Aangifte overlijden

Meestal geeft de uitvaartondernemer bij de gemeente aan dat iemand is overleden. Uitvaartondernemers doen online aangifte met eHerkenning. De aangifte moet binnen 6 dagen na het overlijden worden gedaan in de gemeente waar de persoon is overleden.

Aangifte doen als uitvaartondernemer

Als nabestaande kunt u ook zelf aangifte doen. Maak hiervoor een afspraak met de gemeente.

Wat u moet weten

  • U doet aangifte bij de gemeente Gooise Meren als de persoon in onze gemeente is overleden
  • Aangifte van overlijden moet binnen 6 werkdagen na het overlijden worden gedaan. Meestal doet de uitvaartondernemer dit
  • Uitvaartondernemers kunnen online aangifte doen. Hiervoor is e-herkenning met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+ vereist. Heeft u nog geen eHerkenning dan kunt u eHerkenning aanvragen
  • Na het opmaken van de overlijdensakte wordt het overlijden geregistreerd in de Basisregistratie personen van de woongemeente

Overlijden in het buitenland

Is een inwoner van Gooise Meren in het buitenland overleden? Dan moet u dit doorgeven aan ons. U moet een overlijdensakte inleveren. De overlijdensakte moet gelegaliseerd zijn. Geeft u het overlijden niet door? Dan kunt u een boete krijgen.

Is de akte opgesteld in een andere taal dan Nederlands, Duits, Engels of Frans? Dan moet u de akte laten vertalen door een beëdigd vertaler.

Bijzondere gevallen

Er zijn enkele bijzondere gevallen waarin het aangeven van overlijden niet verplicht is, maar wel mogelijk of gewenst is. Ook in onderstaande situaties kunnen wij dan een akte van overlijden opstellen:

  • Als er zeer sterke bewijzen zijn voor een overlijden, maar geen volledige zekerheid. Hiervoor heeft u een verklaring van de rechtbank nodig
  • Bij een levenloos geboren kind

Meenemen

Bij de aangifte van overlijden neemt u mee naar het gemeentehuis:

  • Een geldig identiteitsbewijs
  • Een verklaring van overlijden
  • B-envelop met daarin gegevens over de doodsoorzaak. Deze krijgt u van de dokter
  • Eventueel een trouwboekje

Kosten

Aan de aangifte overlijden zijn geen kosten verbonden. Voor een afschrift van de overlijdensakte betaalt u € 15,70.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden