Kinder- en jeugdbudget

U heeft een laag inkomen en kunt bijvoorbeeld een bezoekje aan dierentuin, sportkleding of identiteitskaart voor uw kind (0 tot en met 17 jaar) niet betalen. Misschien kunt u het Kinder- en jeugdbudget krijgen (ook wel Kindbudget of Kindpakket genoemd). Als u iets koopt schiet u het bedrag eerst voor. U vraagt daarna het bedrag terug bij de gemeente via het declaratieformulier. Het budget vraagt u eerst aan met het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Kinder- en jeugdbudget​​​​​​​​​​​​​​ (PDF, 332,8 KB)​​​​​​​

Voorwaarden

 • Voor kinderen tot en met 17 jaar
 • U heeft een minimuminkomen van rond de bijstandsnorm. Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Ook als u geen uitkering heeft kunt u een laag inkomen hebben
 • U heeft niet teveel vermogen: € 6.120 of minder als u alleenstaand bent, € 12.240 of minder als u samenwoont, alleenstaande ouder of getrouwd bent
 • Als uw kind studiefinanciering ontvangt kunt u geen Kinder- en jeugbudget aanvragen

Hoogte budget

Hoogte Kinder- en jeugdbudget per leeftijdsgroep
Leeftijd kind ​​​​​​​Bedrag
Kind 0 tot en met 11 jaar € 150
Kind 12 tot en met 17 jaar € 402

Aanvragen

Aanvragen voor 31 augustus

 • U kunt het Kinder- en jeugdbudget voor een heel schooljaar krijgen (1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop)
 • Vraag het budget aan vóór 31 augustus, dan krijgt u het hele bedrag voor het hele jaar
 • Als u na 31 augustus aanvraagt krijgt u het bedrag voor het aantal maanden van het jaar dat dan nog over is
 • Vul aanvraagformulier Kinder- en jeugdbudget in​​​​​​​ (PDF, 332,8 KB)​​​​​​​

Verkort aanvraagformulier invullen als u bijstandsuitkering heeft

U kunt een verkort aanvraagformulier aanvragen en hoeft niet alle documenten aan te leveren. Vraag het verkorte aanvraagformulier op via 035 207 00 00 of sociaaldomein@gooisemeren.nl.

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of verblijfsvergunning
 • Kopie van uw laatste uitkerings- en/of salarisoverzicht
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar. Ook van de achterkant
 • Kopie van alle afschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen. Ook die van uw kinderen onder de 18 jaar. Als u online bankiert kunt u de afschriften downloaden
 • Bewijsstukken van uw vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten
 • Verklaring van onderhuur
 • Overzicht van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de laatste voorlopige aanslag en de aangifte die daar bij hoort

Stuur het formulier en alle documenten naar de gemeente. Zie contact​​​​​​​ voor het adres.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen u binnen 2 weken te laten weten of u het Kinder- en jeugdbudget kunt krijgen
 • Als het nodig is laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U krijgt een brief waarin staat of u het Kinder- en jeugdbudget kunt krijgen en tot welk bedrag u geld kunt terugvragen (declareren)
 • Heeft u na 8 weken nog niets gehoord bel ons dan via 035 207 00 00

Geld terugvragen

Heeft u een brief van de gemeente ontvangen dat u het Kinder- en jeugdbudget krijgt? Dan kunt u vanaf dat moment tot een bepaald bedrag het geld dat u heeft uitgegeven terugvragen (declareren). Dit kan als u iets gekocht of betaald heeft dat binnen het budget past. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij te houden hoeveel geld u al heeft uitgegeven en hoeveel budget er dus nog over is.

Waar u het budget aan mag uitgeven

 • Lidmaatschap van sportclub, bibliotheek en scouting
 • Kaartjes voor museum, theater, bioscoop, concert, pretpark, dierenpark, evenement
 • Zwemles of abonnement zwembad
 • Museumkaart
 • Sportkleding en sportschoenen
 • Cursussen en spullen voor de cursus
 • Schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes
 • Abonnement op krant, tijdschrift, telefoon, internet of tv
 • Aanschaf of reparatie van een computer of fiets
 • Reiskosten naar een cursus of evenement
 • Identiteitskaart

Hoe vraagt u geld terug

 • U schiet het bedrag eerst zelf voor
 • Vul dan het declaratieformulier in. Dit kan tot uiterlijk 31 juli
 • Voeg een kopie van bankafschrift, kassabon of originele factuur bij
 • Doe het declaratieformulier en kopieën in de brievenbus bij de gemeente of stuur naar:

Gemeente Gooise Meren
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
Postbus 6000
1400HA Bussum

Wij proberen het geld binnen 1 week aan u over te maken.

Declaratieformulier invullen (PDF, 331,7 KB)

Hulp bij aanvraag

Ga naar het inloopspreekuur Administratie Voor Elkaar van Versa Welzijn. Zie adres en inloopspreekuur​​​​​​​ bij u in de buurt.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden