Zorg in natura of persoonsgebonden budget

Heeft u een chronische ziekte of beperking en krijgt u ondersteuning van de gemeente? U kunt deze ondersteuning op 2 manieren ontvangen: via zorg in natura of een persoonsgebonden budget (pgb). Bij zorg in natura krijgt u de zorg of ondersteuning die u heeft afgesproken met de gemeente. Met een pgb regelt u zelf uw zorg, maar moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Zorg in natura

 • U heeft eerst een gesprek met de gemeente. Als u zorg of ondersteuning van de gemeente krijgt dan kunt u dit via zorg in natura ontvangen
 • Als u zorg in natura ontvangt, krijgt u van een zorgorganisatie precies de zorg of ondersteuning die u heeft afgesproken met de gemeente
 • De gemeente betaalt de zorgorganisatie. U hoeft hiervoor zelf niets te regelen

Zorgaanbieders waar u uit kunt kiezen

U kunt kiezen uit een groot aantal zorgaanbieders. U moet wel kiezen voor een zorgaanbieder waar de gemeente een contract mee heeft.
Op KiesZO​​​​​​​ ziet u welke aanbieders in de regio Gooi en Vechtstreek zorg en ondersteuning via de gemeenten leveren. Alle gegevens staan overzichtelijk bij elkaar.

Persoonsgebonden budget

Een persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag waarmee u zelf uw zorg kunt regelen. De gemeente kan onder voorwaarden een pgb geven.

Voorwaarden persoonsgebonden budget

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • U motiveert duidelijk waarom u een persoonsgebonden budget (pgb) voor uzelf of uw kind wilt en waarom zorg in natura niet passend is. De gemeente beoordeelt of een pgb bij u past
 • U bent zelf in staat uw zorgverlener in te huren en aan te sturen. U kunt zelf uw declaraties afhandelen met de Sociale Verzekeringsbank
 • U sluit zelf een (zorg)overeenkomst af met uw zorgverlener(s). Dit hoeft niet als het persoonsgebonden budget (pgb) bedoeld is voor een hulpmiddel, vervoersmiddel of woningaanpassing
 • De gemeente beoordeelt de kwaliteit van de diensten en hulpmiddelen die u inkoopt

Meerdere persoonsgebonden budgetten mogelijk

 • Het kan zijn dat u meerdere persoonsgebonden budgetten krijgt. Ook vanuit de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) ontvangen
 • Als u inlogt op de site van de Sociale Verzekeringsbank om uw declaratie in te dienen, dan ziet u al uw budgetten
 • Het is belangrijk dat u bij uw declaraties goed aangeeft om welke zorg het gaat

Werkwijze persoonsgebonden budget gemeente

 • U heeft eerst een gesprek met de gemeente. Als u zorg of ondersteuning van de gemeente krijgt kunt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen bij de gemeente
 • Als u een pgb krijgt, dan betaalt de gemeente dit aan de Sociale Verzekeringsbank. U krijgt het geld niet op uw eigen rekening
 • U kiest zelf uw zorgverlener en stuurt de facturen van de zorgverlener naar de Sociale Verzekeringsbank
 • De Sociale Verzekeringsbank betaalt uw zorgverlener rechtstreeks namens de gemeente

Contact of gesprek aanvragen

Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van Bussum, Muiden en Naarden