Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Evenementenvergunning

Wilt u een evenement voor meer dan 150 personen organiseren? Vraag dan een evenementenvergunning aan. Bij de aanvraag levert u een aantal documenten in. Bijvoorbeeld een plattegrond, een plan wat u gaat doen in noodsituaties en een verkeersplan. Misschien heeft u ook nog toestemming nodig voor iets anders. Bijvoorbeeld voor het gebruik van het terrein en het buiten schenken van alcohol.

Evenementenvergunning aanvragen met DigiD
Evenementenvergunning aanvragen met eHerkenning

Wat u moet weten

Organiseert u een klein evenement voor maximaal 150 personen? Zoals een buurtbarbecue of straatfeest? Dan is een melding klein evenement voldoende.

Klein evenement melden

Voldoet u niet aan de voorwaarden van een klein evenement? Dan heeft u een evenementenvergunning nodig.

Wanneer u een evenementenvergunning nodig heeft

Er zijn meer dan 150 personen bij het evenement.

Het gaat bijvoorbeeld om een:

 • Festival
 • Herdenking
 • Braderie
 • Optocht
 • Feest
 • Muziekvoorstelling
 • Wedstrijd op of aan de weg
 • Vechtsportwedstrijd

Waar het evenement plaatsvindt

 • Het evenement is op meer plekken tegelijk
 • Het evenement is op of langs de doorgaande of openbare weg of op eigen terrein en openbaar toegankelijk

Verkeer en afsluitingen

 • Het is nodig de straat af te sluiten voor het evenement
 • Het evenement belemmert ambulance, brandweer en politie

Tijden

 • Het evenement is ook nog na 0.00 uur
 • Er is geluidshinder. Er is bijvoorbeeld ook muziek te horen na 23.00 uur

Grote objecten

U plaatst ook objecten groter dan 25 m2. U plaatst bijvoorbeeld:

 • Tenten
 • Springkussens
 • Bars
 • Mobiele wc's

Informatie over wel of geen vergunning nodig

Weet u niet zeker of u een evenementenvergunning nodig heeft? Neem contact op met de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving via het contactformulier of 035 207 00 00.

Eisen bij meer dan 150 personen

Zijn tijdens uw evenement in een feesttent of bij bijvoorbeeld een podium of tribune meer dan 150 personen? Dan levert u een uitgebreide plattegrond per ruimte in. Op deze plattegrond staan bijvoorbeeld:

 • Nooduitgangen
 • Vluchtroutes
 • Noodverlichting
 • Brandblusvoorzieningen
 • Brandweeringang

Meerjarenvergunning

Bent u van plan uw evenement de komende jaren ook te organiseren? En heeft u uw evenement al minstens 3 jaar in gemeente Gooise Meren georganiseerd? Dan kunt u misschien een vergunning voor meer jaren krijgen. Bekijk alle voorwaarden voor een meerjarenvergunning (PDF, 206 kB).

Aanvragen

Vraag een evenementenvergunning minimaal 3 maanden vóór het evenement aan.

Documenten die u inlevert

Als u een evenementenvergunning aanvraagt levert u een aantal documenten in.

Situatietekening of plattegrond

U levert een situatietekening of plattegrond in. Op de tekening of plattegrond (schaal 1 op 100) staan:

 • Alle voorwerpen en voorzieningen die groter zijn dan 25 m2. Zet de afmetingen erbij
 • De locatie van de muziekinstallatie en het podium
 • De locatie van de speakers (met een noordpijl)
 • Een overzicht van de omgeving met omliggende woningen

Uitgebreide situatietekening of plattegrond per ruimte

Zijn tijdens uw evenement in een feesttent of bij bijvoorbeeld een podium of tribune meer dan 150 personen? Dan hebben wij een uitgebreide situatietekening of plattegrond per ruimte nodig. Op deze uitgebreide situatietekening of plattegrond staan extra gegevens:

 • Het maximaal aantal personen dat in de ruimte mag zijn
 • De oppervlakte per ruimte die er voor personen is
 • Waarvoor u de ruimte wilt gebruiken
 • Waar bijvoorbeeld stands, kramen en podia staan
 • Waar de brand- en rookwerende scheidingsconstructies, vluchtroutes en nooduitgangen zijn
 • Naar welke kant een doorgang in een vluchtroute opengaat
 • De breedte van de nooduitgangen en vluchtroutes
 • Hoe te zien is waar de vluchtroutes zijn
 • Waar de noodverlichting zit
 • Waar brandblusvoorzieningen zijn
 • Waar de brandingang is

Voor meer informatie zie het besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen.

Certificaten

U levert een aantal kopieën van certificaten in:

 • Constructieve gegevens of certificaat podium of tribune
 • Kopieën van de certificaten van EHBO en BHV

Verkeer

U levert een verkeersplan in: een plan met borden en omleidingsroutes. Bij een optocht of wedstrijd staat er ook een gedetailleerde omschrijving en tekening van de route in.

Formulieren die u invult

Evenementenvergunning

Ontheffing schenken alcohol

Wilt u alcohol schenken bij een tijdelijke, mobiele tap? Dan heeft u een ontheffing schenken zwak-alcoholhoudende drank nodig.

Ontheffing inrijdverbod Naarden Vesting

Wilt u Naarden Vesting inrijden met voertuigen langer dan 7 meter? Dan heeft u een ontheffing inrijdverbod Naarden Vesting nodig.

Wat u verder nog regelt

Verplichte e-learning voor verkeersregelaars

Wilt u verkeersregelaars inzetten? Dan moeten zij slagen voor het verkeersregelaarsexamen (een e-learning) van Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL). Voor het volgen van de e-learning is een code nodig. Volg de stappen voor het krijgen van deze code.

 1. U registreert uzelf (eenmalig) op de website van de SVNL en maakt een evenement aan. Gebruik hiervoor de beschikbare handleiding op de website van de SVNL
 2. Wanneer het evenement is aangemaakt ontvangt de gemeente een verzoek tot goedkeuring
 3. Na goedkeuring van het evenement door de gemeente ontvangt u een verzilveringscode (dit duurt ongeveer 5 werkdagen). Hiermee kunt u met het examen beginnen
 4. Wanneer de deelnemer slaagt voor het examen ontvangt deze een aanstellingsbesluit via de SVNL
 5. Pas als u het aanstellingsbesluit heeft ontvangen, kunnen de verkeersregelaars aan het werk

Zie ook de regeling verkeersregelaars 2009.

Aanvraag vuurwerk bij Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wilt u professioneel vuurwerk afsteken? Vraag toestemming aan Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied.

Behandeling aanvraag

 • Als u alle documenten en gegevens heeft ingeleverd, behandelen we uw aanvraag binnen 13 weken
 • De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 8 weken verlengen

Kosten

Het organiseren van een vlooienmarkt of snuffelmarkt kost € 190,45.

Niet commercieel evenement of subsidie

Een evenement kost € 142,30:

 • Als het een evenement is dat niet commercieel is
 • Als het een commercieel evenement is waarvoor u subsidie heeft gekregen (Algemene Subsidieverordening)

Commerciële evenementen

 • Een commercieel evenement met minder dan 1.000 bezoekers of deelnemers kost € 430,15
 • Een commercieel evenement met meer dan 1.000 bezoekers of deelnemers kost € 719,05
 • Een terugkerend en commercieel evenement met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers kost € 1.511,90
 • Een incidenteel en commercieel evenement met meer dan 5.000 bezoekers of deelnemers kost € 7.261,00