Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Betrek buren en belanghebbenden bij bouwplannen

Wilt u een aanbouw aan uw huis maken, nieuwe woningen bouwen of een zonneveld aanleggen? Dan heeft u niet alleen met de gemeente te maken. Het is ook belangrijk dat u praat met de buren en andere mensen die een belang hebben. We noemen dat participatie.

Wanneer en voor wie is participatie verplicht

Praat met uw buren en andere betrokkenen over uw plan. Bij grote bouwplannen moet u verder kijken dan uw buren. Denk dan bijvoorbeeld ook aan belangenorganisaties of andere belanghebbenden in de buurt zoals scholen of winkels. Wij adviseren om zoveel mogelijk gesprekken te hebben met direct betrokkenen. Ook als uw plan voldoet aan de regels van het omgevingsplan. Bespreek het met uw omgeving vóórdat u een omgevingsvergunning aanvraagt.

Als uw plan niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan is participatie verplicht. Als het college de participatie onvoldoende vindt, kan het college de participatie opnieuw doen. Het college kan ook bepalen dat een plan toch grotere gevolgen heeft dan eerder gedacht. Het hele proces duurt dan 26 weken in plaats van 8 weken. Inspraak en zienswijzen zijn mogelijk.

Wat u doet en wat de gemeente doet bij de participatie
Plan dat voldoet aan regels omgevingsplan Plan dat niet voldoet aan regels omgevingsplan
Plan met weinig gevolgen voor de omgeving Advies: praat met uw buren en andere betrokkenen over uw plan
 • Participatie verplicht
 • U heeft de leiding
 • Informeren en raadplegen
 • Gemeente toetst de aanvraag op participatie
Plan met gevolgen voor de omgeving Advies: praat met uw buren en andere betrokkenen over uw plan
 • Participatie verplicht
 • U heeft de leiding
 • Informeren, raadplegen, adviseren
 • Gemeente toetst de aanvraag op participatie
Plan met grote gevolgen voor de omgeving Advies: praat met uw buren en andere betrokkenen over uw plan
 • Participatie verplicht
 • Gemeente heeft de leiding
 • Gemeente doet de participatie samen met u
 • Informeren, raadplegen en co-creëren

Hoeveel participatie en met wie

Participatie is het actief betrekken van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. Voordat er een besluit is genomen. De gevolgen die een bouwplan heeft, bepaalt hoeveel participatie er nodig is en met wie.

Er zijn 3 niveaus:

 1. Bouwplannen met weinig gevolgen voor de omgeving
 2. Bouwplannen met gevolgen voor de omgeving
 3. Bouwplannen met grote gevolgen voor de omgeving

Bouwplannen met weinig gevolgen voor de omgeving

Denk aan bouwplannen in en rond bestaande bebouwing: dakkapellen, opbouwen, aanbouwen etc. Of bijvoorbeeld 1 woning in een omgeving met alleen woningen.

Hoe en met wie

 • Betrokkenen informeren
 • Onderzoeken of er zorgen zijn. En of u deze zorgen kunt wegnemen

Meer over plannen met weinig gevolgen voor de omgeving

Voor meer informatie zie plannen met weinig gevolgen voor de omgeving

Bouwplannen met gevolgen voor de omgeving

Het gaat dan om kleine tot middelgrote bouwplannen. Bijvoorbeeld maximaal 4 woningen binnen de bebouwde kom, die passen binnen de omgeving. Er is geen tot weinig extra verkeer. Het parkeren kan bijvoorbeeld op eigen terrein.

Hoe en met wie

 • Betrokkenen laten meepraten
 • Belangen van betrokkenen meewegen

Meer over plannen met gevolgen voor de omgeving

Voor meer informatie zie plannen met gevolgen voor de omgeving

Bouwplannen met grote gevolgen op de omgeving

Deze bouwplannen hebben vaak grote gevolgen voor de woonomgeving en leefomgeving. Denk hierbij aan meer verkeer door de straten of meer parkeerplaatsen. Het kan ook een bouwplan zijn voor een groter aantal woningen of bedrijven. Of voor nieuwbouwplannen in het buitengebied.

Hoe en met wie

 • Betrokkenen laten meedenken
 • Belangen van betrokkenen meewegen
 • Mogelijk ideeën van betrokkenen meenemen in het ontwerp

Meer over plannen met grote gevolgen voor de omgeving

Voor meer informatie zie plannen met grote gevolgen voor de omgeving

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) toetst

Rol CRK
Plan dat voldoet aan regels omgevingsplan Plan dat niet voldoet aan regels omgevingsplan
Plan met weinig gevolgen voor de omgeving Ambtelijke toets
Gebieden met normaal welstandsniveau (gebied 5, 6 en 13 niet)
 • Ambtelijke toets als voldoet aan regels Welstandsnota
 • Kleine commissie als niet voldoet aan regels Welstandsnota
Plan met gevolgen voor de omgeving Toets Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) onderdeel van adviesteam
Plan met grote gevolgen voor de omgeving Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) onderdeel van adviesteam Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) onderdeel van adviesteam

College en gemeenteraad besluiten

Rol raad en college
Plan dat voldoet aan regels omgevingsplan Plan dat niet voldoet aan regels omgevingsplan
Plan met weinig gevolgen voor de omgeving College besluit College besluit binnen 8 weken
Plan met gevolgen voor de omgeving College besluit
 • College besluit binnen 8 weken
 • Vraagt bij twijfel advies aan de raad. Hierdoor kan het proces langer duren
Plan met grote gevolgen voor de omgeving College besluit
 • Gemeenteraad adviseert
 • Gemeenteraad besluit binnen 8 weken, misschien met 6 weken verlengen

Wel of niet eens met bouwplan

Kan een plan alleen doorgaan als iedereen het ermee eens is? Nee. In het beste geval kan iedereen zich vinden in het uiteindelijke plan, maar dat is geen verplichting. Het is ook niet altijd mogelijk. Soms liggen belangen zo ver uit elkaar dat deze niet goed verenigbaar zijn.

De gemeente maakt uiteindelijk een afweging tussen alle belangen, de regels en beleidsdoelen. Belangrijk is dat u uw best doet om de omgeving met een open en transparant proces bij uw plannen te betrekken. En de belanghebbenden waar mogelijk tegemoetkomt. Daar kijkt de gemeente naar bij de beoordeling van de vergunningaanvraag.

Vragen

Heeft u vragen?