Kinder- en jeugdbudget

U heeft een laag inkomen en u kunt bijvoorbeeld een bezoekje aan dierentuin, sportkleding of identiteitskaart voor uw kind (0 tot en met 17 jaar) niet betalen. Misschien kunt u het Kinder- en jeugdbudget krijgen. Het budget vraagt u aan met het aanvraagformulier. Heeft u recht op het budget, dan wordt het aan u overgemaakt. Bewaar uw aankoopbonnen. De gemeente kan u achteraf vragen om te laten zien waar u het budget aan heeft uitgegeven.

Voorwaarden

 • Het Kinder- en jeugdbudget is er voor kinderen tot en met 17 jaar. Voor inwoners van 18 jaar en ouder is er het Doe-budget
 • U heeft een minimuminkomen op of net boven de bijstandsnorm. Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Ook als u geen uitkering heeft kunt u een laag inkomen hebben
 • Uw vermogen ligt onder de grens
 • Als uw kind studiefinanciering ontvangt kunt u geen Kinder- en jeugdbudget aanvragen

Hoogte budget

 • Het budget voor een kind van 0 tot en met 11 jaar is € 150
 • Het budget voor een kind van 12 tot en met 17 jaar is € 402

Waar budget voor is

 • Lidmaatschap van sportclub, bibliotheek en scouting
 • Kaartjes voor museum, theater, bioscoop, concert, pretpark, dierenpark, evenement
 • Zwemles of abonnement zwembad
 • Museumkaart
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Cursussen en spullen voor de cursus
 • Schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes
 • Abonnement op krant, tijdschrift, telefoon, internet of tv
 • Aanschaf of reparatie van een computer of fiets
 • Reiskosten naar een cursus of evenement
 • Identiteitskaart

Aanvragen

Aanvragen voor 31 augustus

 • U kunt het Kinder- en jeugdbudget voor een heel schooljaar krijgen (1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop)
 • Vraag het budget aan vóór 31 augustus, dan krijgt u het hele bedrag voor het hele jaar
 • Als u na 31 augustus aanvraagt krijgt u het bedrag voor het aantal maanden van het jaar dat dan nog over is
 • Vul aanvraagformulier Kinder- en jeugdbudget (PDF, 260 kB) in

Verkort aanvraagformulier als u bijstandsuitkering heeft

Als u een bijstandsuitkering heeft kunt u een verkort aanvraagformulier aanvragen en hoeft u niet alle documenten in te leveren. Vraag het verkorte aanvraagformulier op via 035 207 00 00 of het contactformulier.

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of verblijfsvergunning
 • Kopie van uw laatste uitkerings- en/of salarisoverzicht
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar. Ook van de achterkant
 • Kopie van alle afschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen. Ook die van uw kinderen onder de 18 jaar. Als u online bankiert kunt u de afschriften downloaden
 • Bewijsstukken van uw vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten
 • Verklaring van onderhuur
 • Overzicht van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de laatste voorlopige aanslag en de aangifte die daar bij hoort

Stuur het formulier en alle documenten naar de gemeente. Zie contact voor het adres.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen u binnen 2 weken te laten weten of u het Kinder- en jeugdbudget kunt krijgen
 • Als het nodig is laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U krijgt een brief waarin staat of en tot welk bedrag u recht heeft op het Kinder- en jeugdbudget
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00

Geld ontvangen

 • Heeft u een brief van de gemeente ontvangen dat u het Kinder- en jeugdbudget krijgt? Dan ontvangt u het bedrag op uw rekening
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij te houden hoeveel geld u al heeft uitgegeven en hoeveel budget er dus nog over is
 • Bewaar al uw aankoopbonnen voor minimaal 12 maanden. We kunnen achteraf vragen om dit als bewijs te laten zien

Hulp bij aanvraag

 • Heeft u vragen over hoe hoog uw inkomen en vermogen mogen zijn om het Kinder- en Jeugdbudget te kunnen krijgen? Of heeft u andere vragen over het Kinder- en Jeugdbudget? Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 of het contactformulier
 • Ga naar het inloopspreekuur Administratie Voor Elkaar van Versa Welzijn. Zie adres en inloopspreekuur bij u in de buurt

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden