Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Uitrit maken

Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning uitrit aan via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Vergunning nodig

 • U wilt een uitrit van uw huis of bedrijf naar de openbare weg maken
 • U wilt een bestaande uitrit naar de openbare weg veranderen

Aanvraag vergunning

Documenten die u inlevert bij de aanvraag

 • Een foto van de situatie zoals die nu is
 • Een tekening van de situatie zoals die nu is (schaal 1:100 of 1:1000)
 • Een tekening van de gewenste situatie (schaal 1:100 of 1:1000)

Wat er op de tekening van de gewenste situatie moet staan:

 • De plaats van de uitrit
 • De bomen
 • De parkeerplek
 • Verharding

Korte procedure

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt of melding doet
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken
 • De gemeente mag deze periode 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U ontvangt de vergunning per post
 2. Belanghebbenden hebben 6 weken om bezwaar te maken of beroep in te dienen
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met de werkzaamheden

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een uitrit kost € 164,80.

Kosten voor het aanpassen van de openbare weg komen hier nog bij. Bijvoorbeeld:

 • Aanpassen stoep
 • Verplaatsen lantaarnpaal
 • Aanpassen openbaar groen