Parkeerterrein gemeentehuis afgesloten op 2 en 3 november 2021

Op 2 en 3 november 2021 kunt u niet parkeren op het plein voor het gemeentehuis door werkzaamheden. Meer over de werkzaamheden en waar u kunt parkeren.

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement met meer dan 150 bezoekers organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Bij de aanvraag levert u een aantal documenten in, zoals een plattegrond, een plan wat u gaat doen in noodsituaties (calamiteitenplan) en een verkeersplan. Het kan zijn dat u naast de evenementenvergunning ook toestemming nodig heeft voor bijvoorbeeld het gebruik van het terrein en het buiten schenken van alcohol.

Als u een evenement organiseert dan stelt u een coronaplan op. Op de site van de Rijksoverheid staan de regels voor evenementen.

Wat u moet weten

Organiseert u een klein evenement met maximaal 150 bezoekers? Zoals een buurtbarbecue of straatfeest? Dan is een melding klein evenement voldoende.

Klein evenement melden

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een klein evenement? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wanneer u een evenementenvergunning nodig heeft

 • Er komen meer dan 150 bezoekers
 • Het gaat bijvoorbeeld om een festival, herdenking, braderie, optocht, feest, muziekvoorstelling, wedstrijd op of aan de weg, vechtsportwedstrijd
 • Het evenement is op meerdere plekken tegelijkertijd
 • Het evenement is op of langs de doorgaande of openbare weg of het evenement is op eigen terrein en openbaar toegankelijk
 • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
 • Het evenement belemmert hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie)
 • Het evenement vindt ook nog plaats na 0.00 uur
 • Er is geluidshinder. Er is bijvoorbeeld ook muziek te horen na 23.00 uur
 • U plaatst ook objecten groter dan 25 m2
 • U plaatst bijvoorbeeld tenten, springkussens, bars, mobiele wc's

Weet u niet zeker of u een evenementenvergunning nodig heeft? Neem dan contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier of 035 207 00 00.

Eisen bij meer dan 150 aanwezigen

Zijn tijdens uw evenement in een feesttent of bij bijvoorbeeld een podium of tribune meer dan 150 personen aanwezig? Dan levert u een uitgebreide plattegrond per ruimte in. Op deze plattegrond staat onder andere waar de nooduitgangen, vluchtroutes, noodverlichting, brandblusvoorzieningen en brandweeringang zijn.

Meerjarenvergunning

Bent u van plan uw evenement de komende jaren ook te organiseren? En heeft u uw evenement al minstens 3 jaar in gemeente Gooise Meren georganiseerd? Dan kunnen we u misschien een vergunning voor meerdere jaren verlenen. Bekijk alle voorwaarden voor een meerjarenvergunning (PDF, 206 kB).

Aanvragen

Vraag een evenementenvergunning minimaal 3 maanden vóór het evenement aan.

Documenten die u inlevert

Als u een evenementenvergunning aanvraagt levert u een aantal documenten in.

Situatietekening of plattegrond

U levert een situatietekening of plattegrond in. Op de tekening of plattegrond (schaal 1 op 100) staan:

 • Alle voorwerpen en voorzieningen die groter zijn dan 25 m2. Zet de afmetingen erbij
 • De locatie van de muziekinstallatie en het podium
 • De locatie van de speakers (inclusief een noordpijl)
 • Een overzicht van de omgeving met omliggende woningen

Uitgebreide situatietekening of plattegrond per ruimte

Zijn tijdens uw evenement in een feesttent of bij bijvoorbeeld een podium of tribune meer dan 150 personen aanwezig? Dan hebben wij een uitgebreide situatietekening of plattegrond per ruimte nodig. Op deze uitgebreide situatietekening of plattegrond staan extra gegevens:

 • Het maximaal aantal personen dat in de ruimte mag zijn
 • De oppervlakte per ruimte die voor personen beschikbaar is
 • Waarvoor u de ruimte wilt gebruiken
 • Waar bijvoorbeeld stands, kramen en podia staan
 • Waar de brand- en rookwerende scheidingsconstructies, vluchtroutes en nooduitgangen zijn
 • Naar welke kant een doorgang in een vluchtroute opengaat
 • De breedte van de nooduitgangen en vluchtroutes
 • Hoe de vluchtroutes aangegeven zijn
 • Waar de noodverlichting zit
 • Waar brandblusvoorzieningen zijn
 • Waar de brandingang is

Voor meer informatie zie het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Over uw evenement en wat te doen in noodsituaties

U beschrijft wat u gaat doen tijdens uw evenement en wat u doet in noodsituaties:

 • Programma van het evenement
 • Calamiteitenplan

Coronaplan

Maak een coronaplan (PDF, 119 kB)

Certificaten

U levert een aantal kopieën van certificaten in:

 • Kopieën van certificaten en keuringsrapporten inclusief constructieberekening(en) van voorwerpen en voorzieningen als een podium of tribune
 • Kopieën van de certificaten van EHBO en BHV

Verkeer

U levert een verkeersplan in: een plan met bebording en omleidingsroutes. Bij een optocht of wedstrijd staat er ook een gedetailleerde omschrijving en tekening van de route in.

Formulieren die u invult

Evenementenvergunning

Ontheffing schenken alcohol

Wilt u buiten alcohol schenken bij een tijdelijke, mobiele tap? Dan heeft u een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank nodig.

Ontheffing inrijdverbod Naarden Vesting

Als u Naarden Vesting wilt inrijden met voertuigen langer dan 7 meter dan heeft u een ontheffing inrijdverbod Naarden Vesting nodig.

Wat u verder nog regelt

Verplichte e-learning voor verkeersregelaars

Als u verkeersregelaars wilt inzetten, dan moeten zij slagen voor het verkeersregelaarsexamen (een e-learning) van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Voor het volgen van de e-learning is een code nodig.

 1. Na het inleveren van de aanvraag evenementenvergunning krijgt u een bericht van de afdeling Verkeer waarmee u een code voor de e-learning aanvraagt bij de SVNL
 2. Stuur de namen van de geslaagde verkeersregelaars naar de gemeente via het contactformulier. U ontvangt dan van ons een aanstellingsbesluit
 3. Pas als u het aanstellingsbesluit van ons heeft ontvangen, kunt u de verkeersregelaars inzetten

Aanvraag vuurwerk bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Als u professioneel vuurwerk wilt afsteken, dient u een aanvraag in bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Behandeling aanvraag

Behandeling bij complete aanvraag

 • Als u alle documenten en gegevens heeft aangeleverd, behandelen we uw aanvraag binnen 13 weken
 • De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 8 weken verlengen

Kosten

 • Het organiseren van een vlooienmarkt of snuffelmarkt kost € 169
 • Een evenement dat niet commercieel is of een commercieel evenement waarvoor subsidie is gekregen (Algemene Subsidieverordening) kost € 126
 • Een commercieel evenement met minder dan 1.000 bezoekers of deelnemers kost € 381
 • Een commercieel evenement met meer dan 1.000 bezoekers of deelnemers kost € 636
 • Een terugkerend en commercieel evenement met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers kost € 1.336
 • Een incidenteel en commercieel evenement met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers kost € 6.461

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden