Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Woo-verzoek doen

Met de Wet open overheid (Woo) wil de gemeente open zijn naar burgers over wat zij doet. Onze informatie is meestal openbaar. Is de informatie die u zoekt nog niet openbaar en wilt u dat de informatie openbaar wordt? Doe dan een Woo-verzoek.

Een Woo-verzoek doet u online met DigiD of met eHerkenning. Of u stuurt een brief. Een Woo-verzoek doen via e-mail kan niet.

Wat u moet weten

Eerst openbare informatie bekijken

Een Woo-verzoek doen is niet altijd nodig. Onze informatie is meestal openbaar. Voorbeelden van openbare informatie:

Weet u zeker dat u een Woo-verzoek wilt doen? Een informatieverzoek gaat sneller.

Voorwaarden aan een Woo-verzoek

 • Het gaat over een onderwerp waarvoor de gemeente verantwoordelijk is
 • Het gaat om informatie, documenten en gegevens die de gemeente in haar bezit heeft
 • Het gaat over informatie die de gemeente nog niet eerder openbaar maakte

Informatie die wij niet openbaar maken

Iedereen kan een Woo-verzoek doen, maar de gemeente hoeft niet altijd alle informatie openbaar te maken. In de wet staan de uitzonderingen. Informatie die u niet mag bekijken, maken we onleesbaar (weggelakt of zwart gemaakt) in het document. Of u krijgt het document niet. U krijgt geen documenten:

 • Die over staatsveiligheid gaan
 • Met vertrouwelijke gegevens van bedrijven
 • Met informatie over het privéleven van anderen

Na uw verzoek

 • Wij reageren binnen 6 weken op uw verzoek
 • Een Woo-verzoek behandelen we volgens een officieel proces
 • Aan het einde van het proces nemen we een besluit

Soms hebben we langer dan 6 weken nodig

Soms zijn andere personen betrokken bij een besluit en vragen we hen om een zienswijze (mening). Daardoor kan het langer dan 6 weken duren tot u een reactie krijgt. Als het langer duurt, maken wij afspraken met u. U kunt dan bijvoorbeeld laten weten welke informatie u als eerste wilt hebben.

Hoe u ons besluit ontvangt

 • Het besluit krijgt u via de post en via e-mail
 • De bijlagen met informatie alleen via e-mail
 • Wilt u de bijlagen via de post? Zet dit in uw Woo-verzoek. Voor het maken van kopieën, prints of scans moet u wel betalen

Wat we openbaar maken na ons besluit

 • Uw verzoek
 • Ons besluit
 • De bijlagen met informatie die wij u geven

Bent u het niet eens met ons besluit op uw Woo-verzoek? Dan kunt u bezwaar maken.

Kosten

 • Een Woo-verzoek doen is gratis
 • Wilt u de bijlagen via de post? Voor het maken van kopieën, prints of scans moet u wel betalen
Kosten kopieën en prints Woo-verzoek
Soort kopie A4-formaat A3-formaat
Zwart-wit, enkelzijdig € 0,05 € 0,10
Zwart-wit, dubbelzijdig € 0,10 € 0,20
Kleur, enkelzijdig € 0,20 € 0,40
Kleur, dubbelzijdig € 0,40 € 0,80

Woo-verzoek doen

Een Woo-verzoek doet u online met DigiD of met eHerkenning. Een Woo-verzoek doen via e-mail kan niet.

Online Woo-verzoek doen met DigiD

Online Woo-verzoek doen met eHerkenning

Doet u uw Woo-verzoek liever schriftelijk? Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum