Doe-budget

Heeft u een laag inkomen? En kunt u daardoor bijvoorbeeld nooit naar de film? Kan uw kind niet op zwemles? Of zit meedoen aan een cursus er niet in? Misschien kunt u gebruik maken van het Doe-budget. Doe-budget vraagt u aan via het aanvraagformulier. Ontvangt u een bijstandsuitkering van ons? Vraag dan een verkort formulier op via 035 207 00 00 of sociaaldomein@gooisemeren.nl​​​​​​​​​​​​​​.

Aanvraagformulier Doe-budget (PDF, 246,4 KB)​​​​​​​

Wat u moet weten

Wat het Doe-budget vergoedt

 • (Deel van de) lidmaatschapskosten sportclub, bibliotheek, scouting
 • Kaartjes voor museum, theater, bioscoop, concert, pretpark, dierenpark, evenement
 • Zwemles of abonnement zwembad
 • Museumkaart
 • Sportkleding en -schoenen
 • Cursussen, cursusbenodigdheden
 • Schoolkosten zoals ouderbijdrage, schoolboeken, schoolgeld, schoolreisjes
 • Telefoon- en internetkosten, tv-abonnement
 • Abonnement op krant of tijdschrift
 • Aanschaf of reparatie van een computer
 • Aanschaf of reparaties van een fiets
 • Reiskosten naar een cursus of evenement

Maakt u andere kosten die u helpen om actief te zijn? Droomt u bijvoorbeeld van fotograferen, maar kunt u geen fototoestel betalen? Neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00 of het contactformulier​​​​​​​ en vraag na of uw activiteit binnen het Doe-budget past.

Eisen

 • U heeft een minimuminkomen van rond de bijstandsnorm. Uw inkomen is maximaal 120% van de bijstandsnorm die voor u geldt
 • U heeft niet teveel vermogen. Minder dan € 6.120 (bedrag 2019) als u alleenstaand bent. Of minder dan € 12.240 (bedrag 2019) als u samenwoont, alleenstaande ouder bent of getrouwd bent

Studiefinanciering en Doe-budget

U heeft geen recht op Doe-budget voor een schoolgaand kind (12 tot en met 21 jaar) dat ook studiefinanciering via DUO ontvangt.

Hoogte vergoeding

Hoogte vergoeding Doe-budget
Situatie Vergoeding
Alleenstaand € 292
Getrouwd of samenwonend € 525
Alleenstaande ouder € 395
Kind onder de 12 jaar € 150
Schoolgaand kind vanaf 12 tot 21 jaar € 402
Co-ouder met kind onder de 12 jaar € 75
Co-ouder met kind vanaf 12 tot 21 jaar € 201
Alleenstaande minderjarige vreemdeling € 402

Bekijk de Regeling Doe-budget 2016​​​​​​​

Aanvragen

Vul het aanvraagformulier Doe-budget in​​​​​​​ (PDF, 246,4 KB)​​​​​​​

Ontvangt u een bijstandsuitkering van ons? Dan hoeft u niet het uitgebreide formulier in te vullen, maar mag u een verkort formulier invullen. Vraag het verkorte formulier op via 035 207 00 00 of sociaaldomein@gooisemeren.nl​​​​​​​​​​​​​​.

Documenten die u meestuurt

Stuur de volgende documenten mee:

 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs (paspoort/id-kaart) of een geldige verblijfsvergunning
 • Kopie van uw nieuwste uitkerings- en/of salarisspecificatie
 • Kopie van de voorlopige teruggaaf van de Belastingdienst van dit jaar, ook van de achterkant
 • Kopie van de afschriften van alle bank- en spaarrekeningen van de laatste 3 maanden
 • Bewijsstukken vermogen: kenteken auto, eigendomsbewijzen koopwoning of andere (on)roerende zaken, levensverzekeringen, lijfrenten
 • Kostgangersovereenkomst of verklaring onderhuur
 • Schriftelijke bewijsstukken van schulden die u nog moet betalen
 • Als u zelfstandige bent: een kopie van de laatste voorlopige aanslag en de bijbehorende aangifte
 • Een bewijs van inschrijving voor het voortgezet onderwijs van inwonende kinderen tussen de 18 en 21 jaar

Stuur uw aanvraag en alle documenten naar:

Gemeente Gooise Meren
Uitvoeringsdienst Sociaal Domein
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Aanvragen vóór 31 augustus

Wij kennen het Doe-budget toe per schooljaar (1 juli tot en met 30 juni het jaar daarop). Dient u uw aanvraag vóór 31 augustus in, dan kunt u het volledige budget krijgen. Doet u dat na 31 augustus dan krijgt u een gedeeltelijk budget.

Behandeling aanvraag

 • Wij proberen uw aanvraag binnen 2 weken af te handelen
 • Eventueel laten wij uw gegevens controleren door bijvoorbeeld de Belastingdienst
 • U krijgt een brief waarin staat hoeveel u maximaal kunt declareren
 • Heeft u na 8 weken niets van ons gehoord? Neem dan contact op met de gemeente via het contactformulier of via 035 207 00 00

Meer informatie of hulp

 • Voor vragen of meer informatie: neem contact op met de gemeente via 035 207 00 00. Wij zij van maandag tot en met vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar. U kunt uw vraag ook stellen via het contactformulier​​​​​​​
 • Voor hulp bij het invullen van het formulier: ga naar het inloopspreekuur 'administratie voor elkaar':
  • Iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur in De Kazerne, Kazernestraat 10, Muiden
  • Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur in Uitwijk, Dr. Schaepmanlaan 10, Bussum
  • Iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in de SCAN, Majoor Kampstraat 3, Naarden

Kosten indienen

Heeft u al een Doe-budget? Dien uw kosten dan in via het declaratieformulier Doe-budget (PDF, 237,9 KB). Declaraties over het budgetjaar kunnen tot uiterlijk 31 juli worden ingediend.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

VVV Gooi en Vecht

Toeristische informatie van de regio Gooi en Vechtstreek

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden