Afschrift burgerlijke stand

De gemeente legt bepaalde gebeurtenissen in uw leven vast in een officieel document, een akte. De akte vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. U kunt van de volgende akten een kopie (afschrift burgerlijke stand) bestellen: geboorte, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding en overlijden.

Afschrift burgerlijke stand online aanvragen

Doet u liever niet online uw aanvraag? Maak dan een afspraak of vraag het afschrift schriftelijk aan.

Wat u moet weten

 • Een afschrift burgerlijke stand vraagt u op in de gemeente waar de gebeurtenis plaatsvond
 • Een afschrift burgerlijke stand is iets anders dan een uittreksel basisregistratie personen (BRP). Op een uittreksel BRP staan gegevens als naam, adres en woonplaats. Dit uittreksel vraagt u op in de gemeente waar u woont

Afschrift voor uzelf of iemand anders

U kunt een afschrift burgerlijke stand voor uzelf aanvragen of voor iemand anders.

Akten die u kunt aanvragen:

 • Geboorteakte voor uzelf en uw kind
 • Huwelijksakte voor uzelf en uw partner 
 • Partnerschapsakte voor uzelf en uw partner
 • Echtscheidingsakte voor uzelf en uw ex-partner
 • Akte beëindiging partnerschap voor uzelf en uw ex-partner
 • Overlijdensakte van uw partner, kind en ouders

Aanvragen

Online

U kunt een afschrift burgerlijke stand online aanvragen. U heeft hiervoor uw DigiD nodig en kunt direct met iDEAL betalen. Wij streven ernaar om uw aanvraag binnen 5 werkdagen af te handelen.

Schriftelijk

U kunt een afschrift burgerlijke stand ook schriftelijk aanvragen.

 • Vermeld om welke akte het gaat en voor wie de akte is
 • Geef aan op welke datum de gebeurtenis plaatsvond. Bij een echtscheidingsakte of akte beëindiging partnerschap hebben we de datum van het huwelijk of het aangaan van het partnerschap nodig
 • Beschrijf waarvoor u de akte nodig heeft
 • Geef aan of u een Nederlands of internationaal afschrift wilt
 • Voeg een kopie van uw identiteitsbewijs bij
 • Vermeld uw adres voor het toesturen van de akte en rekening

Stuur uw brief naar:

Gemeente Gooise Meren
Postbus 6000
1400 HA Bussum

U ontvangt het afschrift binnen 4 weken per post.

Op afspraak

Meenemen bij aanvraag voor uzelf, partner, kind

 • Uw identiteitsbewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs)
 • Een pinpas

Meenemen bij aanvraag voor iemand anders

 • Schriftelijke machtiging door degene voor wie het afschrift is
 • Kopie van het identiteitsbewijs van degene voor wie het afschrift is
 • Uw eigen identiteitsbewijs
 • Een pinpas

Kosten

Afschrift burgerlijke stand kost € 13,20.