Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Kinder- en jeugdbudget

U heeft een laag inkomen. En u kunt bijvoorbeeld een bezoekje aan dierentuin, sportkleding of identiteitskaart voor uw kind niet betalen. Misschien kunt u het Kinder- en jeugdbudget krijgen. Het budget vraagt u aan met het aanvraagformulier. Kunt u het budget krijgen? Dan krijgt u het geld op uw rekening. Bewaar uw bonnen. De gemeente kan u achteraf vragen om te laten zien waar u het geld aan heeft uitgegeven.

Voorwaarden

Het Kinder- en jeugdbudget is voor kinderen tot en met 17 jaar. Voor inwoners van 18 jaar en ouder is er het Doe-budget.

Voorwaarden Kinder-en jeugdbudget

 • U heeft een minimuminkomen op of net boven de bijstandsnorm. Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Ook als u geen uitkering heeft kunt u een laag inkomen hebben
 • Uw vermogen ligt onder de grens
 • Als uw kind studiefinanciering ontvangt kunt u geen Kinder- en jeugdbudget aanvragen

Hoogte bedrag

 • Het bedrag voor een kind van 0 tot en met 11 jaar is € 150
 • Het bedrag voor een kind van 12 tot en met 17 jaar is € 402

Waar het bedrag voor is

 • Lidmaatschap van sportclub, bibliotheek en scouting
 • Kaartjes voor museum, theater, bioscoop, concert, pretpark, dierenpark, evenement
 • Zwemles of abonnement zwembad
 • Museumkaart
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Cursussen en spullen voor de cursus
 • Schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes
 • Abonnement op krant, tijdschrift, telefoon, internet of tv
 • Kopen of reparatie van een computer of fiets
 • Reiskosten naar een cursus of evenement
 • Identiteitskaart

Aanvragen

U kunt het Kinder- en jeugdbudget voor een heel schooljaar krijgen. Dit is van 1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop.

Aanvragen voor 31 augustus

 • Vraag het budget aan vóór 31 augustus. Dan krijgt u het bedrag voor het hele jaar
 • Vraagt u het bedrag na 31 augustus aan? Dan krijgt u het bedrag voor het aantal maanden van het jaar dat dan nog over is

Vul aanvraagformulier Kinder- en jeugdbudget (PDF, 144 kB) in

Korter aanvraagformulier als u bijstandsuitkering heeft

Heeft u een bijstandsuitkering? Dan vult u een korter aanvraagformulier in en hoeft u niet alle documenten in te leveren. Vraag dit formulier op via 035 207 00 00 of het contactformulier.

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of verblijfsvergunning
 • Kopie van uw laatste uitkerings- en/of salarisoverzicht
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar. Ook van de achterkant
 • Kopie van alle afschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen. Ook die van uw kinderen onder de 18 jaar. Als u online bankiert kunt u de afschriften downloaden
 • Verklaring van onderhuur
 • Overzicht van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de laatste voorlopige aanslag en de aangifte die daar bij hoort
 • Bewijzen van uw vermogen

Bewijzen vermogen

 • Kenteken auto
 • Eigendomsbewijzen koopwoning
 • Andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten

Formulier en documenten opsturen

Stuur het formulier en alle documenten naar de gemeente. Zie contact voor het adres.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen u binnen 2 weken te laten weten of u het Kinder- en jeugdbudget kunt krijgen
 • Als het nodig is laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst

U krijgt een brief waarin staat:

 • Of u recht heeft op het Kinder- en jeugdbudget
 • Het bedrag dat u kunt krijgen

Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of 035 207 00 00.

Geld ontvangen

Heeft u een brief van de gemeente ontvangen dat u het Kinder- en jeugdbudget krijgt?

 • U ontvangt het bedrag op uw rekening
 • Let er zelf op hoeveel geld u al heeft uitgegeven en hoeveel geld er dus nog over is
 • Bewaar al uw bonnen voor minimaal 12 maanden. We kunnen achteraf vragen om dit als bewijs te laten zien

Hulp bij aanvraag

Heeft u vragen over het Kinder- en jeugdbudget? Of heeft u hulp nodig bij uw aanvraag?