingsplan (Omgevingsplan)

Bekijk het bestemmingsplan in het Omgevingsloket. Sinds 1 januari 2024 staan alle bestemmingsplannen in het Omgevingsplan.

Stap 4: Doe een conceptaanvraag

Voordat u een omgevingsvergunning aanvraagt of een melding doet kunt u een conceptaanvraag doen via het Omgevingsloket. In het Omgevingsloket heet dit een conceptverzoek. Een conceptaanvraag is niet verplicht. U kunt ook meteen een vergunning aanvragen.

Bij een conceptaanvraag vraagt u alleen een bouwactiviteit (omgevingsplan) aan. Wij kijken dan of uw plan haalbaar is.

Wat wij verder controleren bij een conceptverzoek:

 • Of uw aanvraag compleet is
 • Of u de juiste informatie heeft ingevuld en aangeleverd

Stap 5: Bepaal onder welke gevolgklasse uw bouwplan valt

Bepaal onder welk gevolgklasse uw bouwplan valt

Gevolgklasse 1

Heeft u een vergunning nodig en valt uw bouwplan onder gevolgklasse 1? Ga naar stap 6.

Andere gevolgklasse dan 1

Heeft u een vergunning nodig en valt uw bouwplan niet onder gevolgklasse 1? Ga naar stap 7.

Stap 6: Gevolgklasse 1? Doe een bouwmelding

 1. Regel een kwaliteitsborger vóórdat uw gaat bouwen. Dit kan via uw aannemer of internet
 2. Doe een bouwmelding
 3. Vraag een vergunning aan

Een bouwmelding doen en een vergunning aanvragen kan ook tegelijk.

Wat de kwaliteitsborger vóór het bouwen doet

 • Kijkt vooraf of uw bouwplan voldoet aan de technische regels
 • Legt vooraf de risico’s vast
 • Legt vooraf vast welke maatregelen nodig zijn om uw bouwplan aan de regels te laten voldoen
 • Maakt een borgingsplan

Borgingsplan

Wat er in het borgingsplan staat:

 • Risico’s
 • Controlemaatregelen
 • Welk kwaliteitsinstrument de kwaliteitsborger gebruikt

Een bouwmelding doen

Doe uiterlijk 4 weken vóór het bouwen een bouwmelding via het Omgevingsloket:

 • Vertel welke kwaliteitsborger u heeft geregeld
 • Lever het borgingsplan in

Als de melding akkoord is ontvangt u een bevestiging.

Wat de kwaliteitsborger tijdens en na het bouwen doet

 • Checkt tijdens de bouw of alles volgens de bouwtechnische regels verloopt
 • Stelt een verklaring op als het bouwproject klaar is en aan alle regels voldoet

Stap 7: Vraag een vergunning aan

Bij een aanvraag voor een vergunning vraagt u in ieder geval een bouwactiviteit (omgevingsplan) aan.

Vergunning voor verschillende activiteiten

Vaak moet u voor verschillende activiteiten een vergunning aanvragen. Bijvoorbeeld:

 • Bouwactiviteit omgevingsplan. Deze vraagt u altijd aan
 • Afwijken regels omgevingsplan
 • Bouwwerk slopen
 • Bouwwerk slopen beschermd gezicht
 • Activiteit gemeentelijk monument
 • Uitweg maken
 • Boom kappen

Documenten die u aanlevert voor een bouwactiviteit

 • Situatietekening van perceel en bouwwerk, schaal 1:1000, met afmetingen bijgebouwen en erfgrens
 • Wijzigingen tussen de bestaande en nieuwe situatie
 • Aanzicht van de voorgevels, zijgevels en achtergevels, schaal 1:100. De tekeningen mogen geen impressietekeningen zijn
 • Plattegronden van de bestaande en de nieuwe situatie, schaal 1:100
 • Relevante hoogte- en dwarsdoorsneden, schaal 1:100
 • Details van beeldbepalende bouwdelen, schaal 1:5
 • Overzicht van het materiaalgebruik en kleurgebruik
 • Foto's van de situatie zoals die nu is en de naaste omgeving
 • Misschien een modelfoto van een bouwplan dat erop lijkt, met adres en plaats erbij
 • Aanvraagformulier ingevuld via het Omgevingsloket
 • Tekeningen, berekeningen van de fundering en sterkteberekeningen van de constructie

Voor een compleet overzicht van wat u moet inleveren: Regeling Omgevingswet.

Aanvraag alleen online

Vanaf 1 januari 2024 is het niet meer mogelijk om een aanvraag in te dienen op papier. Dit kan alleen nog online via het Omgevingsloket.

Korte procedure

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt of melding doet
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken
 • De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Uitgebreide procedure

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken
 • Deze periode mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Besluit via JeLeefomgeving.nl

U ontvangt de communicatie en het besluit over uw aanvraag per e-mail. Krijgt u een ander e-mailadres? Geef uw nieuwe e-mailadres aan ons door. Voor het verzenden van het besluit op uw aanvraag gebruiken wij JeLeefomgeving.nl.

Wanneer u mag gaan bouwen

Wij toetsen uw bouwplan aan de Omgevingswet en het Omgevingsplan (bestemmingsplan).

U mag pas gaan bouwen als voldaan is aan 2 voorwaarden:

 • U heeft een vergunning gekregen
 • Uw bouwmelding is akkoord

Verklaring opstellen bij einde project

U laat het weten als het project klaar is:

 1. Als het project klaar is stelt de kwaliteitsborger een verklaring op
 2. Stuur de verklaring van de kwaliteitsborger samen met het dossier van de aannemer naar de gemeente

Stel een vraag of maak een afspraak

Heeft u plannen om te gaan bouwen of verbouwen? Heeft u de vergunningcheck gedaan en het bestemmingsplan bekeken? Maar wilt u meer weten over wat uw mogelijkheden zijn? Stel een vraag of maak een afspraak.

Stel een vraag

Stel uw vraag via het contactformulier (kies bij 'onderwerp' voor 'Vergunningen')

Maak een afspraak bij de balie

Of maak een afspraak bij de balie, kies voor 'vragen over bouwen'. De afspraak kan op een woensdag tussen 9.00 en 12.00 uur en duurt 30 minuten.

Wat we u vertellen tijdens de afspraak:

 • Waar u informatie kunt vinden over bouwen of verbouwen
 • Wat voor u van toepassing is als u wilt bouwen of verbouwen

We kunnen u aan de balie alleen algemene informatie geven.

Geef bij het maken van de afspraak aan:

 • Het adres of de locatie, zo precies mogelijk
 • Uw vraag, zo duidelijk mogelijk

Als adres, locatie en uw vraag duidelijk zijn kunnen wij ons goed voorbereiden op het gesprek.

Kosten

Een omgevingsvergunning is maatwerk en een bouwmelding ook. Wat u moet betalen hangt af van de activiteiten waarvoor u een vergunning aanvraagt en van de bouwkosten. Zie voor de kosten de legesverordening Gooise Meren 2024 of neem contact op met de gemeente.