Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Waardering mantelzorgers

Krijgt u mantelzorg en wilt u uw mantelzorger(s) laten weten hoe waardevol dit voor u is? Vraag dan 'een blijk van waardering voor mantelzorgers' aan. U kunt uw mantelzorger een geldbedrag of een cadeau geven. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Aanvraagformulier mantelzorgwaardering (PDF, 319 KB)​​​​​​​

Wat u moet weten

  • Een blijk van waardering bestaat uit een vergoeding van maximaal € 150 of een vergoeding voor een cadeau van dit bedrag
  • Heeft u meerdere mantelzorgers? U kunt het bedrag van € 150 over maximaal 4 personen verdelen
  • U kunt maximaal 1 keer per jaar een blijk van waardering aanvragen

Voorwaarden

Indicatie voor tenminste 371 dagen

U heeft een zorgbehoefte (indicatie) voor tenminste 371 dagen voor:

Voorwaarden indicatie

  • U heeft 1 indicatie voor tenminste 371 dagen of
  • U heeft meerdere indicaties voor in totaal tenminste 371 dagen. Tussen de verschillende indicaties zit niet meer dan 42 dagen

Geen indicatie 371 dagen, wel blijk van waardering aanvragen

Voldoet u niet aan de voorwaarden voor een indicatie voor tenminste 371 dagen? U kunt toch een blijk van waardering aanvragen als het volgende op u van toepassing is:

  • U maakt geen gebruik van een algemene voorziening, een maatwerkvoorziening of een persoonsgebonden budget (pgb), maar u zou daar wel gebruik van kunnen maken
  • U heeft een indicatie op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz), voor zorg met verblijf, maar u kiest ervoor om thuis te wonen met een volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of een persoonsgebonden budget (pgb). U krijgt veel zorg van professionals, maar er is geen sprake van 24 uurszorg of toezicht door professionals. Er is (vrijwel) altijd ook een mantelzorger
  • U heeft een Wlz indicatie voor zorg met verblijf, maar u staat nog op de wachtlijst

Voor meer informatie zie de Nadere regeling waardering mantelzorgers gemeente Gooise Meren 2016.

Aanvragen

Gemeente Gooise Meren
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
o.v.v. Blijk van waardering mantelzorgers
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Meer informatie of hulp

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden