Doe-budget

Heeft u een laag inkomen en kunt u bijvoorbeeld niet naar de film of meedoen aan een cursus? Misschien kunt u het Doe-budget krijgen, een geldbedrag dat bedoeld is voor inwoners van 18 jaar en ouder met een laag inkomen. U koopt of betaalt iets dan eerst zelf en vraagt het bedrag daarna terug bij de gemeente via het declaratieformulier. Het budget vraagt u eerst aan met het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier Doe-budget​​​​​​​ (PDF, 332,8 KB)​​​​​​​

Voorwaarden en hoogte budget

 • Het Doe-budget is bedoeld voor inwoners van gemeente Gooise Meren van 18 jaar en ouder
 • Het Kinder- en jeugdbudget​​​​​​​ is er voor kinderen tot 18 jaar

Voorwaarden om Doe-budget te krijgen

 • U heeft een minimuminkomen van rond de bijstandsnorm​​​​​​​. Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt. Ook als u geen uitkering heeft kunt u een laag inkomen hebben
 • U heeft niet teveel vermogen. Minder dan € 6.120 (bedrag 2019) als u alleenstaand bent. Of minder dan € 12.240 (bedrag 2019) als u samenwoont, alleenstaande ouder bent of getrouwd bent

Heeft u vragen over hoe hoog uw inkomen en vermogen mogen zijn om het Doe-budget te kunnen krijgen? Neem dan contact op met de gemeente via 035 207 00 00. Wij zijn van maandag tot en met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur bereikbaar.

Geen Doe-budget bij studiefinanciering

U kunt geen Doe-budget krijgen voor een schoolgaand kind (18 tot en met 21 jaar) dat ook studiefinanciering via DUO ontvangt.

Hoogte budget

Hoogte Doe-budget per gezinssituatie
Situatie ​​​​​​​Budget
Alleenstaand € 292
Getrouwd of samenwonend € 525
Alleenstaande ouder € 395

Aanvragen

Aanvragen vóór 31 augustus

 • U kunt het Doe-budget voor een heel schooljaar krijgen (1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop)
 • Vraag het budget aan vóór 31 augustus, dan krijgt u het hele bedrag voor het hele jaar
 • Als u na 31 augustus aanvraagt krijgt u het bedrag voor het aantal maanden van het jaar dat dan nog over is
 • Vul het aanvraagformulier Doe-budget in​​​​​​​ (PDF, 332,8 KB)​​​​​​​

Verkort formulier bij bijstandsuitkering

Ontvangt u een bijstandsuitkering van ons? Dan hoeft u niet het uitgebreide formulier in te vullen, maar mag u een verkort formulier gebruiken en hoeft u niet alle documenten aan te leveren. Vraag het verkorte formulier op via 035 207 00 00 of sociaaldomein@gooisemeren.nl.

Documenten die u meestuurt

 • Kopie van geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of verblijfsvergunning
 • Kopie van uw nieuwste uitkerings- en/of salarisoverzicht
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar. Ook van de achterkant
 • Kopie van afschriften van de laatste 3 maanden van al uw bank- en spaarrekeningen. Ook die van uw kinderen onder de 18 jaar. Als u online bankiert kunt u de afschriften downloaden
 • Bewijsstukken van uw vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten
 • Verklaring van onderhuur
 • Overzicht van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandig ondernemer bent: kopie van de laatste voorlopige aanslag en de aangifte die daar bij hoort

Stuur het formulier en alle documenten naar de gemeente. Zie contact​​​​​​​ voor het adres.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen u binnen 2 weken te laten weten of u het Doe-budget kunt krijgen
 • Eventueel laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U krijgt een brief (een beschikking) waarin staat of u het Doe-budget kunt krijgen en tot welk bedrag u geld terug kunt vragen (declareren)
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier​​​​​​​ of via 035 207 00 00

Geld terugvragen

 • Heeft u een brief van de gemeente ontvangen dat u het Doe-budget krijgt? Dan kunt u vanaf dat moment tot een bepaald bedrag het geld dat u heeft uitgegeven terugvragen (declareren). Dit kan als u iets gekocht of betaald heeft dat binnen het budget past
 • Het is uw eigen verantwoordelijkheid om bij te houden hoeveel geld u al heeft uitgegeven en hoeveel budget er dus nog over is

Waar u het budget aan mag uitgeven 

 • (Deel van de) lidmaatschapskosten sportclub, bibliotheek, scouting
 • Kaartjes voor museum, theater, bioscoop, concert, pretpark, dierenpark, evenement
 • Zwemles of abonnement zwembad
 • Museumkaart
 • Sportkleding en -schoenen
 • Cursussen, cursusbenodigdheden
 • Schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes
 • Telefoon- en internetkosten, tv-abonnement
 • Abonnement op krant of tijdschrift
 • Aanschaf of reparatie van een computer
 • Aanschaf of reparaties van een fiets
 • Reiskosten naar een cursus of evenement

Bij twijfel contact opnemen met de gemeente

Wilt u geld uitgeven aan een andere sportieve, sociale, culturele of educatieve activiteit? Of wilt u iets kopen dat wat duurder is? Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 of het contactformulier​​​​​​​ en vraag na of uw activiteit of aankoop binnen het Doe-budget past.

Stappen die u neemt bij terugvragen geld

 • U koopt of betaalt iets eerst zelf
 • Vraag het bedrag daarna terug bij de gemeente, vul het declaratieformulier Doe-budget in (PDF, 163,1 KB)​​​​​​​. Dit kan tot uiterlijk 31 juli
 • Voeg een kopie van een bankafschrift, kassabon of originele nota bij
 • Doe het formulier en de kopieën bankafschrift, kassabon of nota in de brievenbus bij de gemeente of stuur het op naar:

Gemeente Gooise Meren
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
Postbus 6000
1400 HA Bussum

 • ​​​​​​​Wij proberen het geld binnen een week aan u over te maken

Hulp bij aanvraag

Ga naar het inloopspreekuur Administratie Voor Elkaar van Versa Welzijn. Zie adres en inloopspreekuur​​​​​​​ bij u in de buurt.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden