Aangepaste dienstverlening

Om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan is onze dienstverlening aangepast. Alleen voor rijbewijzen en reisdocumenten die binnen 14 dagen verlopen of al zijn verlopen kunt u een afspraak maken. Ook kunt u veel producten en diensten online aanvragen.​​​​​​​

Meer weten? Houd de overzichtspagina over corona​​​​​​​​​​​​​​ goed in de gaten!

Ontheffing zwak-alcoholhoudende dranken

Wilt u zwak-alcoholhoudende dranken verkopen tijdens een evenement of festiviteit, bijvoorbeeld een braderie, muziekfeest of kermis? Of wilt u als buurthuis of sportkantine alcohol schenken bij bijeenkomsten van persoonlijke aard zoals een huwelijksfeest? Dan heeft u een ontheffing nodig.

Wat u moet weten

Voorwaarden

  • Het evenement of de festiviteit duurt niet langer dan 12 aaneengesloten dagen
  • U schenkt of verkoopt alleen dranken met minder dan 15% alcohol
  • Tijdens het verstrekken van de alcohol is altijd een leidinggevende aanwezig
  • De leidinggevende is minstens 21 jaar en van goed gedrag
  • U mag maximaal 6 keer per kalenderjaar een ontheffing aanvragen
  • U vraagt de ontheffing minimaal 8 weken voor de betreffende datum aan

Aanvragen

Vul het Aanvraagformulier ontheffing zwak-alcoholhoudende drank in.

Documenten die u indient

  • Toelichting op het verzoek tot ontheffing
  • Diploma sociale hygiëne van de leidinggevende
  • Geldig paspoort of id-kaart van de leidinggevende. Geen rijbewijs
  • Als u buiten de gemeente Gooise Meren woont: een uittreksel basisregistratie personen (BRP)

Stuur het aanvraagformulier met de gegevens via het contactformulier naar de gemeente of naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Behandeling aanvraag

We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken.

Kosten

Een ontheffing voor het schenken van zwak-alcoholhoudende drank kost € 62.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Visit Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden