Bestuurlijke boete

Elke gemeente houdt persoonsgegevens bij over inwoners in de Basisregistratie Personen (BRP). Veel overheden gebruiken deze gegevens. Wijzigingen hierin geeft u door aan de gemeente. Doet u dit niet, dan kunt u hiervoor een boete krijgen.

Wat u moet weten

In de Wet Basisregistratie Personen staan de regels over persoonsgegevens waar alle inwoners van ons land zich aan moeten houden. Als u zich hier niet aan houdt, kunt u een boete krijgen. Het gaat om de volgende regels:

Aangifte van vestiging uit het buitenland

 • Als u vanuit het buitenland naar Nederland verhuist, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen
 • Binnen 5 dagen na aankomst geeft u de verhuizing door
 • U verwacht het komende jaar langer dan 4 maanden in Nederland te zijn
 • Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u uw identiteitsbewijs laten zien, bijvoorbeeld uw paspoort. Komt u uit een ander land dan Liechtenstein, Noorwegen, Zwitserland, IJsland of een land van de Europese Unie? Neem dan uw paspoort en uw Nederlandse verblijfsvergunning mee, of een geldige verblijfsaantekening van de IND
 • Originele geboorteakten van alle personen die ingeschreven worden en andere akten die voor u gelden zoals bijvoorbeeld huwelijksakte of echtscheidingsakte
 • Als u zich wilt inschrijven vanuit Aruba, Bonaire, Curaçao, Sint Maarten, Saba of Sint Eustatius neemt u een bewijs van uitschrijving mee

Aangifte van adreswijziging (verhuizing) binnen Nederland

 • Als u binnen Nederland verhuist, dan moet u dat doorgeven aan de gemeente waar u gaat wonen
 • Geef uw verhuizing niet eerder dan 4 weken voor de verhuizing door en op zijn laatst 5 dagen na de verhuizing
 • Bij het doorgeven van uw verhuizing moet u uw identiteitsbewijs laten zien, bijvoorbeeld uw paspoort

Aangifte van vertrek naar het buitenland

 • Als u in een jaar langer dan 8 maanden buiten Nederland woont, dan moet u dit doorgeven aan de gemeente waar u woont
 • Geef uw aangifte door op de dag van vertrek of in de 5 dagen daarvoor
 • Iedereen die 16 jaar of ouder is, geeft zelf het vertrek door. Kijk voor alle informatie op de pagina Vertrek naar het buitenland (emigratie) doorgeven
 • Blijft er iemand op uw adres wonen? Dan moet u persoonlijk langskomen bij de gemeente om uw vertrek door te geven

Informatie over persoonsgegevens in buitenland

Als uw persoonsgegevens veranderen in het buitenland, dan moet u dit melden bij de gemeente. Denk aan gegevens over uw naam, uw ouders, uw kinderen of gegevens over huwelijk of geregistreerd partnerschap. Gegevens over geboorte en huwelijk in Nederland worden door de ambtenaar van de burgerlijke stand doorgegeven aan de BRP.

Overlijden familielid

Ook kan het zijn dat de gemeente u vraagt om informatie te geven over het overlijden van een familielid. De gemeente kan van u eisen om documenten hierover te laten zien. De informatie uit deze documenten is belangrijk voor het bijhouden van de persoonsgegevens in de BRP. De verplichtingen hierboven gelden ook voor ouders en verzorgers van minderjarigen. Jongeren van 16 of 17 jaar mogen ook zelf de verplichtingen doorgeven.

Bestuurlijke boete

Wanneer een boete

Als u zich niet houdt aan deze regels uit de Wet Basisregistratie Personen, dan kunt u een boete krijgen. Als het gaat om het doorgeven van vestiging uit het buitenland, een verhuizing of vertrek, dan probeert de gemeente contact met u op te nemen om u te zeggen dat u deze wijzigingen in uw persoonsgegevens moet melden. Doet u dit niet, dan loopt u kans een boete te krijgen.

De gemeente kan u vragen om bijvoorbeeld een officieel document uit het buitenland te laten zien of persoonlijk langs te komen om informatie te geven voor de BRP. Doet u dit niet, dan kunt u een ook boete krijgen.

Een bijzondere bepaling in de wet is opgenomen over personen die het bewust goed vinden dat een ander op zijn of haar woonadres is ingeschreven, terwijl ze weten dat dit niet klopt. Bijvoorbeeld door een verklaring van bewoning te geven aan de gemeente. Beide personen zijn dan strafbaar en kunnen allebei een bestuurlijke boete krijgen van de gemeente.

Hoogte boete

De hoogte van de boete kan wisselen, maar is maximaal € 325.

Bezwaar

De gemeente mag u niet zomaar een bestuurlijke boete geven. Als de gemeente vindt dat u zich niet aan de regels heeft gehouden zoals hierboven beschreven, dan moet dat blijken uit de informatie die de gemeente heeft. Die informatie moet laten zien dat u zich niet aan deze regels heeft gehouden en dat u hier schuld aan heeft.

Als u een bestuurlijke boete heeft gekregen, dan kunt u daartegen bezwaar maken. U moet uw bezwaar binnen 6 weken inleveren bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente zal uw bezwaar onderzoeken en besluiten of dit terecht is of niet. Als uw bezwaar terecht is, kan de boete worden teruggedraaid. Als uw bezwaar niet terecht is, dan blijft de boete staan. U kunt wel in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden