Uitrit maken

Wilt u een uitrit maken vanaf uw woning of bedrijfsgebouw naar de openbare weg? Of wilt u een bestaande uitrit veranderen? Dan vraagt u een omgevingsvergunning uitrit aan via het Omgevingsloket.

Omgevingsvergunning aanvragen via Omgevingsloket

Wat u moet weten

Vergunning nodig

 • U wilt een uitrit van uw huis of bedrijf naar de openbare weg maken
 • U wilt een bestaande uitrit naar de openbare weg veranderen

Aanvraag vergunning

Gegevens die u indient bij de aanvraag

 • Een foto van de situatie zoals die nu is
 • Een tekening van de situatie zoals die nu is (schaal 1:100 of 1:1000)
 • Een tekening van de gewenste situatie (schaal 1:100 of 1:1000) met de plaats van de uitrit, de bomen, de parkeerplek en eventuele verharding

Behandeling reguliere aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. De gemeente mag deze termijn 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

Behandeling uitgebreide aanvraag

 • Zorg dat u alle stukken compleet heeft voordat u de omgevingsvergunning aanvraagt
 • We behandelen uw aanvraag binnen 26 weken. Deze termijn mag de gemeente 1 keer met maximaal 6 weken verlengen

6 weken bezwaar of beroep

 1. U ontvangt de vergunning per post
 2. Belanghebbenden hebben daarna nog 6 weken de tijd om bezwaar te maken of beroep in te dienen tegen het besluit
 3. Pas na de 6 weken bezwaar of beroep kunt u beginnen met de werkzaamheden

Wij adviseren u om uw plannen vooraf met uw buren te bespreken.

Kosten

Een omgevingsvergunning voor een uitrit kost € 154. De kosten voor het aanpassen van de openbare weg voor het maken van de inrit (zoals het eventueel aanpassen van de stoep, verplaatsen lantaarnpaal en openbaar groen) komen hier nog bij.

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden