Meer websites

Bestuur en gemeenteraad

Vergaderdata gemeenteraad, bestuurlijke informatie en plannen en projecten

Ontdek Gooise Meren

Wat er te zien en te doen is in Gooise Meren

Gooise Meren Spreekt

Als lid van ons burgerpanel heeft u invloed op uw leefomgeving, gemeentelijk beleid en projecten

Archief websites

Het online archief van de oude websites van gemeente Bussum, gemeente Muiden en gemeente Naarden

Archief Gooi en Vechtstreek

Doorzoek de historische archieven van Bussum, Muiden, Muiderberg, Naarden en Huizen. Een deel staat online, een deel is beschikbaar via de studiezaal in Naarden

Verzoek om handhaving

Denkt u dat iemand zich niet houdt aan de regels die binnen de gemeente gelden? Doe dan een verzoek om handhaving. De gemeente onderzoekt dan of uw vermoeden klopt en neemt een besluit over de situatie.

Wat u moet weten

 • Wanneer doet u een 'verzoek om handhaving'? Dit doet u als u vermoedt dat iemand handelt in strijd met de wet- en regelgeving. Anders gezegd: u denkt dat iets niet mag van de wet. Het gaat hierbij om bouwen, aanleggen, gebruiken of regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Wilt u melden dat er een caravan al erg lang op de openbare weg geparkeerd staat? Of wilt u zwerfvuil of scooteroverlast melden? Doe dan een melding openbare ruimte. Dat is iets anders dan een verzoek om handhaving
 • U kunt alleen een verzoek om handhaving doen als u ‘belanghebbende’ bent. Dat bent u als u zelf last heeft van de overtreding. Bijvoorbeeld omdat het in uw directe woonomgeving is. Of in de straat waar uw bedrijf zit
 • Een verzoek om handhaving gaat over iemand anders dan uzelf. Bijvoorbeeld over uw buren of een bedrijf in uw straat. Wij raden aan om zelf eerst in gesprek te gaan. Kijk of u samen een oplossing kunt bedenken. Bijvoorbeeld een schutting lager maken zodat het aan de regels voldoet. Is het echt een overtreding en lukt het u niet om het samen op te lossen? Dan is het belangrijk dat u contact met ons opneemt
 • De gemeente doet onderzoek naar de persoon of het bedrijf waar u een handhavingsverzoek over indient. Er komt meestal een toezichthouder langs om de situatie te bekijken. We informeren de persoon of het bedrijf altijd over het verzoek. We vertellen er niet bij wie het handhavingsverzoek heeft gedaan
 • Meestal geven wij binnen 8 weken een inhoudelijke reactie op uw handhavingsverzoek. Deze periode kunnen we verlengen. Dit laten wij u dan weten

Voorbeelden

Een verzoek om handhaving gaat om: bouwen, aanleggen of gebruiken van gronden en gebouwen. Ook kunt u een verzoek doen als iemand de regels uit de APV overtreedt.

Bijvoorbeeld:

 • Bouwen van een dakkapel of schuurtje zonder vergunning
 • Verhuren van een woning aan toeristen
 • Opsplitsen van een woning zonder vergunning
 • Een schutting plaatsen die hoger is dan mag
 • Een horecagelegenheid die geen vergunning heeft

Uw verzoek

Om uw verzoek te kunnen behandelen, is het belangrijk dat u ons de juiste informatie geeft.

Wat er in uw verzoek moet staan

 • Uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
 • Datum
 • De reden van uw verzoek om handhaving
 • Omschrijving van uw verzoek. Vertel wat het probleem is en om welke plek het gaat
 • Uw handtekening

Verzoek voor handhaving doen

Het verzoek om handhaving kunt u mailen naar handhaving@gooisemeren.nl. Ook kunt u het inleveren bij de balie van het gemeentehuis. Of opsturen naar:

Gemeente Gooise Meren
Afdeling VTH
Postbus 6000
1400 HA Bussum

Als de gemeente uw verzoek om handhaving heeft ontvangen krijgt u een bericht dat wij het hebben ontvangen.