Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Bestuurlijke boete

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Veel overheden gebruiken deze gegevens. Als uw gegevens veranderd zijn geeft u dit door aan de gemeente. Doet u dit niet, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Wat u moet weten

In de Wet Basisregistratie Personen staan de regels over persoonsgegevens waar alle inwoners van ons land zich aan moeten houden. Als u zich hier niet aan houdt, kunt u een boete krijgen. Het gaat om:

 • Verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland
 • Verhuizing binnen Nederland
 • Vertrek naar het buitenland

Verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland

 • Uw verhuizing vanuit het buitenland naar Nederland geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen
 • Binnen 5 dagen na aankomst geeft u de verhuizing door
 • U verwacht het komende jaar langer dan 4 maanden in Nederland te zijn

Meenemen

 • Uw identiteitsbewijs, bijvoorbeeld uw paspoort
 • Originele geboorteakten van alle personen die ingeschreven worden
 • Andere akten die voor u gelden, bijvoorbeeld een huwelijksakte of echtscheidingsakte
 • Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius: een bewijs van uitschrijving

Als u uit een ander land dan Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, IJsland of een land van de Europese Unie komt:

 • Uw paspoort
 • Uw Nederlandse verblijfsvergunning 
 • Of een geldige verblijfsaantekening van de IND

Verhuizing binnen Nederland

Uw verhuizing binnen Nederland geeft u door aan de gemeente waar u gaat wonen.

 • Geef uw verhuizing niet eerder dan 4 weken vóór de verhuizing door. En op zijn laatst 5 dagen na de verhuizing
 • Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u uw identiteitsbewijs laten zien, bijvoorbeeld uw paspoort

Vertrek naar het buitenland

Woont u in 1 jaar langer dan 8 maanden buiten Nederland? Geef dit door aan de gemeente waar u woont.

 • Geef dit door op de dag van vertrek of in de 5 dagen daarvoor
 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf het vertrek door. Zie Vertrek naar het buitenland (emigratie) doorgeven
 • Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan komt u persoonlijk langs bij de gemeente om uw vertrek door te geven

Informatie over persoonsgegevens in buitenland

Als uw persoonsgegevens veranderen in het buitenland, dan meldt u dit bij de gemeente. Denk aan gegevens over:

 • Naam
 • Ouders
 • Kinderen
 • Huwelijk of geregistreerd partnerschap

Gegevens over geboorte en huwelijk in Nederland geeft de ambtenaar van de burgerlijke stand door aan de BRP.

Overlijden familielid

De gemeente kan u vragen om informatie over het overlijden van een familielid.

 • U moet hier misschien documenten over laten zien aan de gemeente
 • Het is belangrijk dat de juiste persoonsgegevens in de Basisregistratie Personen (BRP) staan

Bestuurlijke boete

Wanneer een boete

U kunt een boete krijgen als u zich niet houdt aan de regels uit de Wet Basisregistratie Personen.

De gemeente neemt contact met u op als het gaat om het doorgeven van:

 • Verhuizing naar Nederland vanuit het buitenland
 • Verhuizing binnen Nederland
 • Vertrek naar het buitenland

De gemeente vertelt u dan dat u de veranderingen moet melden. Doet u dit niet, dan krijgt u misschien een boete.

Wat de gemeente van u kan vragen:

 • Een officieel document uit het buitenland laten zien
 • Persoonlijk langskomen om informatie te geven voor de Basisregistratie Personen (BRP)

Doet u dit niet, dan kunt u een ook boete krijgen.

Bijzondere bepaling over onjuiste inschrijving op woonadres

Er staat een bijzondere bepaling in de wet:

 • Over personen die het goed vinden dat iemand op het woonadres is ingeschreven, terwijl ze weten dat dit niet klopt
 • Iemand heeft bijvoorbeeld een verklaring van inwoning gegeven aan de gemeente
 • De persoon die staat ingeschreven op het woonadres en de persoon die dat goed vindt kunnen allebei een boete krijgen

Hoogte boete

De hoogte van de boete kan wisselen, maar is maximaal € 325.

Bezwaar

De gemeente mag u niet zomaar een bestuurlijke boete geven. Uit de informatie die de gemeente heeft moet blijken dat u zich niet aan de regels heeft gehouden en dat u hier schuld aan heeft.

Als u een bestuurlijke boete heeft gekregen, dan kunt u bezwaar maken.

 • Lever uw bezwaar binnen 6 weken in bij het college van burgemeester en wethouders
 • De gemeente onderzoekt uw bezwaar en besluit of uw bezwaar klopt
 • Als uw bezwaar klopt kan de gemeente de boete terugdraaien
 • Als uw bezwaar niet klopt, dan blijft de boete staan. U kunt in beroep gaan bij de bestuursrechter